Direct naar paginainhoud
menu

In Almere Centrum en het centrum van Almere Buiten betaalt u om te parkeren, zowel op straat als in de parkeergarages. In de omliggende woonwijken zijn verschillende blauwe zones. Hier is het plaatsen van een (blauwe) parkeerschijf onder de voorruit verplicht.

Zelf verantwoordelijk

Als u met een motorvoertuig stilstaat op een betaald parkeerplaats, dus parkeren, dient u onmiddellijk parkeergeld te betalen. U bent zelf verantwoordelijk voor het onmiddellijk en op juiste wijze betalen van parkeergeld, het juiste gebruik van de parkeervergunning of het plaatsen van een parkeerschijf. Denk er daarom aan om uw parkeerkaart, vergunning of parkeerschijf aan de juiste zijde en duidelijk leesbaar op het dashboard te plaatsen. Indien u met belparkeren betaalt dient u onmiddellijk het juiste kenteken in de juiste zone door te geven.

Ook als één of meer van de betaalmogelijkheden op een locatie defect is, heeft u als parkeerder de plicht om uit te wijken naar alternatieven. Desnoods dient u gebruik te maken van een andere parkeerautomaat in de buurt. Een defecte parkeerautomaat is dus geen excuus om niet te betalen.

Als blijkt dat u zich niet aan de regels houdt, krijgt u een van de volgende boetes:

 • Naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerbon);
 • Wet-Mulderbon (verkeersboete).

Naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerbon)

Als bij controle blijkt dat er niet of te weinig parkeergeld is betaald, dan plaatst de parkeercontroleur van de gemeente Almere een parkeerbon onder de ruitenwisser. Dit is geen boete maar een naheffing voor niet-betaalde parkeerbelasting (naheffingsaanslag parkeerbelasting). De kentekenhouder ontvangt binnen enkele weken een duplicaat van de parkeerbon met het verzoek om deze binnen één maand te betalen.

Parkeerbon betalen

U kunt kiezen of u uw parkeerbon direct betaalt of pas na ontvangst van het duplicaat.

 • Direct betalen
  Dit kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bij de balie van Burgerzaken in het stadhuis. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken. Neem het 16-cijferig nummer van de parkeerbon en uw kenteken mee. U kunt met PIN betalen.
 • Betalen na ontvangst duplicaat
  U kunt uw betaling binnen één maand na ontvangst van het duplicaat van de parkeerbon overmaken op bankrekeningnummer NL40 BNGH 0285 0419 91 t.n.v. Gemeente Almere, onder vermelding van het nummer van de parkeerbon.
  Heeft u een buitenlands kenteken? Vermeld naast het nummer van de parkeerbon dan ook uw kenteken. Mail het betalingsbewijs naar infoverberg dit@almere.nl. Zorg ervoor dat er in het onderwerp van uw mail ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’ staat. Gebruik bij betaling vanuit het buitenland de BIC-code BNGHNL2G.

Parkeerbon onterecht?

Bent u van mening dat u ten onrechte een parkeerbon heeft gekregen? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de originele bon (onder de ruitenwisser) digitaal bezwaar indienen. Het bezwaar moet gemotiveerd en ondertekend zijn. U kunt uw bezwaar ook schriftelijk indienen bij onderstaand adres. Het is niet mogelijk om een bezwaar in te dienen via de balie van Burgerzaken, via de Parkeerservice, de afdeling Stadstoezicht of telefonisch. 

Stuur uw bezwaar naar:
Gemeente Almere
t.a.v. Afdeling Belastingen, team Heffing
Postbus 200
1300 AE  Almere

Vermeld uw naam en adres en motiveer uw bezwaar. Onderteken uw bezwaar en voeg een kopie van de parkeerbon en eventuele bewijsstukken toe. Als u bezwaar heeft ingediend tegen een parkeerboete wordt er automatisch uitstel van betaling gegeven tot er een uitspraak is. U hoeft het bedrag dus niet meteen te betalen. 

Parkeercontroleurs schrijven de naheffingsaanslag parkeerbelasting op straat uit (bonnetje onder de ruitenwisser). Tweewekelijks krijgt de afdeling Belastingen het bonnenbestand van VTH aangeleverd voor verwerking in het systeem. Vervolgens maken ze er naheffingsaanslagen van, die ze verzenden naar de kentekenhouders. Gemiddeld duurt het circa drie weken na uitschrijven van de boete voor de naheffingsaanslag zichtbaar wordt in de digitale Belastingbalie.

Wet-Mulderbon

Een Wet-Mulderbon is een boete die wordt opgelegd bij een verkeersovertreding. Bijvoorbeeld:

 • als u in een blauwe zone de (blauwe) parkeerschijf niet heeft geplaatst of de ingestelde tijd verlopen is;
 • als uw voertuig geparkeerd staat op een plaats waar dat niet mag (zoals de stoep);
 • als uw voertuig geparkeerd staat op een invalidenparkeerplaats zonder dat de originele invalidenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is op het dashboard. 

De Wet-Mulderbon is dus geen naheffingsaanslag parkeerbelasting. Het boetebedrag van een Wet-Mulderbon is bovendien veel hoger (90 euro of meer) dan het bedrag van de naheffingsaanslag parkeerbelasting. De afhandeling van een Wet-Mulderbon gebeurt door de CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) en dus niet door de gemeente Almere! 

Betalen van een Wet-Mulderbon

De Wet-Mulderbon kunt u niet bij de gemeente betalen. U moet wachten op de beschikking die u van het Openbaar Ministerie ontvangt. 

Wet-Mulderbon onterecht?

Bent u van mening dat u ten onrechte een Wet-Mulderbon heeft gekregen? Dan kunt u na ontvangst van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het Openbaar Ministerie. 

Stuur uw bezwaar naar:
CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) sector Mulder
Postbus 50000
3500 MJ  Utrecht 

Wat vindt u van onze website?