Parkeerbelasting

Let op: In deze video vertellen we dat er blauwe zones zijn in Almere Stad. Dit is gewijzigd op 1 januari 2022. Lees meer op de pagina 'Parkeren in Almere gaat veranderen'.

In Almere Centrum en het centrum van Almere Buiten betaal je om te parkeren, zowel op straat als in de parkeergarages. In de omliggende woonwijken (in Almere Buiten) zijn verschillende blauwe zones. Hier is het plaatsen van een (blauwe) parkeerschijf onder de voorruit verplicht.

Zelf verantwoordelijk

Als je met een motorvoertuig stilstaat op een betaald parkeerplaats, dus parkeren, dien je onmiddellijk parkeergeld te betalen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het onmiddellijk en op juiste wijze betalen van parkeergeld, het juiste gebruik van de parkeervergunning of het plaatsen van een parkeerschijf. Denk er daarom aan om jouw parkeerkaart, vergunning of parkeerschijf aan de juiste zijde en duidelijk leesbaar op het dashboard te plaatsen. Indien je met belparkeren betaalt dien je onmiddellijk het juiste kenteken in de juiste zone door te geven.

Ook als één of meer van de betaalmogelijkheden op een locatie defect is, heb je als parkeerder de plicht om uit te wijken naar alternatieven. Desnoods dien je gebruik te maken van een andere parkeerautomaat in de buurt. Een defecte parkeerautomaat is dus geen excuus om niet te betalen.

Als blijkt dat je jezelf niet aan de regels houdt, krijg je een van de volgende boetes:

 • Naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerbon);
 • Wet-Mulderbon (verkeersboete).

Naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerbon)

Als bij controle blijkt dat er niet of te weinig parkeergeld is betaald, dan plaatst de parkeercontroleur van de gemeente Almere een parkeerbon onder de ruitenwisser. Dit is geen boete maar een naheffing voor niet-betaalde parkeerbelasting (naheffingsaanslag parkeerbelasting). De kentekenhouder ontvangt binnen enkele weken een duplicaat van de parkeerbon met het verzoek om deze binnen één maand te betalen.

Een naheffingsaanslag parkeerbelasting kost €66,50 + het uurtarief. Bij Schilwijken Stad is het eerste uur gratis. De naheffing is dan enkel €66,50.

Parkeerbon betalen

Je kunt kiezen of je jouw parkeerbon direct betaalt of pas na ontvangst van het duplicaat.

 • Direct betalen
  Dit kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bij de balie van Burgerzaken in het stadhuis. Hiervoor moet je eerst een afspraak maken. Neem het 16-cijferig nummer van de parkeerbon en je kenteken mee. Je kunt met PIN betalen.
 • Betalen na ontvangst duplicaat
  Je ontvangt het duplicaat via post of - als je daarvoor aangemeld bent - via MijnOverheid.nl. Je kunt je betaling binnen één maand na ontvangst van het duplicaat van de parkeerbon overmaken op bankrekeningnummer NL40 BNGH 0285 0419 91 t.n.v. Gemeente Almere, onder vermelding van het nummer van de parkeerbon.
  Heb je een buitenlands kenteken? Vermeld naast het nummer van de parkeerbon dan ook jouw kenteken. Mail het betalingsbewijs naar infoverberg dit@almere.nl. Zorg ervoor dat er in het onderwerp van jouw mail ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting’ staat. Gebruik bij betaling vanuit het buitenland de BIC-code BNGHNL2G.

Parkeerbon onterecht?

Ben je van mening dat je ten onrechte een parkeerbon hebt gekregen? Dan kun je binnen zes weken na dagtekening van de originele bon (onder de ruitenwisser) digitaal bezwaar indienen. Het bezwaar moet gemotiveerd en ondertekend zijn. Je kunt je bezwaar ook schriftelijk indienen bij onderstaand adres. Dit zijn de enige mogelijkheden om een bezwaar in te dienen.

Stuur je bezwaar naar:
Gemeente Almere
t.a.v. Afdeling Belastingen, team Heffing
Postbus 200
1300 AE  Almere

Vermeld jouw naam en adres en motiveer jouw bezwaar. Onderteken jouw bezwaar en voeg een kopie van de parkeerbon en eventuele bewijsstukken toe. Als je bezwaar hebt ingediend tegen een parkeerboete wordt er automatisch uitstel van betaling gegeven tot er een uitspraak is. Je hoeft het bedrag dus niet meteen te betalen. 

Parkeercontroleurs schrijven de naheffingsaanslag parkeerbelasting op straat uit (bonnetje onder de ruitenwisser). Tweewekelijks krijgt de afdeling Belastingen het bonnenbestand van VTH aangeleverd voor verwerking in het systeem. Vervolgens maken ze er naheffingsaanslagen van, die ze verzenden naar de kentekenhouders. Gemiddeld duurt het circa drie weken na uitschrijven van de boete voor de naheffingsaanslag zichtbaar wordt in de digitale Belastingbalie.

Wet-Mulderbon

Een Wet-Mulderbon is een boete die wordt opgelegd bij een verkeersovertreding. Bijvoorbeeld:

 • als je in een blauwe zone de (blauwe) parkeerschijf niet heeft geplaatst of de ingestelde tijd verlopen is;
 • als jouw voertuig geparkeerd staat op een plaats waar dat niet mag (zoals de stoep);
 • als jouw voertuig geparkeerd staat op een invalidenparkeerplaats zonder dat de originele invalidenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is op het dashboard. 

De Wet-Mulderbon is dus geen naheffingsaanslag parkeerbelasting. Het boetebedrag van een Wet-Mulderbon is bovendien veel hoger (90 euro of meer) dan het bedrag van de naheffingsaanslag parkeerbelasting. De afhandeling van een Wet-Mulderbon gebeurt door de CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) en dus niet door de gemeente Almere.

Betalen van een Wet-Mulderbon

De Wet-Mulderbon kun je niet bij de gemeente betalen. Je moet wachten op de beschikking die je van het Openbaar Ministerie ontvangt. 

Wet-Mulderbon onterecht?

Ben je van mening dat je ten onrechte een Wet-Mulderbon heeft gekregen? Dan kun je na ontvangst van de beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij het Openbaar Ministerie. 

Stuur je bezwaar naar:
CVOM (Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) sector Mulder
Postbus 50000
3500 MJ  Utrecht