Skip to content

Rioolheffing

Als een woning of bedrijf is aangesloten op het riool, betaalt de eigenaar rioolheffing. Dit is een gemeentelijke belasting die eigenaren betalen voor het gebruik van het riool. U vindt het tarief voor rioolheffing bij Tarieven belastingen.

Het geld gebruikt de gemeente voor het beheer, het onderhoud, de renovatie en vervanging van het riool. Bijvoorbeeld reparaties aan de riolering, zoals het opheffen van verstoppingen, het vervangen van kolkroosters en gebroken putdeksels en het repareren van pompen.

Uitbreiding vrijstelling rioolheffing

Afgelopen jaar is er een vrijstelling voor de rioolheffing ingevoerd, voor alle niet-woningen met een WOZ-waarde van €30.000,- of lager. Deze vrijstelling is ingevoerd om het belastingproces efficiënter in te richten en bij te dragen aan een redelijkere heffing. Besloten is om deze vrijstelling vanaf 2017 uit te breiden. De vrijstelling geldt nu voor alle objecten, woningen en niet-woningen met een waarde van €30.000,- of lager. Er zijn uitzonderingen: objecten in aanbouw worden nog steeds belast voor de rioolheffing. De vrijstelling geldt ook niet voor objecten zoals kerken en moskeeën.

Voorwaarden rioolheffing

De gemeente beslist op 1 januari of u voor dat jaar een belastingaanslag ontvangt. Als u uw woning of bedrijf in de loop van het jaar aan een andere eigenaar verkoopt, heeft dit geen invloed op de belastingheffing over dat jaar. Meestal wordt de heffing met de koper verrekend. Dit regelt de notaris tijdens de (ver)koop. De gemeente staat buiten de verrekening.

Kwijtschelding

In bijzondere gevallen is kwijtschelding van de rioolheffing mogelijk. Dat kan als u een laag inkomen heeft.

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Veelgestelde vragen rioolheffing
Ik moet rioolheffing betalen over een stuk grond/woning in aanbouw. Klopt dit?

Ja. Ook als uw woning nog niet klaar is, moet u rioolheffing betalen.

Mijn partner heeft de aanslag voor rioolheffing en onroerendezaakbelasting gekregen en ik de aanslag voor de afvalstoffenheffing. Kunnen wij één aanslag krijgen?

Als er meerdere eigenaren zijn, is het mogelijk dat uw partner de aanslag voor rioolheffing en onroerendezaakbelasting heeft gekregen en u de aanslag voor de afvalstoffenheffing. 

Wilt u volgend jaar liever één aanslag van de gemeentelijke belastingen ontvangen? Geef dit dan door via het contactformulier. Wij zoeken vervolgens uit of het aangepast kan worden.

Wat vindt u van onze website?