Direct naar paginainhoud
menu

Tarieven belastingen

De gemeentelijke belastingtarieven zijn vastgelegd in belastingverordeningen. De gemeenteraad stelt de belastingverordeningen ieder jaar in december vast. De tarieven verschillen dus per jaar. Een aanslag kan tot drie jaar terug opgelegd worden.

Belastingtarieven
Product 2018 2019 2020
Onroerendezaakbelasting (OZB) eigen woning 0,1438% 0,1336% 0,1224%
Onroerendezaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woning 0,3205% 0,3228% 0,3244%
Onroerendezaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woning 0,2575% 0,2593% 0,2606%
Rioolheffing € 147,51 € 154,45 € 161,71
Afvalstoffenheffing € 339,62 € 352,08 € 378,18

Toelichting op de tarieven

Onroerendezaakbelasting
Voor wie: Eigenaren van woningen
  Eigenaren van niet-woningen
  Huurders/gebruikers van niet-woningen
Hoeveel: De hoogte van de onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde van de woning/niet-woning:
  Percentage voor eigenaren van woningen: 0,1224%
  Percentage voor eigenaren van niet-woningen: 0,3244%
  Percentage voor huurders/gebruikers van niet-woningen: 0,2606%
Waarvoor: De OZB komt ten goede aan de algemene financiële middelen van Almere.

Voorbeeld:

U heeft een eigen woning met een WOZ-waarde van 200.000 euro.
Het OZB-tarief voor een eigen woning is in 2020 0,1224% van de WOZ-waarde.
0,1224% van 200.000 euro is 244,80 euro. Dit is het bedrag dat u aan OZB betaalt.

Rioolheffing
Voor wie: Eigenaren van woningen
  Eigenaren van niet-woningen met een waarde hoger dan 33.000 euro die zijn aangesloten op het riool
Hoeveel: 161,71 euro per zelfstandige woning of niet-woning ongeacht de omvang.
  Het bedrag is onafhankelijk van het aantal personen dat op een adres woont/dat het adres gebruikt. Het tarief voor 2020 is met 7,26 euro verhoogd. Een deel van de tariefverhoging van dit jaar is nodig om te sparen voor de vervanging van het riool.
Waarvoor: Het beheer, het onderhoud, de renovatie en de vervanging van het riool.
  Bijvoorbeeld reparaties aan de riolering, zoals het opheffen van verstoppingen, het vervangen van kolkroosters en gebroken putdeksels en het repareren van pompen.
Afvalstoffenheffing
Voor wie: Elk huishouden
Hoeveel: 378,18 euro.
  Het bedrag is onafhankelijk van het aantal personen dat op een adres woont. Dit betekent dat ieder huishouden een gelijk tarief betaalt, ongeacht de hoeveelheid afval dat wordt aangeboden.
  Het tarief voor 2020 is met 26,10 euro verhoogd. Deze kostenstijging is het gevolg van de stijging in de kosten van afvalverwerking van afvalstromen.
Waarvoor: Het legen van de duobakken, ondergrondse inzameldepots, glasbakken en plasticbakken, het inzamelen van papier en het ophalen van grofvuil.
Wat vindt u van onze website?