Tarieven belastingen

De gemeentelijke belastingtarieven zijn vastgelegd in belastingverordeningen. De gemeenteraad stelt de belastingverordeningen ieder jaar in december vast. De tarieven verschillen dus per jaar. Een aanslag kan tot drie jaar terug opgelegd worden.

Tip: bekijk de video onder aan de pagina voor een uitleg in beeld en tekst!

Belastingtarieven

Product202020212022
Onroerendezaakbelasting (OZB) eigen woning0,1224%0,1127%0,1009%
Onroerendezaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woning0,3244%0,3280%0,3352%
Onroerendezaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woning0,2606%0,2635%0,2692%
Rioolheffing€161,71€168,26€175,67
Afvalstoffenheffing (t/m 2021)€378,18€377,68
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden (vanaf 2022)€370,87
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden (vanaf 2022)€390,87

Toelichting op de tarieven

Onroerendezaakbelasting

Voor wie

  • Eigenaren van woningen
  • Eigenaren van niet-woningen
  • Huurders/gebruikers van niet-woningen

Hoeveel

De hoogte van de onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde van de woning/niet-woning:

  • Percentage voor eigenaren van woningen: 0,1009%
  • Percentage voor eigenaren van niet-woningen: 0,3352%
  • Percentage voor huurders/gebruikers van niet-woningen: 0,2692%

Waarvoor

De OZB komt ten goede aan de algemene financiële middelen van Almere.

Rekenvoorbeeld OZB

Je hebt een eigen woning met een WOZ-waarde van 200.000 euro. Het OZB-tarief voor een eigen woning is in 2022 0,1009% van de WOZ-waarde. 0,1009% van 200.000 euro is 201,80 euro. Dit is het bedrag dat je aan OZB betaalt.

Rioolheffing

Voor wie

  • Eigenaren van woningen
  • Eigenaren van niet-woningen met een waarde hoger dan 35.000 euro die zijn aangesloten op het riool

Hoeveel

€ 175,67 per zelfstandige woning of niet-woning ongeacht de omvang. Het bedrag is onafhankelijk van het aantal personen dat op een adres woont/dat het adres gebruikt.

Waarvoor

Het beheer, het onderhoud, de renovatie en de vervanging van het riool. Bijvoorbeeld reparaties aan de riolering, zoals het opheffen van verstoppingen, het vervangen van kolkroosters en gebroken putdeksels en het repareren van pompen.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is een bijdrage voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. De zorg voor het milieu stelt hoge eisen aan inzameling, scheiding, hergebruik en verbranding van het afval. Inwoners van Almere betalen hieraan mee via de afvalstoffenheffing.

Tarief

Het tarief voor afvalstoffenheffing in 2022 bedraagt €370,87 voor éénpersoonshuishoudens en €390,87 voor meerpersoonshuishoudens. Dit is ongeacht de hoeveelheid afval die wordt aangeboden.