Direct naar paginainhoud
menu

De gemeentelijke belastingtarieven zijn vastgelegd in belastingverordeningen. De gemeenteraad stelt de belastingverordeningen ieder jaar in december vast. De tarieven verschillen dus per jaar. Een aanslag kan tot drie jaar terug opgelegd worden.

Belastingtarieven

Product201920202021
Onroerendezaakbelasting (OZB) eigen woning0,1336%0,1224%0,1127%
Onroerendezaakbelasting (OZB) eigenaar niet-woning0,3228%0,3244%0,3280%
Onroerendezaakbelasting (OZB) gebruiker niet-woning0,2593%0,2606%0,2635%
Rioolheffing€ 154,45€ 161,71€ 168,26
Afvalstoffenheffing€ 352,08€ 378,18€ 377,68

Toelichting op de tarieven

Ontroerendezaakbelasting

Voor wie:Eigenaren van woningen
 Eigenaren van niet-woningen
 Huurders/gebruikers van niet-woningen
Hoeveel:De hoogte van de onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde van de woning/niet-woning:
 Percentage voor eigenaren van woningen: 0,1127%
 Percentage voor eigenaren van niet-woningen: 0,3280%
 Percentage voor huurders/gebruikers van niet-woningen: 0,2635%
Waarvoor:De OZB komt ten goede aan de algemene financiële middelen van Almere.

Voorbeeld

Je hebt een eigen woning met een WOZ-waarde van 200.000 euro.
Het OZB-tarief voor een eigen woning is in 2021 0,1127% van de WOZ-waarde.
0,1127% van 200.000 euro is 225,40 euro. Dit is het bedrag dat je aan OZB betaalt.

Rioolheffing

Voor wie:Eigenaren van woningen
 Eigenaren van niet-woningen met een waarde hoger dan 35.000 euro die zijn aangesloten op het riool
Hoeveel:€ 168,26 euro per zelfstandige woning of niet-woning ongeacht de omvang.
 Het bedrag is onafhankelijk van het aantal personen dat op een adres woont/dat het adres gebruikt.
Waarvoor:Het beheer, het onderhoud, de renovatie en de vervanging van het riool.
 Bijvoorbeeld reparaties aan de riolering, zoals het opheffen van verstoppingen, het vervangen van kolkroosters en gebroken putdeksels en het repareren van pompen.

Afvalstoffenheffing

Voor wie:Elk huishouden
Hoeveel:€ 377,68 euro
 Het bedrag is onafhankelijk van het aantal personen dat op een adres woont. Dit betekent dat ieder huishouden een gelijk tarief betaalt, ongeacht de hoeveelheid afval dat wordt aangeboden.
Waarvoor:Het legen van de duobakken, ondergrondse inzameldepots, glasbakken en plasticbakken, het inzamelen van papier en het ophalen van grofvuil.

Wat vindt u van onze website?