Skip to content

Senioren

Betaalbare woningen voor senioren en mensen met een zorgvraag

Het aanbod van geschikte betaalbare woningen voor senioren wordt de komende jaren flink vergroot. Via diverse projecten wordt er gewerkt aan het beschikbaar stellen van woonruimte voor senioren. Bijvoorbeeld via (G)oud in Almere, Waterwijk Senior Proof en Who Cares.

Een geschikte woning voor ouderen m.b.v.wooncoaches en de regeling Van Groot naar Beter.

Ruim 90 Almeerse senioren hebben inmiddels bezoek gehad van een wooncoach. Deze helpt ouderen die in een sociale huurwoning wonen en die willen verhuizen van een eengezinswoning naar een kleinere, geschiktere woning. De eengezinswoningen komen dan weer vrij voor gezinnen.

De Alliantie en Ymere zetten in samenwerking met de gemeente wooncoaches in om oudere huurders te begeleiden die willen verhuizen naar een geschiktere woning, bijvoorbeeld omdat ze hun tuin niet meer kunnen onderhouden of omdat ze in hun huidige woning niet oud kunnen worden. De wooncoach gaat langs, luistert naar de behoeften, geeft informatie over de mogelijkheden, helpt met inschrijven en reageren via Woningnet en legt waar nodig verbinding naar andere instanties.

Doorstromen noodzakelijk

Veel senioren wonen in eengezinswoningen, waardoor er te weinig aanbod is van geschikte woonruimte voor gezinnen met kinderen. Door het vergroten van het aanbod voor senioren van passende combinaties van wonen, welzijn en zorg wil de gemeente Almere het gewenste doorstroomrendement bevorderen.

PlusBusTour

De wooncoaches organiseerden ook een 'PlusBusTour' in Almere Haven. Om meer te weten te komen over de woonbehoeften van ouderen, en om hen het aanbod van nieuwbouwwoningen in Almere Haven te laten zien.

Van Groot naar Beter

De wooncoaches brengen ook de regeling 'Van Groot naar Beter' onder de aandacht bij senioren. Deze regeling van de corporaties in samenwerking met de gemeente geeft voorrang aan 55 plussers die willen verhuizen binnen de sociale huur van een eengezinswoning naar een kleinere geschiktere woning. Senioren kunnen zo kleiner gaan wonen met een passende huurprijs, en krijgen een verhuisvergoeding. 19 huishoudens hebben inmiddels gebruik gemaakt van deze regeling, en voor 30 anderen wordt nog naar geschikte woonruimte gezocht. De vrijgekomen eengezinswoningen worden weer opnieuw verhuurd aan gezinnen. Het mes snijdt zo aan twee kanten; ouderen verhuizen naar een geschiktere (gelijkvloerse) woning en eengezinswoningen komen weer vrij voor gezinnen.

(G)oud in Almere

Almere heeft in vergelijking met de rest van Nederland een relatief late, maar sterke groei van senioren. In een aantal wijken neemt de komende tien jaar het aantal 65- en 70-plussers sterk toe. De gemeente Almere wil er samen met de maatschappelijke partners voor zorgen dat zij prettig en gezond ouder kunnen worden in Almere en heeft daarom het plan van aanpak (G)oud in Almere opgesteld. Het plan wordt donderdag 28 september besproken in de gemeenteraad.

(G)oud in Almere

(G)oud in Almere

Prettig en gezond ouder worden >

Waterwijk seniorenproof

Waterwijk seniorenproof

Nieuwe kleinschalige woonconcepten voor toekomstige ouderen >

Wat vindt u van onze website?