Skip to content

Goud in Almere

Almere heeft in vergelijking met de rest van Nederland een relatief late, maar sterke groei van senioren. In een aantal wijken neemt de komende tien jaar het aantal 65- en 70-plussers sterk toe. De gemeente Almere wil er samen met de maatschappelijke partners voor zorgen dat zij prettig en gezond ouder kunnen worden in Almere en heeft daarom het plan van aanpak (G)oud in Almere opgesteld.

Startnotitie

(G)oud in Almere (pdf 2,5 MB)

Wat vindt u van onze website?