Skip to content

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek geeft de huidige kwaliteit weer van de bodem
Een bodemonderzoek kan (soms) nodig zijn als;

  • U bouw- of verbouwplannen heeft
  • Bij aan- of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond
  • Als u een omgevingsvergunning nodig heeft
  • Bij gebruik van bouwstoffen, grond en/of baggerspecie (niet voor particulieren).
  • Het bestemmingsplan verandert.

De kwaliteit van de bodem kan veranderen door activiteiten die op- of in de bodem plaatsvinden. Door middel van een bodemonderzoek wordt onderzocht of de bodem geschikt is voor het beoogde gebruik. Als de bodem niet geschikt is voor het beoogde gebruik zal aanvullend onderzoek en/of een bodemsanering noodzakelijk zijn.

De geldigheid van een bodemonderzoek is doorgaans 5 jaar, maar dit kan korter of langer zijn, afhankelijk van het gebruik van de bodem.

Sinds 1 januari 2013 worden gemeentelijke bodemtaken van de Gemeente Almere uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek (OFGV). Voor meer informatie over bodemonderzoek of grondverzet in Almere kunt u contact opnemen met de OFGV: www.ofgv.nl of tel: 088-6333000.

 

Wat vindt u van onze website?