Skip to content

Bouwen voor een ander

“Bouwen voor een Ander” is begin 2016 als maatregel ingezet om de grote voorraad onverkochte bouwkavels te verkopen. Architecten en ontwikkelende partijen konden een kavel ontwikkelen met als vereiste de zelfbouw uitstraling te behouden. Hiermee wordt gebouwd voor een ‘nieuwe’ doelgroep in Almere: bewoners die een ‘bijzondere’ woning willen en invloed willen hebben op het ontwerp, maar niet de gelegenheid hebben om zelf te bouwen. Inmiddels is de aanpak geëvalueerd en informeert het college de gemeenteraad over de evaluatie met een raadsbrief. Lees hieronder meer over de uitgangspunten van de aanpak Bouwen voor een Ander, de evaluatie en het vervolg.

Uitgangspunten

De aanpak Bouwen voor een Ander kende de volgende uitgangspunten:

  • Het behouden van de diversiteit en kwaliteit van straten staan voorop.
  • Ontwikkelaars en bouwbedrijven ontwerpen op basis van het geldende kavelpaspoort een bouwplan en bieden deze inclusief kavel aan de markt aan.
  • Ontwikkelaar/bouwpartij biedt de consument een combinatie van een kavel met uniek bouwplan aan in een gedifferentieerde en kwalitatieve woonomgeving.
  • Uitsluitend kavels die langer dan 2 jaar in verkoop zijn, zijn aangeboden aan ontwikkelaars en bouwbedrijven.
  • Voor ontwikkelende partijen is het mogelijk vanaf 1 februari direct van de gemeente af te nemen.
  • In het verkoopproces wordt er tussen particulieren en marktpartijen geen onderscheid gemaakt, m.u.v. het feit dat marktpartijen een pré-SRV toets (toets stedenbouwkundige randvoorwaarden) moeten doen binnen de eerste maand van de reservering. Dit om te bewaken dat er gedifferentieerd wordt ontworpen volgens de vooraf bepaalde uitgangspunten. Daarmee is voor de ontwikkelende partijen een extra controle moment ingevoerd waarbij de gemeente regie houdt.
  • Beoogd resultaat 1: Wijken en straten worden versneld afgebouwd, met behoud van differentiatie in het straatbeeld (kenmerkend voor zelfbouw).
  • Beoogd resultaat 2: Een nieuw woonproduct voor een grote groep woningzoekenden: de ontwikkelaar/bouwpartij biedt de consument een combinatie van een kavel met uniek bouwplan aan in een gedifferentieerde en kwalitatieve woonomgeving.

Evaluatie

De evaluatie geeft inzicht in de aanpak en de resultaten van de uitvoering. Bewoners zijn betrokken geweest bij de evaluatie en hebben ook kunnen reageren op de concept evaluatie. Uit de evaluatie van deze aanpak komt naar voren dat de ontwikkelende partijen aangeven dat er met name snel klanten zijn gevonden voor de prijsklasse van woningen tussen € 250.000 - € 400.000. Uit de evaluatie blijkt dat 87 kavels zijn verkocht die zeer lange tijd te koop stonden. Bewoners snappen de ontwikkeling om voor deze aanpak te kiezen maar hebben hun zorgen uitgesproken over het behoud van de diversiteit in het straatbeeld. Daarnaast zijn de huidige bewoners van gebieden met veel restkavels blij dat de gebieden en straten worden afgemaakt en ingericht. Download hier de gehele evaluatie en de raadsbrief waarmee het college de gemeenteraad informeert over de evaluatie.

Vervolg

“Bouwen voor een Ander” is in principe een marketingactie geweest om restkavels te verkopen. Het voorstel is om “Kavels met een Bouwplan” op te nemen als vaste aanvulling op het klassieke zelfbouw product. “Kavels met een Bouwplan” is een vorm van uitgifte waarbij de kavels door een professionele partij worden ontwikkeld. Vooraf moet dan vastgesteld worden welke kavels – gedoseerd - op deze manier mogen worden ontwikkeld om ook aan de behoefte te kunnen voldoen. De individuele uitstraling is hierbij een vereiste. Bewoners en toekomstige kopers worden bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden uitgebreid geïnformeerd over de diverse zelfbouwproducten die de gemeente aanbiedt.  

Op de website Ik bouw mijn huis in Almere vindt u meer informatie over de huidige kavelmogelijkheden met bouwplan (restkavels).

Wat vindt u van onze website?