Skip to content

Constructieeisen bouwproces

Overzicht constructie eisen bouwproces

interieur stadhuis

Voor het verlenen van een omgevingsvergunning doorloopt uw aanvraag een aantal stappen. Dit proces kost tijd. Jammer, want iemand die een omgevingsvergunning indient, heeft meestal het verlangen snel aan de slag te gaan.

Een van de onderdelen in dit proces is de toetsing van de constructie van het bouwwerk. Onze ervaring is dat hier tijdverlies op kan treden. De voornaamste redenen hiervoor zijn het onvolledig aanleveren van alle gegevens en het toepassen van bouwsystemen op een manier die van origine hiervoor niet bedacht zijn waardoor (ongewild) een complexe constructie ontstaan.

De keuze voor het bouwsysteem wordt vaak al vroeg in het ontwerpproces gemaakt. Het is van belang om in dit stadium stil te staan bij de constructieve consequenties hiervan. Om u hierbij te ondersteunen vindt u hier een informatiefolder (PDF, 520 Kb).

Ook vindt u in deze folder een overzicht van alle indieningsvereisten voor de constructie. Zo ziet u snel welke gegevens u nodig heeft om een juiste en volledige aanvraag voor een omgevingsvergunning te kunnen doen.

Zowel bij de start- als bij de afronding van de bouw ontvangen wij graag een bericht. Het kan nodig zijn dat op die momenten een bouwinspecteur bij u langs komt. U kunt hiervoor de formulieren start (pdf 81kB) en gereedmelding (83kB) bouw gebruiken.

 

 

 

Wat vindt u van onze website?