Skip to content

Gronddepot

Er één gronddepot in Almere. Een gronddepot is een groot stuk grond, waar de gemeente afgegraven (of overtollige grond) stort en een tijd laat liggen. Dit is grond voor gemeentelijk gebruik. U kunt hier dus ook geen grond en/of zand kopen.

Kavel gekocht?

Heeft u een kavel bij ons gekocht dan kunt u gratis zwarte grond krijgen bij de gemeente. U moet alleen wel zelf zorgen voor vervoer vanaf het gronddepot naar uw kavel; de transportkosten zijn voor rekening van de ontvanger. Het aanvraagformulier hiervoor is verkrijgbaar bij de Kavelwinkel

Woningeigenaar

Bent u woningeigenaar, dan kunt u alleen zand en grond bestellen wanneer er groot onderhoud in uw wijk plaatsvindt. Meestal kunt u dit zand bestellen bij de aannemer die het groot onderhoud uitvoert. U vindt het aanvraagformulier dan op de pagina van uw wijk, als er groot onderhoud wordt uitgevoerd. Het zand is niet gratis: er wordt een klein bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is te vinden op het aanvraagformulier.

Huurwoning

Als u in een huurwoning woont en zand of grond wilt bestellen, dan moet u dit via de woningbouwvereniging doen.

Wat vindt u van onze website?