Skip to content

Leegstand woning

Heeft u uw woning te koop staande woning leeg staan en wilt u deze tijdelijk verhuren zonder dat de huurder aanspraak kan maken op alle huurbeschermingsbepalingen? Dat kan. Dan moet u daarvoor een vergunning bij de gemeente aanvragen. Lees hier meer over de mogelijkheden en hoe u dit kunt aanvragen.

Tijdelijke verhuur

Als u dubbele woonlasten heeft omdat uw oude woning nog te koop staat en u een andere woning heeft betrokken dan kan tijdelijke verhuur van de oude woning de dubbele woonlasten verlichten. Door tijdelijke verhuur via de Leegstandwet, vervalt de huurbescherming. De hypotheekverstrekker zal wel om toestemming gevraagd moeten worden voor de tijdelijke verhuur van de woning.

Vergunning voor verhuur

Voor verhuur via de Leegstandwet heeft u een vergunning nodig die door het college van Burgemeester en Wethouders wordt verstrekt. Een vergunning voor woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning wordt verleend voor de periode van  vijf jaren. Deze vergunning kan niet verlengd worden. 

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • de woning moet te koop staan 
  • op het adres mag niemand ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie personen, BRP. 

Meer informatie

U vindt meer informatie bij  het aanvraagformulier. U vraagt de vergunning aan door het formulier ingevuld op te sturen naar: 

Gemeente Almere,
Postbus 200,
1300 AE Almere

U kunt het aanvraagformulier ook gescand naar mailen naar  info@almere.nl

Kosten

Voor een aanvraag omgevingsvergunning bent u leges verschuldigd. Een overzicht van alle leges van de gemeente Almere vindt u in de Legesverordening en tarieventabel.

Bij een bouwactiviteit is de heffingsgrondslag, de door de gemeente berekende bouwkosten. De berekende bouwkosten worden dus niet bepaald op grond van de door u op het aanvraagformulier ingevulde bouwkosten. Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van, door de raad vastgesteld, standaard bouwkosten per eenheid. Deze bouwkosten per eenheid kunt u terugvinden in de tabel "bouwkosten legesberekening" van bijlage 1 in de tarieventabel van de legesverordening. Informatie over de vaststelling vn de bouwkosten van type bouwwerken die niet in de tabel "bouwkosten legesberekening" staan, vindt u in de legesverordening.

De legesverordening en tarieventabel worden elk jaar opnieuw vastgesteld. 

Veelgestelde vragen

Valt kamerverhuur ook onder de leegstandwet?

  • Nee kamerverhuur valt niet onder de leegstandwet. 

Ik wil mijn woning, die niet te koop staat, verhuren. Moet ik de gemeente om toestemming vragen? 

  • Nee u hoeft  geen toestemming aan de gemeente te vragen. Wel is het verstandig de verhuur van uw woning met uw bank te overleggen. 

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen www.almere.nl.

Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen.

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis.

Wat vindt u van onze website?