Skip to content

Milieuhandhaving

Ziet u dat er illegaal afval wordt gestort of opzettelijke milieuvervuiling geef dit dan door aan de gemeente.
De gemeente neemt de melding in behandeling als een handhavingsverzoek en gaat onderzoeken of de milieuregels worden overtreden.
De gemeente kan bij overtreding een boete opleggen. De gemeente zal de overtreder door middel van een bestuurdersdwang of een dwangsom dwingen om de milieuregels na te leven. In sommige gevallen schakelt de gemeente de politie in.

De gemeente reageert binnen acht weken na ontvangst van het handhavingsverzoek. U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. 

Wat vindt u van onze website?