Skip to content

Bomen kappen

De gemeente Almere kent geen vergunningenstelsel voor het kappen van bomen. Het is wel verstandig om uw plan voor het kappen van uw boom al in een vroeg stadium te bespreken met uw buren. Bomen, heesters en heggen mag u niet pal tegen de erfgrens van de buren planten. Lees hier meer informatie over de hoogte en de regelgeving van erfafscheidingen.

Kapvergunning op de erfafscheiding

Het kappen van een boom of struik mag als u eigenaar van de grond en de boom of struik bent. De gemeente Almere kent geen vergunningenstelsel voor het kappen van bomen. Het is wel verstandig om uw plan voor het kappen van uw boom al in een vroeg stadium te bespreken met uw buren. 
Bomen, heesters en heggen mag u niet pal tegen de erfgrens van de buren planten. Bomen moeten twee meter uit de grens staan en heggen of heesters 50 cm, gemeten vanaf het midden van de voet van de boom, heg of heester. De afstand van twee meter geldt niet voor bomen in openbaar eigendom (dus van de gemeente). Plant u een boom binnen twee meter of een heg binnen 50 cm van de erfgrens, dan is dat een onrechtmatige situatie. Uw buren kunnen in dat geval de rechter een machtiging vragen om u te dwingen de beplanting te verwijderen.

Als een boom niet boven een scheidsmuur, hek of andere erfafscheiding uitkomt, kunnen uw buren geen verwijdering vorderen. Als u van uw buren toestemming heeft om dichter op de erfgrens te plaatsen is dat geen probleem. Die toestemming is rechtsgeldig tegenover latere buren als hij bij een notaris als erfdienstbaarheid wordt vastgelegd en bij het Kadaster wordt geregistreerd. Let op: soms loopt de erfgrens anders dan de kadastrale grens. Als er een sloot of greppel ligt tussen twee erven, dan kan de erfgrens de oever zijn die het verst van de boom ligt.
Bomen en struiken in openbaar gebied of van uw buren mag u niet zomaar snoeien of kappen. Als u bomen of struiken wilt rooien of zodanig wilt snoeien dat de vorm ingrijpend verandert, moet u toestemming hebben van de eigenaar van de boom of struik. Bovendien kan het zijn dat u rekening moet houden met voorschriften uit het Burgerlijk Wetboek en/of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer.

Regelgeving over plaatsen van bomen en struiken op/tegen de erfgrens staan in het Burgerlijk Wetboek - Boek 5 Burenrecht artikel 42 (privaatrecht).

Erf- en perceelafscheidingen

Erf- en perceelafscheiding zoals tuinmuren en schuttingen van beton of hout, maar ook vlechtschermen en andere kant-en-klare afscheidingen, zijn bouwwerken die vergunningsplichtig kunnen zijn.

Meer informatie over de hoogte, voorbeelden en de regelgeving van een erfafscheiding kunt u vinden in de brochure van de rijksoverheid: Rijksoverheidsbrochure (pdf)

Erfgrens bepalen

Heeft u een vraag over de erfgrens die in het verleden is uitgezet maar niet meer zichtbaar is, dan zijn deze gegevens op te vragen bij het kadaster.

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen www.almere.nl.  

Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen. 

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis 

Wat vindt u van onze website?