Direct naar paginainhoud
menu

Aan het verhuren van kamers of het spitsen van woningen zijn voorwaarden verbonden. Hieronder vindt u meer informatie.

Woningsplitsing en kamerbewoning

Op 11 oktober 2018 is door het college van B en W het voorbereidingsbesluit Woningspliting en Kamerbewoning vastgesteld. Daarin staat dat het verboden is om gebouwen die bestemd zijn voor één huishouden te veranderen of te vergroten in twee of meer woningen. Ook mag u in een woning waar al meerdere huishoudens zijn gevestigd niet meer huishoudens toevoegen. Dit geldt voor heel Almere.

Dit besluit is onder meer opgesteld vanwege het stijgende aantal overlastklachten van omwonenden van kamerverhuur panden en gesplitste woningen.

U mag als woningbezitter maximaal twee kamers verhuren als u voldoet aan de 'hospitaregeling':

  • De woning moet minimaal 85 m2 gebruiksoppervlak hebben
  • De verhuurde kamers mogen door maximaal 1 persoon per kamer gebruikt worden
  • De hoofdbewoner moet zelf ook in de woning wonen en minimaal de helft van het gebruiksoppervlak bewonen

Op 23 april 2020 is de Beleidsnota woningsplitsing en kamerbewoning 2020 in werking getreden.

Lees de hele tekst van de beleidsnota Woningsplitsing en Kamerbewoning

Bestaande kamerverhuurpanden en gesplitste woningen

Heeft u een woning in bezit die u zelf of via een derde partij verhuurt voor kamerverhuur en u heeft 5 of meer kamers in die woning? Dan moet deze woning voldoen aan aanvullende brandveiligheidsvoorschriften. Deze voorschriften komen uit het Bouwbesluit 2012. Vanuit de Rijksoverheid is hiervoor een informatiefolder uitgegeven.

LET OP: bij verhuur van 5 (of meer) kamers moet u ook een gebruiksmelding brandveiligheid doen via www.omgevingsloket.nl.

Er zijn bedrijven die u hierbij kunnen adviseren en begeleiden.

Als rechtmatige eigenaar blijft u verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van de woning. Informeer ook de buren over uw plannen om de woning te verhuren.

Wonen in bedrijfspanden is niet toegestaan

Volgens de bestemmingsplannen van de gemeente Almere mag u bedrijfspanden niet gebruiken of ombouwen om in te wonen. Dit komt onder meer omdat wonen onder een andere milieucategorie valt.

Bedrijfspanden voldoen ook niet aan de eisen die het Bouwbesluit aan een woning stelt aan veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid. Wonen in bedrijfspanden vormt ook een groot risico voor de bewoners bij een calamiteit, zoals brand.

Uitzondering hierop zijn de aangewezen bedrijfswoningen, als er een heldere en duidelijke link met de bedrijfsvoering is aangetoond. Bij onjuist gebruik van bedrijfspanden treedt de gemeente handhavend op.

Vragen

Bij de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving zijn veel zaken online te regelen www.almere.nl.  

Heeft u advies nodig of heeft u een vraag over een vergunning dan kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving. U kunt ook persoonlijk langskomen, dit is mogelijk na het maken van een afspraak of tijdens de vrije inloop op dinsdagmiddag, woensdagochtend en vrijdagochtend. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch via 14036 of door het contactformulier in te vullen.  

U vindt de balie Vergunningen, Toezicht & Handhaving op het Ondernemersplein in het stadhuis 

Wat vindt u van onze website?