Direct naar paginainhoud
menu

Ben je je bewust van de gezondheidsproblemen veroorzaakt door houtrook?

Het stoken van hout wordt toegepast in vuurkorven, houttub's en open haarden voor sfeer en gezelligheid in de tuin en tijdens barbecue├źn. Daarnaast wordt hout ook gestookt voor het (geheel of gedeeltelijk) verwarmen van woningen. Weet je dat houtrook gezondheidsproblemen en overlast kan veroorzaken voor de directe omgeving?

Op de webpagina van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kun je meer informatie vinden over houtrook en gezondheid.

Bij houtverbranding in kachels, open haarden of tijdens barbecue├źn komen verschillende stoffen vrij. 
Hierbij kun je denken aan:

  • fijn stof (Particulate Matter);
  • giftige stoffen (koolmonoxide en vluchtige organische stoffen);
  • kankerverwekkende stoffen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen, afgekort PAK's).

Mensen met luchtwegaandoening, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen zijn hiervoor het gevoeligst. Zij kunnen meer en sneller gezondheidsklachten krijgen van houtrook, ook bij kleine hoeveelheden. 

Houtrook heeft dezelfde negatieve effecten als uitlaatgassen van verkeer en bevat zelfs meer stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Hoeveel van een stof wordt uitgestoten is afhankelijk van veel factoren. Denk bijvoorbeeld aan het type kachel, type brandstof, weersomstandigheden en stookgedrag. Om al deze redenen moet blootstelling aan houtrook zoveel mogelijk voorkomen worden. Rook is altijd ongezond, ook voor de stoker zelf.

Tips om houtrookoverlast te verminderen

Het is belangrijk om op een juiste manier te stoken, zodat overlast voor anderen en je zelf beperkt blijft. Denk bijvoorbeeld aan de geur, gezondheidsproblemen en roetneerslag. De hinder wordt erger als er niet op de juiste manier wordt gestookt. Maar ook de plaats van de uitmonding van het rookgasafvoerkanaal is belangrijk om overlast te voorkomen.
De Rijksoverheid heeft een toolkit ontwikkeld, Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast, waarin onder andere handige stooktips en stappenplannen voor de stoker, de gehinderde burger, de gemeente en de GGD zijn opgenomen.

Wat te doen bij overlast?

Als je last heeft van het stookgedrag van jouw buren, dan kun je het beste samen met jouw buren op een rustig moment naar een oplossing zoeken. Houdt een dagboekje bij wanneer je overlast ervaart (tijdstippen, effecten, windrichting, foto's, enz.). Als je er niet samen uitkomt, dan kun je contact zoeken met de gemeente. Een melding van overlast kan doorgegeven worden via de gemeentelijke webpagina online melding of via de webpagina Stookwijzer.
Aan de hand van jouw melding wordt door de gemeente een onderzoek ingesteld.

Let wel: Door het ontbreken van duidelijke wet- en regelgeving is het voor de gemeente lastig om tegen de overlast van houtrook op te treden.

Stookalert RIVM

Bij ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind en mist, blijft rook langer hangen. Met een stookalert roept het RIVM mensen op om dan geen hout te stoken. Het stookalert van het RIVM is gebaseerd op de weersverwachting van het KNMI. Je kunt je ook aanmelden als abonnee. Je ontvangt dan een e-mail als er een stookalert wordt afgegeven. Kijk op Stookalert voor alle informatie over het stookalert en om je aan te melden. Ook op locaties die niet in het stookalert worden genoemd, kan houtstook tot overlast voor omwonenden leiden. Ga je hout stoken, bekijk dan eerst de Stookwijzer. Zo weet je wanneer het vuur beter uit kan blijven.

Wist je dat?

Als je van plan bent om een houtkachel of een open haard aan te schaffen en/of te laten plaatsen moet je daarvoor mogelijk een omgevingsvergunning voor aanvragen. Het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal op een bestaand dak of tegen een gevel is alleen vergunningsvrij indien dit valt onder een artikel van bijlage II van Besluit omgevingsrecht (Bor).

Hoewel een rookgasafvoerkanaal niet specifiek wordt genoemd in het Bor kunnen rookgasafvoerkanalen die kleiner zijn dan 0,5 meter wel gezien worden als ondergeschikt van aard op grond van artikel 1, lid 2c, van bijlage II van het Bor. Afhankelijk van de plaats waar de rookgasafvoer op het dak komt moet deze mogelijk hoger zijn dan 0,5 meter en is dus een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Je wordt geadviseerd, voordat je een houtkachel of een open haard aanschaft, na te gaan waar de uitmonding van het rookgasafvoerkanaal moet komen, wat de noodzakelijk hoogte moet worden en hoe dit zich verhoudt tot de woning van jouw buren. Jouw buren zullen je dankbaar zijn.

Wat vindt u van onze website?