Jaarverslagen welstand en erfgoed 2020

In de jaarverslagen welstand en erfgoed 2020 doen de commissie welstand en erfgoed en het college van Burgemeester en Wethouders verslag over het in het afgelopen jaar uitgevoerde welstandsbeleid. In de Woningwet, de Bouwverordening Almere 2012 en de Monumentenverordening Almere 2016 staat dat de commissie welstand en erfgoed jaarlijks een verslag opstelt voor de gemeenteraad over haar werkzaamheden. De Woningwet bepaalt dat ook het college van Burgemeester en Wethouders verslag doet aan de gemeenteraad over hoe wij met de adviezen van de commissie welstand en erfgoed zijn omgegaan. Hieronder gaan we eerst in op het verslag van de commissie en daarna op die van ons college.