Skip to content

Wat houdt transformatie in?

Wat houdt transformatie in en wat doet de gemeente eraan?

Bij de transformatie gaat het in de eerste plaats om het veranderen van een bestaand gebouw met bijvoorbeeld een kantoor-, onderwijs- of bedrijfsfunctie naar een woonfunctie. Het gebouw blijft dan geheel of grotendeels staan, maar wordt binnen ingrijpend aangepast. Soms moet ook de gevel worden aangepast vanwege benodigde geluidsmaatregelen of een verplichte buitenruimte. Aandacht is er ook voor de directe omgeving. Parkeren moet goed opgelost zijn en rond het gebouw moet het veilig en leefbaar zijn. 

Slopen of nieuwbouw
In een enkele situatie kan een transformatie-initiatief uiteindelijk leiden tot (geheel of gedeeltelijke) sloop en/of nieuwbouw. Als een pand niet meer geschikt is voor zijn functie, maar ook niet meer getransformeerd kan worden, kan nieuwbouw overwogen worden. Maar het proces is hierbij veel complexer en de oplossing minder duurzaam.

Gemeente Almere helpt transformeren
Vanuit de “markt” (zowel de verhuurders, ontwikkelaars, beleggers als de woningzoekenden) vraagt men vooral medewerking  en duidelijkheid vanuit de gemeente. Duidelijkheid over locaties en de (on-)mogelijkheden, maar vooral vraagt men een vlotte medewerking bij het proces. Tot eind 2017 was de gemeente hier nog niet volledig op ingesteld, maar vanaf 2018 kunnen initiatiefnemers op alle onderdelen geholpen worden.

Let wel, de gemeente zal en kan niet op elke plek meewerken aan transformatie van vastgoed. Op de meeste bedrijventerreinen kan geen medewerking worden verleend vanwege strijdigheid tussen de woon- en bedrijfsfunctie. We willen de zittende bedrijven immers niet beperken in hun bedrijfsvoering. Verder moet bij een woonfunctie voldaan kunnen worden aan eisen op het vlak van veiligheid, geluid, parkeren en dergelijke.

Wat vindt u van onze website?