Skip to content

Kansen en ontwikkelingen

Het lijkt misschien simpel: haal een leegstand kantoor-, onderwijs- of bedrijfsgebouw leeg, herverdeel de tussenmuren en voilà, er is ruimte om te wonen. Het is waar dat de constructie van een gebouw veelal kan blijven staan, maar wil je het daadwerkelijk bewoonbaar maken, dan is er heel wat meer voor nodig. Denk alleen maar eens aan geluidswerende maatregelen of aan de toe- en afvoer van lucht. De gewenste situatie voor een kantoor of een woning verschillen nogal. En dan moet er ook nog eens goed nagedacht worden over hoe er met parkeren rondom het gebouw wordt omgegaan.

Transformatie is dus lang niet altijd mogelijk. Gedeeltelijke of volledige sloop gevolgd door nieuwbouw is dan een optie. Dit proces is veel complexer en de oplossing minder duurzaam. Tot slot kijken we ook of transformatie wel gewenst is. Een plek grenzend aan een woonwijk waar voorheen kantoren waren verandert qua dynamiek als er gewoond wordt.

Actuele ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen

Verwachte transformaties >

Mogelijke locaties

Mogelijke locaties

Waar is transformatie mogelijk en waar niet? >

Onderzoek

Onderzoek

Welke gebieden worden onderzocht? >

Wat vindt u van onze website?