Direct naar paginainhoud
menu

Soms heeft u informatie nodig over een verleende bouwvergunning.

In het bouwarchief kunt u vinden:

  • de bouwvergunning
  • (ver)bouwtekeningen
  • constructieberekeningen en constructietekeningen
  • sonderingsrapporten
  • palenplan

Rioleringsgegevens, elektra, kabels en leidingen zijn geen verplichte gegevens voor een bouwvergunning deze gegevens en zijn meestal niet in een bouwvergunning aanwezig.

Een vergunning brandveilig gebruik kan ook opgevraagd worden via het aanvraagformulier inzage bouwarchief.  

Ook een milieuvergunning, indien aanwezig,  kan via een inzage bouwdossier opgevraagd worden.

Aanvragen

Een inzage bouwarchief is alleen digitaal tegen betaling op te vragen via het digitale aanvraagformulier.

U ontvangt de digitale gegevens per e-mail.

Het kan voorkomen dat er geen digitale bouwgegevens beschikbaar zijn dan wordt het papieren bouwarchief opgevraagd, u wordt hiervan op de hoogte gesteld.

U hoeft geen eigenaar van het pand te zijn om een inzage bouwarchief op te vragen.

Afhandelingstermijn aanvraag bouwarchief

Een aanvraag wordt binnen 2 weken afgehandeld. Het kan zijn dat door de coronacrisis de behandeltermijn langer is.

Inzage van aangevraagde of net verleende bouwvergunning

U kunt een nog lopende aanvraag bouwvergunning alleen inzien bij de balie van Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Het inzien van een net verleende bouwvergunning is 6 weken na het verlenen van de bouwvergunning  mogelijk bij de balie van Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH).

Deze inzage is mogelijk tijden de vrije inloop of op afspraak.

U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of contact opnemen met 14036.

Kosten

Aan inzage bouwarchief zijn leges verbonden u kunt deze vinden in de legesverordening onder: hoofdstuk 6 overige verstrekte diensten, nasporing 2.6.6.1

 

Inloggen met DigiD

Aanvragen inzage bouwdossier/ vergunningen

Inloggen met e-Herkenning:

Aanvragen inzage bouwdossier/ vergunningen

Heeft u een probleem met het aanvragen van een inzage bouwarchief dan kunt u contact opnemen met afdeling VTH via 14036

Wat vindt u van onze website?