Skip to content

Inzage bouwarchief

Soms heeft u informatie nodig over een verleende bouwvergunning.

In het bouwarchief kunt u vinden:

  • de bouwvergunning
  • (ver)bouwtekeningen
  • constructieberekeningen en constructietekeningen
  • sonderingsrapporten
  • palenplan

Rioleringsgegevens, elektra, kabels en leidingen zijn geen verplichte gegevens voor een bouwvergunning deze gegevens en zijn meestal niet in een bouwvergunning aanwezig.

Een vergunning brandveilig gebruik kan ook opgevraagd worden via het aanvraagformulier inzage bouwarchief.  

Aanvragen

Een inzage bouwarchief is alleen digitaal tegen betaling op te vragen via het digitale aanvraagformulier.

De digitale gegevens worden op een usb stick gezet, vervolgens wordt met de aanvrager een afspraak gemaakt om deze usb stick te komen ophalen.

Het kan voorkomen dat er geen digitale bouwgegevens beschikbaar zijn dan wordt het papieren bouwarchief opgevraagd, u wordt hiervan op de hoogte gesteld.

U hoeft geen eigenaar van het pand te zijn om een inzage bouwarchief op te vragen.

Afhandelingstermijn aanvraag bouwarchief

Een aanvraag wordt binnen 2 weken afgehandeld.

Inzage van aangevraagde of net verleende bouwvergunning

U kunt een nog lopende aanvraag bouwvergunning alleen inzien bij de balie van Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Het inzien van een net verleende bouwvergunning is 6 weken na het verlenen van de bouwvergunning  mogelijk bij de balie van Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH).

Deze inzage is mogelijk tijden de vrije inloop of op afspraak.

U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of contact opnemen met 14036.

Kosten

Aan inzage bouwarchief zijn leges verbonden u kunt deze vinden in de legesverordening.

Inloggen met DigiD:

Aanvragen inzage bouwdossier/ vergunningen

Inloggen met e-Herkenning:

Aanvragen inzage bouwdossier/ vergunningen

Heeft u een probleem met het aanvragen van een inzage bouwarchief dan kunt u contact opnemen met afdeling VTH via 14036

Wat vindt u van onze website?