Inzage bouwarchief

Soms heb je informatie nodig over een verleende bouwvergunning.

In het bouwarchief vind je het volgende:

  • de bouwvergunning
  • (ver)bouwtekeningen
  • constructieberekeningen en constructietekeningen
  • sonderingsrapporten
  • palenplan

Rioleringsgegevens, elektra, kabels en leidingen zijn geen verplichte gegevens voor een bouwvergunning. Daarom zijn die gegevens niet aanwezig.

Een vergunning brandveilig gebruik kan ook opgevraagd worden via het aanvraagformulier inzage bouwarchief.  

Ook een milieuvergunning, indien aanwezig, kan via een inzage bouwdossier opgevraagd worden.

Aanvragen

Een inzage bouwarchief is alleen digitaal tegen betaling op te vragen via het digitale aanvraagformulier.

Je ontvangt de digitale gegevens per e-mail.

Het kan voorkomen dat er geen digitale bouwgegevens beschikbaar zijn dan wordt het papieren bouwarchief opgevraagd, je wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Je hoeft geen eigenaar van het pand te zijn om een inzage bouwarchief op te vragen.

Afhandelingstermijn aanvraag bouwarchief

Een aanvraag wordt binnen 2 weken afgehandeld. Het kan zijn dat door de coronacrisis de behandeltermijn langer is.

Inzage van aangevraagde of net verleende bouwvergunning

Je kunt een nog lopende aanvraag bouwvergunning alleen inzien bij de balie van Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

Het inzien van een net verleende bouwvergunning is 6 weken na het verlenen van de bouwvergunning  mogelijk bij de balie van Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH).

Maak een telefonische afspraak of bel 14036.

Kosten

Aan inzage bouwarchief zijn leges verbonden, je kunt deze vinden in de legesverordening 2021. De tarieven staan in hoofdstuk 6, onder overige verstrekte diensten, nasporing 2.6.6.1. De kosten per aanvraag inzage bouwarchief zijn € 21,85. Er wordt geen BTW berekend over deze leges.

Inloggen met DigiD

Aanvragen inzage bouwdossier/vergunningen (DigiD)

Inloggen met e-Herkenning

Aanvragen inzage bouwdossier/vergunningen (e-herkening)

Lukt het niet een inzage bouwarchief aan te vragen? Bel dan 14036.