Skip to content

Inzage bouwarchief

Soms heeft u informatie nodig over een verleende (bouw)vergunning. In het bouwarchief wordt onder meer bouwvergunning, (ver)bouwtekeningen, constructieberekeningen en sonderingsrapporten bewaard, maar ook een vergunning brandveilig gebruik kan opgevraagd worden.  

Dit bouwarchief kunt u tegen betaling opvragen via het digitale aanvraagformulier, zodra de digitale bouwgegevens op een usb stick geplaatst zijn wordt met de aanvrager een afspraak gemaakt om deze usb stick te komen ophalen. Het kan voorkomen dat er geen digitale bouwgegevens beschikbaar zijn dan wordt  het papieren bouwarchief opgevraagd, u wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Afhandelingstermijn aanvraag bouwarchief

Een aanvraag wordt binnen 2 tot 4 weken afgehandeld.

Inzage van aangevraagde of net verleende bouwvergunning

Het inzien van een (bouw)vergunning die, 6 weken, ter inzage ligt is mogelijk bij de balie van Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) dit is alleen op afspraak mogelijk.

U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of contact opnemen met 14036.

Ook niet-eigenaren kunnen inzage in vergunningen krijgen.

Kosten

Aan inzage bouwarchief zijn leges verbonden u kunt deze vinden in de legesverordening.

Inloggen met DigiD:

Aanvragen inzage bouwdossier/ vergunningen

Inloggen met e-Herkenning:

Aanvragen inzage bouwdossier/ vergunningen

Heeft u een probleem met het aanvragen van een inzage bouwarchief dan kunt u contact opnemen met afdeling VTH via 14036

Wat vindt u van onze website?