kapvergunning-erfafscheiding

Het kappen van een boom of struik mag als je eigenaar van de grond en de boom of struik bent. De gemeente Almere kent geen vergunningenstelsel voor het kappen van bomen. Het is wel verstandig om jouw plan voor het kappen van jouw boom al in een vroeg stadium te bespreken met jouw buren. 

Bomen, heesters en heggen mag je niet pal tegen de erfgrens van de buren planten. Bomen moeten twee meter uit de grens staan en heggen of heesters 50 cm, gemeten vanaf het midden van de voet van de boom, heg of heester. De afstand van twee meter geldt niet voor bomen in openbaar eigendom (dus van de gemeente). Plant je een boom binnen twee meter of een heg binnen 50 cm van de erfgrens, dan is dat een onrechtmatige situatie. Jouw buren kunnen in dat geval de rechter een machtiging vragen om je te dwingen de beplanting te verwijderen.

Als een boom niet boven een scheidsmuur, hek of andere erfafscheiding uitkomt, kunnen jouw buren geen verwijdering vorderen. Als je van jouw buren toestemming hebt om dichter op de erfgrens te plaatsen is dat geen probleem. Die toestemming is rechtsgeldig tegenover latere buren als hij bij een notaris als erfdienstbaarheid wordt vastgelegd en bij het Kadaster wordt geregistreerd. Let op: soms loopt de erfgrens anders dan de kadastrale grens. Als er een sloot of greppel ligt tussen twee erven, dan kan de erfgrens de oever zijn die het verst van de boom ligt.

Bomen en struiken in openbaar gebied of van jouw buren mag je niet zomaar snoeien of kappen. Als je bomen of struiken wilt rooien of zodanig wilt snoeien dat de vorm ingrijpend verandert, moet je toestemming hebben van de eigenaar van de boom of struik. Bovendien kan het zijn dat je rekening moet houden met voorschriften uit het Burgerlijk Wetboek en/of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer. 

Regelgeving over plaatsing van bomen en struiken op/tegen de erfgrens staan in het Burgerlijk Wetboek-Boek 5 Burenrecht artikel 42 (privaatrecht).

Erf- en perceelafscheidingen wanneer vergunningsvrij, wanneer omgevingsvergunningplichtig.

Erf- en perceelafscheiding zoals tuinmuren en schuttingen van beton of hout, maar ook vlechtschermen en andere kant-en-klare afscheidingen, zijn bouwwerken die vergunningsplichtig kunnen zijn.

Meer informatie over de hoogte, voorbeelden en de regelgeving van een erfafscheiding kunt u vinden in de brochure van de rijksoverheid: Rijksoverheidsbrochure (pdf, 0,26 Mb)

Erfgrens bepalen

Heb je een vraag over de erfgrens die in het verleden is uitgezet maar niet meer zichtbaar is, dan zijn deze gegevens op te vragen bij het kadaster.