Skip to content

Standplaatsvergunningen

Een standplaatsvergunning is nodig als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg producten wilt verkopen. Wij kennen in Almere een vaste standplaats, een tijdelijke standplaats en een seizoensgebonden standplaats. 

Vanaf 17 juli 2017 zijn op besluit van Burgemeesters en wethouders de standplaatsen tijdelijk bevroren voor de volgende locaties:

  • Centrum Almere stad
  • Centrum Almere buiten
  • Centrum Almere haven
  • Centrum Parkwijk
  • Winkelcentrum Muziekwijk
  • Station Oostvaarders

Op dit moment is een nieuw standplaatsenbeleid in de maak.
Conceptbeleid standplaatsvergunningen 2018

Semi/Vaste standplaatsen voor 1 jaar/of deel van het jaar

Dit zijn standplaatsen waar iemand het hele jaar door één of meerdere dagen per week zijn producten verkoopt. Deze standplaats is altijd op dezelfde plek. Het aanbieden van dienstverlenende activiteiten zoals autoruit reparaties en kenteken reparaties die meer dan 12 dagen per jaar een standplaats innemen worden ook aangemerkt als een vaste standplaats. 

Tijdelijke/promotionele standplaatsen

Een tijdelijke standplaats is een plek waar gratis producten zoals een blikje cola of andere samples onder het winkelend publiek worden aangeboden. Een tijdelijke standplaats kan ook worden ingenomen door een kerkgenootschap of een vereniging voor het uitdelen van folders.
Hier valt ook een tijdelijke standplaats bij een winkel onder. Bijvoorbeeld voor de verkoop van rozen op Valentijnsdag. Ook als u op straat muziek wilt maken, dient u deze vergunning aan te vragen. 

Seizoensgebonden standplaatsen

In Almere kennen we nu nog 1 seizoensgebonden standplaats en dat is een standplaats voor de verkoop van oliebollen of kerstbomen.

 

Digitaal aanvragen

Inloggen met DigiD: 

Aanvragen Standplaats

Inloggen met e-Herkenning:
Aanvragen Standplaats

Inloggen als organisatie met KvK:
Aanvragen Standplaats

Afhandeltermijn aanvraag

Een aanvraag wordt binnen 8 weken afgehandeld.

Kosten

Aan het aanvragen van deze vergunning zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de website overheid.nl, legesverordening Almere.

Wat vindt u van onze website?