Standplaatsvergunningen

Een standplaatsvergunning is nodig als je vanaf een vaste plek in de openbare ruimte  producten of diensten wilt verkopen of aanbieden. ook op terreinen van derden; zoals een bouwmarkt of tuincentrum. In Almere kennen  we vaste standplaatsen, tijdelijke (promotionele) standplaatsen en seizoensgebonden standplaatsen.

Vaste standplaatsen voor 1 jaar/of deel van het  jaar

Dit zijn standplaatsen waar iemand het hele jaar door één of meerdere dagen per week zijn producten of diensten verkoopt. Deze standplaats wordt altijd op dezelfde plek ingenomen. Het aanbieden van dienstverlenende activiteiten zoals autoruit- en kentekenreparaties die meer dan 12 dagen per jaar een standplaats innemen, zien we ook als een vaste standplaats.

Tijdelijke/promotionele standplaatsen

Een tijdelijke standplaats is een standplaats van waaruit gratis producten zoals een blikje cola of andere proefproducten aan het winkelend publiek worden aangeboden. Een tijdelijke standplaats kan ook worden ingenomen door een kerkgenootschap of een vereniging voor het uitdelen van folders.
Hier valt ook een tijdelijke standplaats bij een winkel onder. Bijvoorbeeld voor de verkoop van rozen op Valentijnsdag.

Seizoensgebonden standplaatsen

In Almere hebben we seizoensgebonden standplaatsen voor de verkoop van ijs, oliebollen of kerstbomen.

Standplaatsen op een locatie met een andere eigenaar dan de gemeente

Eén van de vereisten voor het innemen van een standplaats is dat de eigenaar van de grond waarop u uw standplaats wilt innemen daarmee instemt. Er moet dan schriftelijke toestemming van de grondeigenaar worden aangeleverd. Deze check wordt tijdens de behandeling van uw aanvraag uitgevoerd.  

Momenteel ontvangen wij regelmatig aanvragen voor een standplaats bij de Lidl in Oosterwold (adres: Daniël Goedkoopstraat 21). De grondeigenaar heeft aangegeven hier geen toestemming te geven voor standplaatsen. Er kunnen daarom geen standplaatsvergunningen worden afgegeven op die locatie.   

Digitaal aanvragen standplaatsvergunning

Afhandeltermijn aanvraag

De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken.

Kosten

Het aanvragen van deze vergunning kost geld. Kijk voor de bedragen op de website overheid.nl, leges/precario verordening Almere.