Skip to content

Venten

Wat is Venten

Onder venten verstaan we het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van producten vanuit een klein rijdend voertuig. In dit voertuig mag je niet bakken of braden. Bij venten is het van belang dat de venter of zijn voertuig in beweging is, tenzij hij/zij de klanten bedient. De venter biedt zijn waren voortdurend aan vanaf een andere plaats. Stilstaan mag alleen om de klanten te helpen, maar niet om op klanten te wachten.

Wat wordt niet onder venten verstaan

 • Het aan huis afleveren van producten door degene die dit vanuit een winkel doet.
 • Het te koop aanbieden van producten op jaarmarkten, markten of op een standplaats.

Voor venten heeft u geen vergunning nodig.

Ventverbod

Wanneer mag er niet worden gevent:

 • Als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
 • Op zon- en feestdagen.
 • Op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 uur en 9.00 uur.
 • In de centrumgebieden van Almere.
 • Binnen 200 meter van:

  • Een standplaats
  • Een winkel of andere verkoopgelegenheid waarin of waaruit hoofdzakelijk soortgelijke artikelen worden verkocht
  • Het marktterrein
  • Tijdens de aangewezen marktdagen of evenement

 

 

Wat vindt u van onze website?