Skip to content

Voortoets bestemmingsplan

Het is mogelijk om uw plannen te laten toetsen aan het geldende bestemmingsplan o.a. voor:

  • Verbouwen van een woning of op erf bij de woning
  • Verbouwen van een bedrijfspand
  • Het vestigen of uitbreiden van een bedrijf
  • Uitoefenen van een aan huis gebonden beroep of kleinschalige bedrijfsactiviteiten aan huis

De aanvrager krijgt schriftelijk bericht of het mogelijk is om de gewenste activiteiten te kunnen uitvoeren op de aangegeven locatie. 

Afhandeltermijn aanvraag

Voor het afhandelen van een voortoets hanteren wij een servicenorm van 4 weken. Is uw activiteit niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, dan kunnen wij voor u onderzoeken of voor uw plan een ontheffing mogelijk is. De afhandeltermijn zal dan langer duren.

Kosten (leges)

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de legesverordening Almere.

Past uw activiteit binnen het huidige bestemmingsplan en moet u voor deze activiteit een omgevingsvergunning aan vragen dan zal het legesbedrag verrekend worden met de kosten van de ingediende omgevingsvergunning.

VOORTOETS BESTEMMINGSPLAN 

Verzenden

Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlage zijn toegevoegd.  Heeft u niet alle gevraagde bijlage toegevoegd dan kan de behandeling van uw aanvraag vertraging oplopen of buiten behandeling worden gelaten.

Stuur het aanvraagformulier en bijlage naar het volgende adres:

Via email: 
info@almere.nl

Per post naar:
Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300AE Almere

Overige informatie

Omgevingsvergunning

Voor sommige activiteiten kan een omgevingsvergunning nodig zijn dit kan aangevraagd worden via het omgevingsloket.

Huurpand

Betreft het een huurpand dan heeft u ook de goedkeuring van de eigenaar nodig.

Makelaars

Voor overige locaties kunt u contact opnemen met de lokale makelaars. 

 Voortoets

Wat vindt u van onze website?