Skip to content

Voortoets bestemmingsplan

Wilt u een woning bouwen of verbouwen, een nieuw bedrijf starten of een uitbreiding van uw bedrijf laten uitvoeren? Dan is het mogelijk om te laten toetsen of uw plannen passen binnen het geldende bestemmingsplan.

De aanvrager krijgt schriftelijk bericht of het wel of niet mogelijk is om de gewenste activiteiten op de aangegeven locatie te starten. 

Afhandeltermijn aanvraag

Voor het afhandelen van een voortoets hanteren wij een servicenorm van 3 weken. Is uw activiteit niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, dan kunnen wij voor u onderzoeken of voor uw plan een ontheffing mogelijk is. De afhandeltermijn zal dan langer duren.

Kosten (leges)

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de legesverordening Almere.

Past uw activiteit binnen het huidige bestemmingsplan en moet u voor deze activiteit een omgevingsvergunning aan vragen dan zal het legesbedrag verrekend worden met de kosten van de ingediende omgevingsvergunning.

VOORTOETS BESTEMMINGSPLAN 

Verzenden

Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlage zijn toegevoegd.  Heeft u niet alle gevraagde bijlage toegevoegd dan kan de behandeling van uw aanvraag vertraging oplopen of buiten behandeling worden gelaten.

Stuur het aanvraagformulier en bijlage naar het volgende adres:

Via email: 
info@almere.nl

Per post naar:
Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300AE Almere

Overige informatie

Omgevingsvergunning

Voor sommige activiteiten kan een omgevingsvergunning nodig zijn dit kan aangevraagd worden via het omgevingsloket.

Huurpand

Betreft het een huurpand dan heeft u ook de goedkeuring van de eigenaar nodig.

Gemeente panden

Indien u op zoek bent naar een bestaand pand om uw bedrijf te starten kan de gemeente in sommige gevallen behulpzaam zijn bij het zoeken naar een locatie. Kijk hiervoor op Makelpunt.

Makelaars

Voor overige locaties kunt u contact opnemen met de lokale makelaars. 

 

 

Wat vindt u van onze website?