Skip to content

Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats

Voorwerpen of stoffen op of aan de openbare plaats

Objecten plaatsen

Gaat u objecten plaatsen zoals bijvoorbeeld (puin) containers, hoogwerkers, hijs-/ bouwkranen, bouwhekken of chemische toiletten dan heeft u wellicht een objectvergunning nodig.

Gaat u tijdens de werkzaamheden bijvoorbeeld de weg (geheel of gedeeltelijk) afsluiten dan dient er naast een objectvergunning ook een tijdelijke verkeersmaatregel (bijv. een afzetting, bebording of omleiding) getroffen te worden.

Dient u, om uw werkzaamheden te kunnen uitvoeren bijv. een motorvoertuig te gebruiken op een fiets-/voetpad, dan heeft u naast uw objectvergunning ook een ontheffing van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) nodig (anders begaat u een verkeersovertreding).

De afhandelingstermijn van een aanvraag bedraagt wettelijk 8 weken. Bij een volledig ingevuld aanvraagformulier trachten wij binnen vier weken de aanvraag af te handelen. Indien het aanvraagformulier niet is ingevuld inclusief alle gevraagde bijlagen, dan vermindert de kans dat de vergunning binnen vier weken verleend kan worden.

Afgifte van objectvergunningen betreft maatwerk. Voor toetsing is het onder andere nodig dat de aanvraag wordt uitgezet bij diverse andere deskundigen. Deze inhoudelijke zorgvuldige behandeling vergt tijd. Hierdoor is het mogelijk dat de aanvragen die kort van te voren worden ingediend, niet op tijd verleend kunnen worden.

Kosten

Aan het aanvragen van deze ontheffing zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de legesverordening Almere: www.overheid.nl 

Verzenden

Controleer of u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het aanvraagformulier vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE  ALMERE

Of via de email naar info@almere.nl 

Aanvraagformulier objecten

Leges verordening

In de leges verordening vindt u de leges onder Voorwerpen of stoffen aan de openbare plaats (hoofdstuk 20)

Wat vindt u van onze website?