Skip to content

Welstand

Welstand

Bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, moeten in Almere voldoen aan redelijke eisen van welstand. Met uitzondering van bouwwerken in welstandsvrije gebieden. Reclame is nooit vergunningsvrij. Vergunningaanvragen worden door de commissie welstand getoetst aan de criteria uit de welstandsnota. De openbare vergadering van de commissie vindt twee keer per maand op de woensdag plaats in het Stadhuis. Deze vergaderingen zijn openbaar toegankelijk.  Indien u van plan bent een vergadering bij te wonen, verzoeken wij u - vanwege de beperkte vergaderruimte - zich hiervoor aan te melden. Tijdens deze vergadering kunnen aanvragers en betrokkenen hun standpunt mondeling toelichten.

Vooroverleg

De commissie welstand en erfgoed biedt de mogelijkheid om vrijblijvend een bouwvoornemen in vooroverleg te komen bespreken. Op deze manier kan in een vroegtijdig stadium duidelijkheid worden verschaft over de vraag of het uit te werken bouwplan zal kunnen voldoen aan redelijke eisen van welstand. U kunt hiervoor een afspraak maken via de secretaris van de commissie. 

Samenstelling van de commissie welstand en erfgoed

dhr. B. (Bas) ten Brinke - voorzitter

dhr. F. (Floris) Hund - architect

dhr. P.T. (Peer) Glandorff - architect

mevr. F. (Fenna) Haakma Wagenaar - stedebouwkundige/architect

dhr. A.M. (Ben) Kuipers - landschapsarchitect

dhr. J. (Jouke) van der Werf - erfgoed/monumenten

secretaris: R. (Remke) Brouwer

 

 

Agenda Commissie Welstand en Erfgoed

Hieronder de agenda van de vergadering op 25 september 2019 om 10.00 uur:

vergadering 25 september 2019 (lijst nieuwe adviesvragen)

De eerstvolgende vergaderingen:   9 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 november, 4 december, 18 december

Wat vindt u van onze website?