Fraudemelding

De gemeente Almere doet onderzoek naar fraude. Dat is belangrijk, want daarmee voorkomen we dat gemeentelijke gelden terechtkomen bij mensen die er geen recht op hebben.

U kunt dit formulier invullen, als u een van de volgende gevallen van fraude vermoedt:

  • Uitkeringsfraude;
  • Woonfraude (illegale onderhuur, illegale bewoning, niet aangemelde bedrijfsactiviteiten of bijvoorbeeld het vermoeden van een wietkwekerij);
  • Identiteitsfraude (iemand geeft zich uit voor een ander; maakt daarbij gebruik van valse of onterecht gekregen identificatiemiddelen of kopieën daarvan; met als doel daarmee strafbare feiten te plegen).

U kunt vermoedens van fraude (anoniem) melden. De gemeente Almere stelt daarna een onderzoek in, al dan niet in samenwerking met woningcoöperaties, de Belastingdienst of de Politie.