Direct naar paginainhoud
menu

Ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen. De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen. Dit is om de eenheid van de familienaam te behouden.

De keuze kunt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte laten vastleggen. U moet hiervoor samen bij Burgerzaken langskomen. Maak hiervoor een afspraak en neem beiden een geldig identiteitsbewijs mee.

Maakt u geen keuze, dan krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of van de moeder. Dit hangt af van de gezinssituatie:

 • Getrouwde ouders of ouders met een geregistreerd partnerschap van verschillend geslacht (heterostellen)
  Het kind krijgt automatisch de achternaam van de vader.
  Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan moet u hiervoor samen bij Burgerzaken langskomen.
 • Ongetrouwde ouders of ouders zonder geregistreerd partnerschap van verschillend geslacht (heterostellen)
  Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder.
  Wilt u dat uw kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de vader het kind erkennen. De keuze voor de achternaam van het kind vindt plaats bij de erkenning.
 • Twee mannen die samen een kind adopteren of gezamenlijk gezag hebben
  U kunt kiezen voor één van de achternamen.
 • Twee getrouwde vrouwen of twee vrouwen met een geregistreerd partnerschap
  - Als de moeder zwanger wordt door een onbekende donor in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting krijgt het kind de naam van de duomoeder, maar alleen als deze automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. U kunt ook kiezen voor de achternaam van de biologische moeder.
  - Als de moeder zwanger wordt door een bekende donor en de duomoeder het kind erkent, krijgt het kind de naam van de biologische moeder. U kunt ook kiezen voor de achternaam van de duomoeder.

Veelgestelde vragen achternaam kind kiezen

Welke achternaam krijgt het kind bij een nieuwe partner?

Heeft u een kind uit een vorige relatie en krijgt u met uw nieuwe partner een kind? Dan hoeft dit kind niet dezelfde naam te krijgen als zijn halfbroer(s) of halfzus(sen). Dit is omdat het juridisch gezien niet om een kind van dezelfde ouders gaat.

Krijgt u met uw nieuwe partner meer kinderen? Dan geldt de eenheid van naam weer wel. Alle kinderen die u en uw nieuwe partner krijgen, moeten dezelfde achternaam hebben.

Welke achternaam kan ik kiezen bij adoptie?

Als u een kind in Nederland adopteert, kunt u kiezen voor de achternaam van een van u beiden. Voorwaarde is wel dat het uw eerste kind is. Is dit niet het geval? Dan krijgt het kind dezelfde naam als uw andere kinderen. Het verzoek voor een naamskeuze doet u tegelijk met het verzoekschrift tot adoptie.

Welke naam krijgt een kind dat bij adoptie of erkenning 16 jaar of ouder is?

Wanneer het kind bij de adoptie of erkenning 16 jaar of ouder is, mag het zelf zijn achternaam kiezen.

Kunnen wij de achternaam van ons kind nog aanpassen als we trouwen/een geregistreerd partnerschap aangaan?

Ja, sinds 1 maart 2009 is het voor ouders mogelijk om ter gelegenheid van hun huwelijk of geregistreerd partnerschap terug te komen op de achternaam die u eerder bij de erkenning van uw kind(eren) gekozen heeft.

Geef dit door bij uw melding van uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Gaat u in een andere gemeente trouwen/uw partnerschap registreren? Maak dan vóór de huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap een afspraak om dit te regelen. Kies voor de afspraak 'Informatie over naamswijziging'.

Het is niet mogelijk op de achternaam terug te komen als u een geregistreerd partnerschap omzet in een huwelijk.

Wat vindt u van onze website?