Direct naar paginainhoud
menu

Identiteitskaart

U kunt een identiteitskaart aanvragen als u de Nederlandse nationaliteit heeft en in Almere ingeschreven staan. Of hier een briefadres heeft. Dit gebeurt op afspraak.

Verloopt uw Nederlandse identiteitskaart en heeft u nog een geldig paspoort? Dan vragen wij u nog even te wachten met het maken van een afspraak, omdat u nog een geldig reisdocument heeft. Op dit moment versturen wij geen herinneringsbrieven over het vernieuwen van uw reisdocument.

Komt u met meerdere personen naar de afdeling Burgerzaken op één afspraak? Vul dan in het afspraakformulier de gegevens van een van u in. Maakt u een afspraak voor u kind(eren) waarbij u aanwezig bent, dan mag u ook uw eigen gegevens invullen. 

Met een identiteitskaart kunt u zich legitimeren en reizen naar een groot aantal Europese landen. De complete lijst vindt u op de website paspoortinformatie.nl. Een identiteitskaart voor volwassenen is tien jaar geldig. Een identiteitskaart voor kinderen tot 18 jaar is vijf jaar geldig. 

Voorwaarden

U kunt een identiteitskaart aanvragen als:

 • u de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • u twaalf jaar of ouder bent. Voor de aanvraag van een identiteitskaart hebben kinderen tot twaalf jaar toestemming nodig van degene(n) met het gezag over het kind.

Meenemen

Neem bij het aanvragen van een identiteitskaart het volgende mee:

 • Al uw huidige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart), zowel geldige als verlopen documenten
 • Een goedgelijkende, recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) die voldoet aan de wettelijke eisen

De kosten van de identiteitskaart dient u bij aanvraag te betalen.

Tarieven identiteitskaart
Product Kosten
Identiteitskaart voor personen vanaf 18 jaar € 58,30
Identiteitskaart voor personen tot en met 17 jaar € 30,70
Toeslag spoedprocedure € 49,85

Identiteitskaart voor kinderen

Kinderen onder de twaalf jaar hebben voor de aanvraag van een identiteitskaart toestemming nodig van de  gezaghouder(s). Dit is/zijn meestal de ouder(s). Als er twee gezaghouders zijn, dan moeten beide gezaghouders toestemming geven. Dat kan op twee manieren:

 1. Door bij de aanvraag aanwezig te zijn met een geldig identiteitsbewijs
 2. Door het toestemmingsformulier in te vullen. Het formulier is ook verkrijgbaar bij Burgerzaken. Doe dit minimaal twee werkdagen voor de afspraak van de aanvraag. U heeft hiervoor DigiD nodig als u het online doet.

Toestemming aanvraag paspoort/identiteitskaart minderjarigen

Let op: de gemeente heeft twee werkdagen nodig om te controleren of degene die het formulier invult ook gezaghouder is. Als dit niet het geval is, krijgt die persoon daarvan bericht. Heeft u de identiteitskaart sneller nodig, kijk dan onderaan deze pagina bij spoedprocedure.

Kinderen moeten bij de aanvraag en het afhalen aanwezig zijn. Voor kinderen tot twaalf jaar geldt dat bij het afhalen een gezaghouder aanwezig moet zijn. Als het gezag via de rechtbank geregeld is, neem dan het uittreksel van het gezagsregister mee. Die kunt u via de rechtbank/gezagsregister in Lelystad opvragen. Voor overige uitzonderingsgevallen en meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites: www.rechtspraak.nl en www.rijksoverheid.nl. 

Identiteitskaart kwijt of gestolen

Bent u uw Nederlandse identiteitskaart kwijtgeraakt of is deze gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven zodat wij de vermissing voor u kunnen registreren. U voorkomt hiermee dat er fraude met uw document wordt gepleegd. Dit kunt u online doorgeven met uw DigiD. De verklaring van vermissing moet door de inwoner, of bij minderjarigen tot 12 jaar door de ouder (gezaghouder), ingevuld worden. Tot 18 jaar mag de ouder of de minderjarige de verklaring invullen.

Vul het formulier zo volledig mogelijk in en kruis aan of het om een identiteitskaart of een paspoort gaat. Zijn er meerdere reisdocumenten vermist of gestolen? Geef dan per document deze vermissing of diefstal door. Nadat de aangifte door ons is verwerkt krijgt u een email dat uw aangifte van vermissing is geregistreerd. Voor de bevestiging dient u in de aangifte uw e-mailadres te vermelden.

Wilt u na de online aangifte van vermissing van uw reisdocument een afspraak maken voor een nieuwe identiteitskaart of paspoort, houd u er rekening mee dat het 2 werkdagen kan duren voordat uw vermissing is geregistreerd.

Online aangifte vermissing/diefstal reisdocument

Bent u uw Nederlandse identiteitskaart kwijtgeraakt of is deze gestolen? Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. U kunt dit online regelen,  een afspraak maken of bellen naar 14 036. U voorkomt hiermee dat er fraude met uw document wordt gepleegd. U hoeft hiervoor niet meer naar de politie. Als uw document alsnog wordt teruggevonden, dan wordt het vernietigd.

Spoedprocedure

Heeft u uw identiteitskaart snel nodig? Dan kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure. Als u het paspoort vóór 13.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag, ná 10.00 uur ophalen, (onder voorbehoud). Voor een spoeddocument betaalt u extra kosten. Bij de spoedaanvraag kan gevraagd worden naar een bewijs, een vliegticket bijvoorbeeld.

Vraagt u via een spoedprocedure een identiteitskaart aan voor een minderjarige? Dan moeten beide gezaghouders aanwezig zijn of u kunt het toestemmingsformulier invullen. Het kan ook digitaal via DigiD. Let op: de handtekening op het toestemmingsformulier moet overeenkomen met de handtekening op (de kopie van) het identiteitsbewijs.

Veelgestelde vragen identiteitskaart

Kan ik telefonisch antwoord krijgen of mijn identiteitskaart al klaar ligt?

Nee, telefonisch wordt hier geen informatie over verstrekt. 

Is mijn Nederlandse identiteitskaart mijn eigendom?

Nee, de identiteitskaart blijft eigendom van de Nederlandse staat en moet na het verlopen van de geldigheid worden ingeleverd bij de afdeling Burgerzaken.

Waar bestaat het documentnummer van mijn identiteitskaart uit?

Het documentnummer van een identiteitskaart bestaat uit negen posities. Het nummer is een mix van cijfers en letters. Posities 1 en 2 zijn altijd letters.
Positie 3 t/m 8 zijn letters en/of cijfers.
Positie 9 is een cijfer. De letter 'O' komt in de documentnummers van Nederlandse reisdocumenten niet voor. Het cijfer '0' (nul) kan wel voorkomen. Het documentnummer van uw identiteitskaart wijzigt als u een nieuwe identiteitskaart aanvraagt.

Mijn paspoort ligt bij een ambassade voor een visumaanvraag. Hoe kan ik nu een identiteitskaart aanvragen?

Maak een afspraak bij Burgerzaken en neem een verklaring van de ambassade mee waarin ze aangeven dat uw paspoort daar ligt in verband met een visumaanvraag.

Mag ik zelf wijzigingen op mijn identiteitskaart aanbrengen?

Nee, dit mag niet. De identiteitskaart is niet meer geldig als u er zelf wijzigingen op heeft aangebracht.

Mijn identiteitskaart is beschadigd, wat nu?

Als het document zodanig is beschadigd dat de beveiligingskenmerken zijn aangetast, gegevens niet meer leesbaar zijn of een deel ervan ontbreekt, is het document niet meer geldig. Het beschadigde document moet worden ingeleverd. Als uw identiteit nog vast te stellen is op het document, dan is het vernieuwen hetzelfde als het vernieuwen van een verlopen identiteitskaart. Als de identiteit niet meer vast te stellen is, dan is het vernieuwen hetzelfde als bij een vermist document.

Kan ik met een beschadigde identiteitskaart reizen?

Het reizen met een beschadigde identiteitskaart is geheel op eigen risico. Ieder land stelt eigen eisen of het document al dan niet acceptabel is. We adviseren om een beschadigde identiteitskaart direct te vernieuwen om problemen bij het legitimeren en/of reizen te voorkomen.

Ik heb een identiteitskaart nodig, maar kan geen handtekening zetten. Wat nu?

Als u niet in staat bent om een handtekening te zetten, plaatsen we een clausule op uw identiteitskaart met de vermelding 'niet in staat tot ondertekening'.

Ik moet een identiteitskaart aanvragen, maar kan niet naar het stadhuis komen. Wat nu?

In uitzonderlijke gevallen is een huisbezoek mogelijk. Neem hiervoor contact op met 14 036 Als u in een zorginstelling of penitentiaire inrichting verblijft, kunt u contact opnemen met de bewonersadministratie. Verzoeken voor huisbezoek worden door de zorginstelling of penitentiaire inrichting gecoördineerd.

Kan ik als gedetineerde ouder een identiteitskaart aanvragen voor mijn kind?

Bel hiervoor met de rechtbank. Er is meestal een (toeziend) voogd aangewezen. U heeft nooit beide dezelfde zeggenschap.

Kan ik een identiteitskaart aanvragen als ik sta ingeschreven op een briefadres?

Ja, dat kan. De procedure is niet anders dan wanneer u staat ingeschreven op een woonadres.

Waar vraag ik een identiteitskaart aan als ik geen vaste woon- of verblijfplaats heb?

Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats en uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart terecht bij de volgende gemeenten:
 • Bergen op Zoom
 • Bergeijk
 • Breda
 • Den Haag
 • Echt-Susteren
 • Enschede
 • Maastricht
 • Montferland
 • Oldambt
 • Sluis
 • Venlo
 • Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol (gemeentebalie Schiphol)
Kijk voor aanvullende informatie over de aanvraag op de gemeentelijke websites.

Kan ik een identiteitskaart aanvragen als ik onder curatele sta?

Een identiteitskaart kunt u zonder toestemming van de curator aanvragen.

Binnen hoeveel tijd moet ik mijn identiteitskaart afhalen?

U moet uw identiteitskaart binnen drie maanden afhalen, anders wordt het vernietigd.

Wanneer moet een identiteitskaart ingeleverd worden?

Een identiteitskaart moet worden ingeleverd bij:
 • wijziging van personalia (andere voor- of achternaam);
  U bent niet verplicht een nieuwe identiteitskaart aan te vragen als er op uw document 'echtgenoot van' staat en u inmiddels gescheiden bent;
 • verlies van Nederlanderschap;
 • beschadiging van het document.
Als u een identiteitskaart inlevert en geen nieuwe aanvraag doet, kunt u bij de touch screens in de centrale hal kiezen voor de optie 'afhalen reisdocumenten'.

Mag ik mijn oude identiteitskaart houden?

In principe geven wij het oude document niet terug, tenzij u erom vraagt. Als u dat doet en het is mogelijk om de oude identiteitskaart terug te geven, wordt het eerst ongeldig gemaakt. De baliemedewerk(st)er maakt er dan gaten in. Vervolgens krijgt u het terug. Als u er niet om vraagt, maken wij dit document ongeldig en vernietigen het direct.
Wat vindt u van onze website?