Direct naar paginainhoud
menu

Coronamaatregelen

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor 14 036. Door de strenge lockdown zijn er helaas beperkte afspraakmogelijkheden.

Vanwege de coronamaatregelen hebben we een beperkte dienstverlening. U krijgt op dit moment geen herinneringsbrieven over het vernieuwen van uw reisdocument. Heeft u nog een geldige Nederlandse identiteitskaart of een geldig paspoort? Wacht dan met het maken van een afspraak voor een nieuw reisdocument tot deze verlopen is.

Wilt u een pasfoto maken? Bij veel fotowinkels kunt u wel een afspraak maken. Kijk hiervoor op hun website. De pasfoto moet o.a. goedgelijkend en recent (niet ouder dan 6 maanden) zijn, zie pasfoto-eisen.

Voor het aanvragen of afhalen van uw identiteitskaart (ID-kaart) maakt u een afspraak. U betaalt de kosten bij de aanvraag.

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor 14 036. 

Voorwaarden

De aanvrager:

 • heeft de Nederlandse nationaliteit;
 • staat in Almere ingeschreven of heeft hier een briefadres;
 • moet altijd aanwezig zijn bij aanvragen en afhalen. Dit geldt ook voor kinderen.
 • Bij het afhalen van de ID-kaart voor kinderen jonger dan 12 jaar is altijd 1 ouder (gezaghouder) aanwezig. Als het gezag via de rechtbank geregeld is, neem dan het uittreksel van het gezagsregister mee. Meer informatie hierover vindt u op u op rechtspraak.nl.

Meenemen naar uw afspraak

 • alle paspoorten en identiteitskaart die u nu hebt, ook als ze verlopen zijn;
 • 1 pasfoto in kleur die voldoet aan de eisen (de pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn);
 • pinpas.

Identiteitskaart voor kinderen

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen alleen een identiteitskaart aanvragen met toestemming van de ouders (gezaghouders). Ouders geven hiervoor minimaal 2 dagen voor de afspraak digitaal hun toestemming.  

Toestemming geven voor paspoort/identiteitskaart minderjarigen (DigiD nodig)

Heeft u geen DigiD? Vul het onderstaand toestemmingsformulier in en neem deze ondertekend mee naar de afspraak. De handtekening op het formulier is hetzelfde als die op het meegegeven identiteitsbewijs.

Toestemmingsformulier (pdf) 

Melden gestolen of kwijgeraakte ID-kaart  Spoedprocedure identiteitskaart

Per 1 oktober reizen naar het Verenigd Koninkrijk alleen met paspoort

Als gevolg van de Brexit kan vanaf 1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort naar het Verenigd Koninkrijk worden gereisd. Een identiteitskaart is dan niet meer geldig. Voor meer informatie over de Brexit kijk op Rijksoverheid.nl/brexit.

Met een identiteitskaart kunt u zich legitimeren en reizen naar een groot aantal Europese landen. De complete lijst vindt u op de website paspoortinformatie.nl. Een identiteitskaart voor volwassenen is tien jaar geldig. Een identiteitskaart voor kinderen tot 18 jaar is vijf jaar geldig.

Uitgifte identiteitskaart met inlogfunctie per 4 januari 2021

Vanaf maandag 4 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart uitgegeven met een inlogfunctie. Dit betekent dat burgers straks kunnen inloggen met hun identiteitskaart via de DigiD app. Door op deze manier in te loggen, kunnen zij gegevens inzien of wijzigen die extra gevoelig zijn. Zoals medische gegevens. Voor meer informatie kunt u terecht op de website RvIG

Veelgestelde vragen identiteitskaart

Kan ik telefonisch antwoord krijgen of mijn identiteitskaart al klaar ligt?

Nee, telefonisch wordt hier geen informatie over verstrekt. 

Is mijn Nederlandse identiteitskaart mijn eigendom?

Nee, de identiteitskaart blijft eigendom van de Nederlandse staat en moet na het verlopen van de geldigheid worden ingeleverd bij de afdeling Burgerzaken.

Waar bestaat het documentnummer van mijn identiteitskaart uit?

Het documentnummer van een identiteitskaart bestaat uit negen posities. Het nummer is een mix van cijfers en letters.

Posities 1 en 2 zijn altijd letters.
Positie 3 t/m 8 zijn letters en/of cijfers.
Positie 9 is een cijfer.

De letter 'O' komt in de documentnummers van Nederlandse reisdocumenten niet voor. Het cijfer '0' (nul) kan wel voorkomen.

Het documentnummer van uw identiteitskaart wijzigt als u een nieuwe identiteitskaart aanvraagt.

Mijn paspoort ligt bij een ambassade voor een visumaanvraag. Hoe kan ik nu een identiteitskaart aanvragen?

Maak een afspraak bij Burgerzaken en neem een verklaring van de ambassade mee waarin ze aangeven dat uw paspoort daar ligt in verband met een visumaanvraag.

Mag ik zelf wijzigingen op mijn identiteitskaart aanbrengen?

Nee, dit mag niet. De identiteitskaart is niet meer geldig als u er zelf wijzigingen op heeft aangebracht.

Mijn identiteitskaart is beschadigd, wat nu?

Als het document zodanig is beschadigd dat de beveiligingskenmerken zijn aangetast, gegevens niet meer leesbaar zijn of een deel ervan ontbreekt, is het document niet meer geldig. Het beschadigde document moet worden ingeleverd.

Als uw identiteit nog vast te stellen is op het document, dan is het vernieuwen hetzelfde als het vernieuwen van een verlopen identiteitskaart.

Als de identiteit niet meer vast te stellen is, dan is het vernieuwen hetzelfde als bij een vermist document.

Kan ik met een beschadigde identiteitskaart reizen?

Het reizen met een beschadigde identiteitskaart is geheel op eigen risico. Ieder land stelt eigen eisen of het document al dan niet acceptabel is.

We adviseren om een beschadigde identiteitskaart direct te vernieuwen om problemen bij het legitimeren en/of reizen te voorkomen.

Ik heb een identiteitskaart nodig, maar kan geen handtekening zetten. Wat nu?

Als u niet in staat bent om een handtekening te zetten, plaatsen we een clausule op uw identiteitskaart met de vermelding 'niet in staat tot ondertekening'.

Ik moet een identiteitskaart aanvragen, maar kan niet naar het stadhuis komen. Wat nu?

In uitzonderlijke gevallen is een huisbezoek mogelijk. Neem hiervoor contact op met 14 036

Als u in een zorginstelling of penitentiaire inrichting verblijft, kunt u contact opnemen met de bewonersadministratie. Verzoeken voor huisbezoek worden door de zorginstelling of penitentiaire inrichting gecoördineerd.

Kan ik als gedetineerde ouder een identiteitskaart aanvragen voor mijn kind?

Bel hiervoor met de rechtbank. Er is meestal een (toeziend) voogd aangewezen. U heeft nooit beide dezelfde zeggenschap.

Kan ik een identiteitskaart aanvragen als ik sta ingeschreven op een briefadres?

Ja, dat kan. De procedure is niet anders dan wanneer u staat ingeschreven op een woonadres.

Waar vraag ik een identiteitskaart aan als ik geen vaste woon- of verblijfplaats heb?

Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats en uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart terecht bij de volgende gemeenten:

 • Bergen op Zoom
 • Bergeijk
 • Breda
 • Den Haag
 • Echt-Susteren
 • Enschede
 • Maastricht
 • Montferland
 • Oldambt
 • Sluis
 • Venlo
 • Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol (gemeentebalie Schiphol)

Kijk voor aanvullende informatie over de aanvraag op de gemeentelijke websites.

Kan ik een identiteitskaart aanvragen als ik onder curatele sta?

Een identiteitskaart kunt u zonder toestemming van de curator aanvragen.

Binnen hoeveel tijd moet ik mijn identiteitskaart afhalen?

U moet uw identiteitskaart binnen drie maanden afhalen, anders wordt het vernietigd.

Wanneer moet een identiteitskaart ingeleverd worden?

Een identiteitskaart moet worden ingeleverd bij:

 • wijziging van personalia (andere voor- of achternaam);
  U bent niet verplicht een nieuwe identiteitskaart aan te vragen als er op uw document 'echtgenoot van' staat en u inmiddels gescheiden bent;
 • verlies van Nederlanderschap;
 • beschadiging van het document.

Als u een identiteitskaart inlevert en geen nieuwe aanvraag doet, kunt u bij de touch screens in de centrale hal kiezen voor de optie 'afhalen reisdocumenten'.

Mag ik mijn oude identiteitskaart houden?

In principe geven wij het oude document niet terug, tenzij u erom vraagt.

Als u dat doet en het is mogelijk om de oude identiteitskaart terug te geven, wordt het eerst ongeldig gemaakt. De baliemedewerk(st)er maakt er dan gaten in. Vervolgens krijgt u het terug.

Als u er niet om vraagt, maken wij dit document ongeldig en vernietigen het direct.

Wat vindt u van onze website?