Identiteitskaart

Aan de balies van Burgerzaken doen wij alleen het strikt noodzakelijke. Voorlopig vragen wij je om alleen een afspraak te maken voorafgaand aan de maand dat je identiteitsbewijs verloopt.

Afspraak maken

Voor het aanvragen of afhalen van jouw identiteitskaart (ID-kaart) maak je een afspraak. Je betaalt de kosten bij de aanvraag.

Afspraak maken

Voorwaarden

De aanvrager:

 • heeft de Nederlandse nationaliteit;
 • staat in Almere ingeschreven of heeft hier een briefadres;
 • moet altijd aanwezig zijn bij aanvragen en afhalen. Dit geldt ook voor kinderen.

Bij het afhalen van de ID-kaart voor kinderen jonger dan 12 jaar is altijd 1 ouder (gezaghouder) aanwezig. Als het gezag via de rechtbank geregeld is, neem dan het uittreksel van het gezagsregister mee. Meer informatie hierover vind je bij de Rechtspraak.

Meenemen naar jouw afspraak

 • alle paspoorten en identiteitskaart die je nu hebt, ook als ze verlopen zijn;
 • 1 pasfoto in kleur die voldoet aan de eisen (de pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn);
 • pinpas.

Identiteitskaart voor kinderen

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen alleen een identiteitskaart aanvragen met toestemming van de ouders (gezaghouders). Ouders geven hiervoor minimaal 2 werkdagen voor de afspraak digitaal hun toestemming.  

Toestemming geven voor paspoort/identiteitskaart minderjarigen (DigiD nodig)

Heb je geen DigiD? Vul het onderstaand toestemmingsformulier in en neem deze ondertekend mee naar de afspraak. De handtekening op het formulier is hetzelfde als die op het meegegeven identiteitsbewijs.

Toestemmingsformulier (pdf, 0,063 Mb)

Vernieuwde ID-kaart

Vanaf 2 augustus 2021 is er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. De ID-kaart heeft dan 2 vingerafdrukken in de chip. Ook staat het burgerservicenummer (BSN) in een QR-code op de achterkant. De kaart ziet er iets anders uit.
Meer informatie over de vernieuwde ID-kaart vind je op rvig.nl.

Per 1 oktober reizen naar het Verenigd Koninkrijk alleen met paspoort

Als gevolg van de Brexit kan vanaf 1 oktober 2021 alleen nog met een paspoort naar het Verenigd Koninkrijk worden gereisd. Een identiteitskaart is dan niet meer geldig. Voor meer informatie over de Brexit kijk op de website van Rijksoverheid.

Met een identiteitskaart kun je jezelf legitimeren en reizen naar een groot aantal Europese landen. De complete lijst vind je op de website paspoortinformatie. Een identiteitskaart voor volwassenen is tien jaar geldig. Een identiteitskaart voor kinderen tot 18 jaar is vijf jaar geldig.

Uitgifte identiteitskaart met inlogfunctie per 4 januari 2021

Vanaf maandag 4 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart uitgegeven met een inlogfunctie. Dit betekent dat burgers straks kunnen inloggen met hun identiteitskaart via de DigiD app. Door op deze manier in te loggen, kunnen zij gegevens inzien of wijzigen die extra gevoelig zijn. Zoals medische gegevens. Voor meer informatie kunt u terecht op de website RvIG

Storing Nederlandse identiteitskaarten (Model 012)

Storing op Nederlandse identiteitskaarten uitgegeven tussen 4 januari en 17 maart 2021. Deze storing doet zich niet voor met de paspoorten, het gaat dus enkel en alleen om de Nederlandse identiteitskaarten MODEL 012 met een afgiftedatum tussen 4 januari 2021 en 17 maart 2021.Vervangen is gratis. Meer informatie over de storing kunt u vinden op www.rvig.nl.

Veelgestelde vragen identiteitskaart

Kan ik telefonisch antwoord krijgen of mijn identiteitskaart al klaar ligt?

Nee, telefonisch wordt hier geen informatie over verstrekt. 

Is mijn Nederlandse identiteitskaart mijn eigendom?

Nee, de identiteitskaart blijft eigendom van de Nederlandse staat en moet na het verlopen van de geldigheid worden ingeleverd bij de afdeling Burgerzaken.

Waar bestaat het documentnummer van mijn identiteitskaart uit?

Het documentnummer van een identiteitskaart bestaat uit negen posities. Het nummer is een mix van cijfers en letters.

 • Posities 1 en 2 zijn altijd letters.
 • Positie 3 t/m 8 zijn letters en/of cijfers.
 • Positie 9 is een cijfer.

De letter 'O' komt in de documentnummers van Nederlandse reisdocumenten niet voor. Het cijfer '0' (nul) kan wel voorkomen.

Het documentnummer van jouw identiteitskaart wijzigt als je een nieuwe identiteitskaart aanvraagt.

Mijn paspoort ligt bij een ambassade voor een visumaanvraag. Hoe kan ik nu een identiteitskaart aanvragen?

Maak een afspraak bij Burgerzaken en neem een verklaring van de ambassade mee waarin ze aangeven dat jouw paspoort daar ligt in verband met een visumaanvraag.

Mag ik zelf wijzigingen op mijn identiteitskaart aanbrengen?

Nee, dit mag niet. De identiteitskaart is niet meer geldig als u er zelf wijzigingen op heeft aangebracht.

Mijn identiteitskaart is beschadigd, wat nu?

Als het document zodanig is beschadigd dat de beveiligingskenmerken zijn aangetast, gegevens niet meer leesbaar zijn of een deel ervan ontbreekt, is het document niet meer geldig. Het beschadigde document moet worden ingeleverd.

Als jouw identiteit nog vast te stellen is op het document, dan is het vernieuwen hetzelfde als het vernieuwen van een verlopen identiteitskaart.

Als de identiteit niet meer vast te stellen is, dan is het vernieuwen hetzelfde als bij een vermist document.

Kan ik met een beschadigde identiteitskaart reizen?

Het reizen met een beschadigde identiteitskaart is geheel op eigen risico. Ieder land stelt eigen eisen of het document al dan niet acceptabel is.

We adviseren om een beschadigde identiteitskaart direct te vernieuwen om problemen bij het legitimeren en/of reizen te voorkomen.

Ik heb een identiteitskaart nodig, maar kan geen handtekening zetten. Wat nu?

Als je niet in staat bent om een handtekening te zetten, wordt er een aantekening (clausule) geplaatst op de ID-kaart met de vermelding ‘niet in staat tot ondertekening’

Ik moet een identiteitskaart aanvragen, maar kan niet naar het stadhuis komen. Wat nu?

In uitzonderlijke gevallen is een huisbezoek mogelijk. Neem hiervoor contact op met 14 036

Als je in een zorginstelling of penitentiaire inrichting verblijft, kun je contact opnemen met de bewonersadministratie. Verzoeken voor huisbezoek worden door de zorginstelling of penitentiaire inrichting gecoördineerd.

Kan ik een identiteitskaart aanvragen als ik sta ingeschreven op een briefadres?

Ja, dat kan. De procedure is niet anders dan wanneer je staat ingeschreven op een woonadres.

Waar vraag ik een identiteitskaart aan als ik geen vaste woon- of verblijfplaats heb?

Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats en uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart terecht bij de volgende gemeenten:

 • Bergen op Zoom
 • Bergeijk
 • Breda
 • Den Haag
 • Echt-Susteren
 • Enschede
 • Maastricht
 • Montferland
 • Oldambt
 • Sluis
 • Venlo
 • Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol (gemeentebalie Schiphol)

Kijk voor aanvullende informatie over de aanvraag op de gemeentelijke websites.

Kan ik een identiteitskaart aanvragen als ik onder curatele sta?

Een identiteitskaart kun je zonder toestemming van de curator aanvragen.

Binnen hoeveel tijd moet ik mijn identiteitskaart afhalen?

Je moet een identiteitskaart binnen drie maanden afhalen, anders wordt het vernietigd.

Wanneer moet een identiteitskaart ingeleverd worden?

Een identiteitskaart moet worden ingeleverd bij:

 • wijziging van personalia (andere voor- of achternaam);
  Je bent niet verplicht een nieuwe identiteitskaart aan te vragen als er op jouw document 'echtgenoot van' staat en je inmiddels gescheiden bent;
 • verlies van Nederlanderschap;
 • beschadiging van het document.

Voor het inleveren van een ID-kaart zonder nieuwe aanvraag, maak je een afspraak voor het afhalen van een reisdocument.

Mag ik mijn oude identiteitskaart houden?

In principe geven wij het oude document niet terug, tenzij u erom vraagt.

Als je dat doet en het is mogelijk om de oude identiteitskaart terug te geven, wordt het eerst ongeldig gemaakt. De baliemedewerk(st)er maakt er dan gaten in. Vervolgens krijg je het terug.

Als je er niet om vraagt, maken wij dit document ongeldig en vernietigen het direct.