Identiteitskaart

Als u in Almere staat ingeschreven, kunt u een identiteitskaart persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak.

U kunt uw identiteitskaart vijf werkdagen na de aanvraag ophalen. Hier heeft u geen afspraak voor nodig. 

Met een identiteitskaart kunt u zich legitimeren en reizen naar een groot aantal Europese landen. De complete lijst via u op de website paspoortinformatie.nl. Een identiteitskaart voor volwassenen is tien jaar geldig. Een identiteitskaart voor kinderen tot 18 jaar is vijf jaar geldig. 

Voorwaarden

U kunt een identiteitskaart aanvragen als:

 • u de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • u twaalf jaar of ouder bent. Voor de aanvraag van een identiteitskaart hebben kinderen tot twaalf jaar toestemming nodig van degene(n) met het gezag over het kind.

Identiteitskaart voor kinderen

Kinderen onder de 12 jaar hebben voor de aanvraag van een identiteitskaart toestemming nodig van de gezaghouder(s). Dit is/zijn meestal de ouder(s). Zijn er twee gezaghouders? Dan moeten beide gezaghouders toestemming geven. Toestemming geven kan op twee manieren:

 • door bij de aanvraag aanwezig te zijn met een geldig identiteitsbewijs;
 • door het toestemmingsformulier (ook verkrijgbaar bij Burgerzaken) in te vullen en dit samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te geven.
  Let op: de handtekening op het toestemmingsformulier moet overeenkomen met de handtekening op (de kopie van) het identiteitsbewijs.

Kinderen moeten bij de aanvraag en het afhalen aanwezig zijn. Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat bij het afhalen een gezaghouder aanwezig moet zijn. Als het gezag via de rechtbank geregeld is, neem dan het uittreksel van het gezag register mee. Die kunt u deze via de rechtbank /gezagregister in Lelystad opvragen. Voor overige uitzonderingsgevallen en meer informatie verwijzen wij u naar de volgende websites: www.rechtspraak.nl en www.rijksoverheid.nl.

Toestemming aanvraag paspoort/identiteitskaart minderjarigen

Meenemen

Neem bij de aanvraag van uw identiteitskaart het volgende mee:

 • al uw huidige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart), zowel geldige als verlopen documenten;
 • een recente pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen;

De kosten van de identiteitskaart dient u bij de aanvraag te betalen.

Identiteitskaart kwijt of gestolen

Bent u uw identiteitskaart kwijtgeraakt of is deze gestolen? Dan moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 036. Wij plannen vervolgens een afspraak bij Burgerzaken met u in, zodat u uw vermissing kunt laten registreren. Hiermee voorkomt u dat er fraude met uw document wordt gepleegd. U hoeft hiervoor niet meer naar de politie. 

Spoedprocedure

Heeft u uw identiteitskaart snel nodig? Dan kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure. Als u de identiteitskaart vóór 13.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen (onder voorbehoud). Vraagt u het spoeddocument op zaterdag aan? Dan kunt u de identiteitskaart op dinsdag ophalen. Houd hierbij rekening met de openingstijden van Burgerzaken. Voor een spoeddocument betaalt u extra kosten.

Tarieven identiteitskaart
Product Kosten
Identiteitskaart voor personen vanaf 18 jaar € 51,05
Identiteitskaart voor personen tot en met 17 jaar € 29,05
Toeslag spoedprocedure € 47,55
If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Veelgestelde vragen identiteitskaart
Kan ik telefonisch antwoord krijgen of mijn identiteitskaart al klaar ligt?

Nee, telefonisch wordt hier geen informatie over verstrekt. 
Bij het aanvragen van een identiteitskaart krijgt u een afhaalbewijs mee en daarop staat de datum dat u uw identiteitskaart kunt ophalen. Bij een reguliere aanvraag is dit vijf werkdagen. Bij een spoedaanvraag ligt het document na een werkdag al klaar (twee werkdagen als het na 14.00 uur is aangevraagd). Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Is mijn Nederlandse identiteitskaart mijn eigendom?

Nee, de identiteitskaart blijft eigendom van de Nederlandse staat en moet na het verlopen van de geldigheid worden ingeleverd bij de afdeling Burgerzaken.

Waar bestaat het documentnummer van mijn identiteitskaart uit?

Het documentnummer van een identiteitskaart bestaat uit negen posities. Het nummer is een mix van cijfers en letters.

Posities 1 en 2 zijn altijd letters.
Positie 3 t/m 8 zijn letters en/of cijfers.
Positie 9 is een cijfer.

De letter 'O' komt in de documentnummers van Nederlandse reisdocumenten niet voor. Het cijfer '0' (nul) kan wel voorkomen.

Het documentnummer van uw identiteitskaart wijzigt als u een nieuwe identiteitskaart aanvraagt.

Mijn paspoort ligt bij een ambassade voor een visumaanvraag. Hoe kan ik nu een identiteitskaart aanvragen?

Maak een afspraak bij Burgerzaken en neem een verklaring van de ambassade mee waarin ze aangeven dat uw paspoort daar ligt in verband met een visumaanvraag.

Mag ik zelf wijzigingen op mijn identiteitskaart aanbrengen?

Nee, dit mag niet. De identiteitskaart is niet meer geldig als u er zelf wijzigingen op heeft aangebracht.

Mijn identiteitskaart is beschadigd, wat nu?

Als het document zodanig is beschadigd dat de beveiligingskenmerken zijn aangetast, gegevens niet meer leesbaar zijn of een deel ervan ontbreekt, is het document niet meer geldig. Het beschadigde document moet worden ingeleverd.

Als uw identiteit nog vast te stellen is op het document, dan is het vernieuwen hetzelfde als het vernieuwen van een verlopen identiteitskaart.

Als de identiteit niet meer vast te stellen is, dan is het vernieuwen hetzelfde als bij een vermist document.

Kan ik met een beschadigde identiteitskaart reizen?

Het reizen met een beschadigde identiteitskaart is geheel op eigen risico. Ieder land stelt eigen eisen of het document al dan niet acceptabel is.

We adviseren om een beschadigde identiteitskaart direct te vernieuwen om problemen bij het legitimeren en/of reizen te voorkomen.

Ik heb een identiteitskaart nodig, maar kan geen handtekening zetten. Wat nu?

Als u niet in staat bent om een handtekening te zetten, plaatsen we een clausule op uw identiteitskaart met de vermelding 'niet in staat tot tekening'.

Ik moet een identiteitskaart aanvragen, maar kan niet naar het stadhuis komen. Wat nu?

Als u niet in staat bent voor een aanvraag van een identiteitskaart naar het stadhuis te komen, kunt u een verzoek indienen voor een huisbezoek. Dit geldt alleen voor mensen die bedlegerig zijn en de deur niet uit kunnen.

Als u in een zorginstelling verblijft, kunt u contact opnemen met de bewonersadministratie. Verzoeken voor huisbezoek worden door de zorginstelling gecoördineerd.

Kan ik als gedetineerde ouder een identiteitskaart aanvragen voor mijn kind?

Bel hiervoor met de rechtbank. Er is meestal een (toeziend) voogd aangewezen. U heeft nooit beide dezelfde zeggenschap.

Kan ik een identiteitskaart aanvragen als ik sta ingeschreven op een briefadres?

Ja, dat kan. De procedure is niet anders dan wanneer u staat ingeschreven op een woonadres.

Waar vraag ik een identiteitskaart aan als ik geen vaste woon- of verblijfplaats heb?

Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats en uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen voor de aanvraag van een nieuwe identiteitskaart terecht bij de volgende gemeenten:

 • Bergen op Zoom
 • Bergeijk
 • Breda
 • Den Haag
 • Echt-Susteren
 • Enschede
 • Maastricht
 • Montferland
 • Oldambt
 • Sluis
 • Venlo
 • Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol (gemeentebalie Schiphol)

Kijk voor aanvullende informatie over de aanvraag op de gemeentelijke websites.

Kan ik een identiteitskaart aanvragen als ik onder curatele sta?

Een identiteitskaart kunt u zonder toestemming van de curator aanvragen.

Binnen hoeveel tijd moet ik mijn identiteitskaart afhalen?

U moet uw identiteitskaart binnen drie maanden afhalen, anders wordt het vernietigd.

Wanneer moet een identiteitskaart ingeleverd worden?

Een identiteitskaart moet worden ingeleverd bij:

 • overlijden;
 • wijziging van personalia (andere voor- of achternaam);
  U bent niet verplicht een nieuwe identiteitskaart aan te vragen als er op uw document 'echtgenoot van' staat en u inmiddels gescheiden bent;
 • verlies van Nederlanderschap;
 • beschadiging van het document.

Als u een identiteitskaart inlevert en geen nieuwe aanvraag doet, kunt u bij de touch screens in de centrale hal kiezen voor de optie 'afhalen reisdocumenten'.

Mag ik mijn oude identiteitskaart houden?

In principe geven wij het oude document niet terug, tenzij u erom vraagt.

Als u dat doet en het is mogelijk om de oude identiteitskaart terug te geven, wordt het eerst ongeldig gemaakt. De baliemedewerk(st)er maakt er dan gaten in. Vervolgens krijgt u het terug.

Als u er niet om vraagt, maken wij dit document ongeldig en vernietigen het direct.

Wat vindt u van onze website?