Skip to content

Achternaam wijzigen

Als u uw achternaam (geslachtsnaam, familienaam) wilt wijzigen, kunt u een aanvraag indienen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De aanvraagprocedure duurt minimaal zes maanden. Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt uw nieuwe naam opgenomen in de BRP (Basisregistratie Personen).

Achternaam van kinderen veranderen

Wilt u de achternaam van uw kinderen veranderen? Degene van wie u wilt dat het kind de achternaam krijgt, moet het kind een aantal jaar hebben opgevoed en verzorgd. Dit is: 

  • drie jaar voor kinderen vanaf twaalf jaar;
  • vijf jaar voor kinderen tot twaalf jaar.

Met het aanvraagformulier moet u de volgende zaken meesturen: 

  • geboorteakte(n) van de persoon wiens naam wordt gewijzigd;
  • akte van echtscheiding;
  • schriftelijke aanvraag van wijziging;
  • voorziening ouderlijk gezag (via de rechtbank).

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na het besluit bezwaar indienen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. Doe dit binnen zes weken na het besluit.

Nieuw identiteitsbewijs nodig na wijziging persoonsgegevens

Is een van uw persoonsgegevens gewijzigd? Bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, geboortedatum of geslacht? Dan moet u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, ID-kaart of rijbewijs is niet meer geldig. Deze documenten moet u bij de gemeente inleveren. Het is wel mogelijk om ze geperforeerd terug te krijgen.

Wat vindt u van onze website?