Direct naar paginainhoud
menu

Kunt u nog niet goed Nederlands spreken? En weet u nog niet genoeg over Nederland? Dan is het mogelijk dat u moet inburgeren. Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In de brief staat ook uw inburgeringstermijn. U bent niet verplicht om een inburgeringscursus te doen, maar u bent wel verplicht om het inburgeringsexamen te halen.

Binnen vier weken na het examen krijgt u schriftelijk bericht over de examenuitslag. DUO geeft aan de gemeente door of u geslaagd bent voor het examen.

Bent u gezakt voor het inburgeringsexamen en u bent inburgeringsplichtig? Dan moet u zich opnieuw aanmelden bij DUO. Alle informatie kunt u terugvinden op de website.

Voorwaarden

U moet inburgeren in de volgende situaties: 

  • U komt uit een land buiten de Europese Unie;
  • U bent tussen de 18 en 65 jaar oud;
  • U heeft geen Nederlands paspoort. 

U hoeft niet in te burgeren in de volgende situaties: 

  • U woonde acht jaar of langer in Nederland en was leerplichtig;
  • U heeft Nederlandse diploma's of certificaten;
  • U komt tijdelijk naar Nederland voor werk of studie. 

Bent u niet inburgeringsplichtig, maar wilt u ook de Nederlandse taal leren en leren over Nederland? Dan kunt u ook inburgeren.

Meer informatie

Meer informatie over inburgeren krijgt u bij de balie van Sociale Zaken. Ga direct naar de contactgegevens van Sociale Zaken

Wat vindt u van onze website?