Skip to content

Naturalisatieceremonie

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden door naturalisatie of optie. Het is de laatste stap in het proces voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit. U wordt hiervoor uitgenodigd door de gemeente waar u woont. U mag uw familieleden en/of vrienden meenemen naar de naturalisatieceremonie.

Tijdens de ceremonie legt u een verklaring van verbondenheid af. Hiermee belooft u om de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen. Na het afleggen van de verklaring reikt de burgemeester het besluit van Nederlanderschap persoonlijk aan u uit. Met het ontvangen van het besluit wordt u formeel Nederlander.

De naturalisatieceremonie vindt maandelijks plaats en duurt ongeveer een uur. Naturalisatie is woonplaats gebonden. Dat betekent dat u wordt uitgenodigd door de gemeente waar u woont. 

Verklaring van verbondenheid afleggen

Er zijn twee versies van de verklaring van verbondenheid. U mag zelf kiezen welke verklaring van verbondenheid u aflegt. Als u gelovig bent, kunt u kiezen voor de eerste optie. Bent u niet gelovig? Dan is de tweede optie geschikter voor u: 

  1. 'Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.' Gevolgd door: 'Zo waarlijk helpe mij God almachtig.'
  2. 'Ik beloof dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.' Gevolgd door: 'Dat verklaar en beloof ik.' 

Voorwaarden

Deelname is verplicht voor personen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden.

Landelijke naturalisatiedag

Naast de maandelijkse ceremonies vindt ieder jaar op 15 december de landelijke naturalisatiedag plaats. Als 15 december in een weekend valt, is de landelijke naturalisatiedag op de maandag na dat weekend. We nodigen alle personen die in het afgelopen jaar Nederlander zijn geworden dan nogmaals uit voor een extra feestelijke ceremonie om te vieren dat zij de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen. De personen die in december Nederlander worden, leggen op deze dag de verklaring van verbondenheid af. 

Wat vindt u van onze website?