Geldig identiteitsbewijs

In Nederland is iedereen van 14 jaar en ouder verplicht zich te kunnen identificeren met een origineel en geldig identiteitsbewijs als politie of andere toezichthouders hierom vragen. Dat staat in de Wet op de uitgebreide identificatieplicht.

Nederlandse nationaliteit

Als je de Nederlandse nationaliteit hebt, kun je jezelf identificeren met een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het document moet geldig (niet verlopen) zijn.

Je kunt een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak.

Andere nationaliteit

Personen uit de Europese Unie of Europese Economische Ruimte (bijvoorbeeld Noorwegen) kunnen zich identificeren met een geldig paspoort of EU/EER vreemdelingendocument. Personen uit een ander land (met uitzondering van toeristen) moeten zich identificeren met een geldig Nederlands vreemdelingendocument (verblijfsdocument).

Vreemdelingendocumenten worden uitgegeven door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of het Ministerie van Buitenlandse zaken. Dit hangt af van het soort vreemdelingendocument. Meer informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.