Noodpaspoort

Lukt het niet om op tijd een paspoort of identiteitskaart bij de gemeente te regelen, omdat u al heel snel naar het buitenland vertrekt? Dan kunt u in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden een noodpaspoort aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee. Dit kan bijvoorbeeld op Schiphol.

Meer informatie over het noodpaspoort vindt u op de website van de Koninklijke Marechaussee. Hier leest u waar u naartoe kunt, wat u nodig heeft en wat de kosten van een noodpaspoort zijn. De Koninklijke marechaussee beslist of het noodpaspoort verstrekt wordt.

Een noodpaspoort is alleen geldig als reisdocument, en geldt niet als identiteitsbewijs in Nederland.

Reisdocument ingenomen

Als uw reisdocument is ingenomen bij de Koninklijke Marechaussee, dan moet u de innameverklaring meenemen bij het aanvragen van een nieuw reisdocument.

Reisdocument verloren in het buitenland

Heeft u in het buitenland een proces verbaal van vermissing laten opmaken? Dan moet u die meenemen naar uw afspraak. Ook moet er een vermissingsformulier worden ingevuld en ingeleverd bij de afspraak. U kunt hiervoor alleen telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14036.

U kunt uw noodpaspoort inleveren bij de gemeente zonder daar een aanvraag voor in te dienen of een afspraak te maken. U kunt terecht bij de Balie Burgerzaken tijdens onze openingstijden