Tweede paspoort

Als u veel reist kan een tweede Nederlands paspoort nodig zijn. Bijvoorbeeld wanneer in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Of als u reist naar landen waarvoor een visum vereist is. Als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum, kunt u met een tweede paspoort reizen of een visum aanvragen voor een ander land.

U kunt het tweede paspoort persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak.

Bij de aanvraag maak je direct een afspraak om het document af te halen. Deze afspraak kunnen we in principe na 5 werkdagen inplannen (na de dag van aanvraag).

Geldigheid tweede paspoort

Een tweede paspoort is twee jaar geldig.

Voorwaarden

U kunt een tweede paspoort aanvragen als: 

  • u de Nederlandse nationaliteit heeft;
  • uw eerste paspoort nog minimaal zes maanden geldig is;
  • u kunt aantonen dat u in één reis, achtereenvolgens verschillende landen moet bezoeken, waarbij er een grote kans is dat toelating tot een land problemen oplevert, omdat uit de stempels of visa in uw paspoort blijkt dat u eerder in een conflicterend land bent geweest, of;
  • dat u regelmatig dringend moet reizen op een tijdstip waarop uw paspoort zich in verband met het aanvragen van een visum bij een buitenlandse vertegenwoordiging bevindt. Het moet gaan om een land waar niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd. Voor reizen naar landen waar men een Nederlandse identiteitskaart kan gebruiken dient u een identiteitskaart aan te schaffen.

Meenemen

Neem bij het aanvragen van een tweede paspoort het volgende mee: 

  • al uw huidige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart), zowel geldige als verlopen documenten. Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit ook een vreemde nationaliteit? Neem dan ook uw buitenlandse reisdocument mee;
  • een recente pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen. De pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn;
  • (objectieve) bewijsstukken, zoals uw oude paspoort met stempels of visa, een boeking van een reis naar een conflicterend land waarvan in het eerste paspoort een visum zit, of als u regelmatig een paspoort nodig heeft als uw paspoort bij een ambassade ligt voor een visumaanvraag. 
  • indien u onder curatele staat: schriftelijke toestemming van de curator. 

Kosten

De kosten voor het tweede paspoort dient u bij de aanvraag te betalen. Voor de vernieuwing van een tweede paspoort moet opnieuw worden vastgesteld of u aanspraak kan maken op een tweede paspoort. 

Spoedprocedure

Heeft u uw tweede paspoort snel nodig? Dan kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure. Als u het paspoort vóór 13.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen (onder voorbehoud). Houd hierbij rekening met de openingstijden van Burgerzaken. Voor een spoeddocument betaalt u extra kosten.