Skip to content

Verloren of gestolen reisdocument of rijbewijs

Bent u uw Nederlandse reisdocument (paspoort, identiteitskaart) of rijbewijs kwijtgeraakt of is deze gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven zodat wij de vermissing voor u kunnen registreren. U voorkomt hiermee dat er fraude met uw document wordt gepleegd. Een vermist reisdocument (paspoort, identiteitskaart) u online doorgeven met uw DigiD. Voor een vermist rijbewijs moet u een afspraak maken.

Let op; vul het formulier zo volledig mogelijk in en kruis aan of het om een identiteitskaart of een paspoort gaat.

Zijn er meerdere reisdocumenten vermist of gestolen? Geef dan per document deze vermissing of diefstal door. Nadat de aangifte door ons is verwerkt krijgt u een email dat uw aangifte van vermissing is geregistreerd. Voor de bevestiging dient u in de aangifte uw e-mailadres te vermelden.

Digitaal aangifte doen van vermissing/diefstal reisdocument

U kunt ook online een afspraak maken met de gemeente of telefonisch via 14036 om de vermissing te laten registreren. U voorkomt hiermee dat er fraude met uw document wordt gepleegd. Let op: Van een verloren of gestolen rijbewijs kunt u niet digitaal aangifte doen.

Heeft u een paspoort of identiteitskaart als vermist opgegeven? Dan is het paspoort of identiteitskaart niet meer geldig en kunt u het niet meer gebruiken als u het terugvindt. Zo nodig kunt u een nieuw reisdocument aanvragen.

of bel 14 036 voor een afspraak

Bel bij een verloren of gestolen reisdocument of rijbewijs de gemeente Almere via ons telefoonnummer 14 036, zodat u uw vermissing kunt laten registreren. Tijdens de afspraak wordt er ter plekke een verklaring van vermissing of diefstal opgemaakt. Om uw afspraak vlot te laten verlopen, verzoeken wij u het ‘formulier verklaring vermissing of diefstal’ uit te printen, in te vullen en mee te nemen naar de afspraak. Als u niet in de gelegenheid bent het formulier te printen, kunt u zich 10 minuten voor de afspraak bij een van de medewerkers in de centrale hal melden. U kunt het formulier dan nog voor de afspraak invullen. Wanneer nodig kunt u tijdens deze afspraak direct een nieuw document aanvragen en betalen.

Formulieren

De ondertekening van het formulier vindt plaats aan de balie bij Burgerzaken. Hier stellen we ook uw identiteit vast. Neem hiervoor een ander identiteitsbewijs mee als u dat heeft. Heeft de politie een proces-verbaal opgemaakt? Neem deze ook mee naar de afspraak.

Vervolgens kunt u, wanneer nodig, direct een nieuw reisdocument of rijbewijs aanvragen en betalen. Op de pagina's over het aanvragen van een paspoortidentiteitskaart of rijbewijs staat wat u hiervoor moet meenemen. 

Diefstal of verlies van een buitenlands rijbewijs

Bij diefstal/verlies van een buitenlands rijbewijs kunt u een verklaring van vermissing op laten maken bij de gemeente. Daarnaast moet u een originele gewaarmerkte verklaring (niet ouder dan zes maanden) inleveren van de instantie die het rijbewijs heeft afgegeven. In deze verklaring moet staan of het rijbewijs nog geldig is en wanneer het is afgegeven. Dit geldt voor rijbewijzen uit de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Lichtenstein. Let op: Rijbewijzen uit Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba kunt u alleen omwisselen als deze nog geldig zijn. Dit geldt ook voor rijbewijzen uit niet-Europese landen die in aanmerking komen voor omwisseling. Bel voor meer informatie 14 036. Let wel, dit geldt alleen voor rijbewijzen die in te wisselen zijn voor een Nederlands rijbewijs.

Reisdocument of rijbewijs verloren of gestolen in het buitenland

Bent u uw Nederlands reisdocument of rijbewijs in het buitenland kwijtgeraakt of is deze in het buitenland gestolen? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de plaatselijke politie. Voor reisdocumenten geldt dat u aansluitend bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een nieuw paspoort of tijdelijk reisdocument moet aanvragen (noodpaspoort of laissez-passer) om terug naar Nederland te kunnen reizen. Bij terugkomst in Nederland neemt u telefonisch contact op met de gemeente via 14 036 om een afspraak te maken om uw vermissing door te geven en te registreren.

Wat gebeurt er met mijn verloren of gestolen document?

Verloren en gestolen reisdocumenten en rijbewijzen worden landelijk geregistreerd om fraude te voorkomen. Na het opmaken van de ‘verklaring vermissing of diefstal’ verliest het verloren of gestolen reisdocument of rijbewijs zijn geldigheid. Als het reisdocument of rijbewijs wordt teruggevonden, kan het niet meer worden gebruikt. Het teruggevonden document moet ingeleverd worden bij de gemeente. Het wordt niet teruggegeven aan de houder, maar vernietigd om het risico op (persoons)fraude te voorkomen.

Fraude voorkomen

In Nederland wordt veel fraude gepleegd met identiteitsbewijzen. Ze worden als vermist of gestolen opgegeven terwijl ze dat niet zijn. Om fraude te voorkomen kan de afdeling Burgerzaken of de politie besluiten om een registratie van vermissing nader te onderzoeken. Bijvoorbeeld als u binnen vijf jaar tijd meerdere keren documenten als vermist opgeeft. Wordt er getwijfeld aan de betrouwbaarheid van uw vermissing dan krijgt u mogelijk geen nieuw document.

Veelgestelde vragen verloren of gestolen reisdocument of rijbewijs
Moet ik opnieuw gekeurd worden als ik mijn rijbewijs verlies en 75 jaar of ouder ben?

Nee, u hoeft niet opnieuw gekeurd te worden.

Vanaf welke leeftijd mag een vermissingsformulier worden ondertekend?

De vermissingsverklaring mag vanaf 12 jaar ingevuld en ondertekend worden.  

Ik woon in het buitenland en ben mijn rijbewijs kwijt?

Neem hiervoor contact op met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

Ik ben mijn Nederlandse reisdocument kwijt, maar ben woonachtig in het buitenland, wat nu?

Bent u uw reisdocument in het buitenland kwijtgeraakt of is deze in het buitenland gestolen? Meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de plaatselijke politie en vraag om een bewijs hiervan. Aansluitend moet u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een nieuw reisdocument aanvragen (noodpaspoort of laissez-passer) om naar Nederland te kunnen reizen. Tegelijkertijd wordt de vermissing dan ook geregistreerd. 

Voor een volledig overzicht van alle contactgegevens van ambassades en consulaten kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Ik heb mijn verloren reisdocument teruggevonden. Mag ik deze weer gebruiken?

Nee, dat is niet mogelijk. Na het opmaken van de ‘verklaring vermissing of diefstal’ verliest het verloren of gestolen reisdocument of rijbewijs zijn geldigheid. Als het reisdocument of rijbewijs wordt teruggevonden, kan het niet meer worden gebruikt. U moet het teruggevonden document inleveren bij de gemeente.

Mijn Nederlandse reisdocument is kwijtgeraakt/gestolen en ik ga morgen op reis. Wat moet ik doen?

U moet uw vermissing zo spoedig mogelijk melden bij de gemeente. Hiermee voorkomt u dat er fraude met uw document wordt gepleegd. Bel bij een verloren of gestolen reisdocument 14 036. Wij plannen vervolgens zo spoedig mogelijk een afspraak met Burgerzaken voor u in, zodat u uw vermissing kunt laten registreren. U kunt tijdens deze afspraak direct een nieuw document aanvragen en betalen.

Een nieuw paspoort aanvragen kost zeker 24 uur. Misschien komt u in aanmerking voor een noodpaspoort. Deze wordt verstrekt door de Koninklijke Marechaussee. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Mijn reisdocument is gestolen of vermist. Hoelang duurt het om een nieuwe aan te vragen?

Als u uw vermissing bij de gemeente laat registreren, kunt u tijdens deze afspraak direct een nieuw reisdocument aanvragen. U kunt uw reisdocument vijf werkdagen na de aanvraag ophalen.

Is het reisdocument dat vermist was in een andere gemeente afgegeven? Dan is de behandeltijd ongeveer twee weken. We zijn dan namelijk afhankelijk van de andere gemeente. U ontvangt een kaartje thuis wanneer wij de gegevens van het vorige document binnen hebben en deze gegevens geverifieerd zijn.

Wat kost een reisdocument of rijbewijs na vermissing?

U betaalt de kosten voor een nieuw document. De tarieven voor een reisdocument of rijbewijs vindt u bij Tarieven Burgerzaken

Kan iemand anders de vermissing van mijn reisdocument/rijbewijs doorgeven?

Nee, u moet een vermissing persoonlijk doorgeven.

Voor minderjarigen tot 12 jaar geldt dat de gezaghouder de vermissing van het reisdocument door moet geven. Vanaf 12 jaar mogen minderjarigen het formulier zelf invullen en ondertekenen.

Moet een minderjarige zelf de vermissing van het reisdocument doorgeven of mag de gezaghouder dit doen?

Voor minderjarigen geldt dat de gezaghouder de vermissing van het reisdocument door mag geven. De vermissingsverklaring mag vanaf 12 jaar ingevuld en ondertekend worden.  

Waar geef ik mijn vermissing door als ik geen vaste woon- of verblijfplaats heb?

Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats en uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen hun vermissing doorgeven bij een RNI-gemeente (Registratie Niet-Ingezetenen). De RNI-gemeenten zijn:

 • Bergen op Zoom
 • Bergeijk
 • Breda
 • Den Haag
 • Echt-Susteren
 • Enschede
 • Maastricht
 • Montferland
 • Oldambt
 • Sluis
 • Venlo
 • Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol (gemeentebalie Schiphol)

Bij deze gemeenten kunt u ook een nieuw document aanvragen. Kijk voor aanvullende informatie over de aanvraag op de gemeentelijke websites.

Wat vindt u van onze website?