Direct naar paginainhoud
menu

Een vluchtelingenpaspoort is een paspoort voor niet-Nederlanders die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning met de status asiel (III en IV). Met een vluchtelingenpaspoort kunt u zich legitimeren en naar het buitenland reizen. Het vluchtelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

U kunt een vluchtelingenpaspoort persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak.

U kunt uw vluchtelingenpaspoort vijf werkdagen na de aanvraag ophalen. Hier heeft u geen afspraak voor nodig.

Voorwaarden

U kunt in Almere een vluchtelingenpaspoort aanvragen als:

 • u in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning type III of IV;
 • u staat ingeschreven bij de gemeente Almere;
 • er zekerheid bestaat over uw identiteit en nationaliteitsgegevens;
 • u erkend bent door de Nederlandse vreemdelingendienst (niet die van de Nederlandse Antillen of Aruba) OF bent toegelaten als vluchteling (A-status);
 • u achttien jaar of ouder bent. Voor de aanvraag van een vluchtelingenpaspoort hebben kinderen tot 18 jaar toestemming nodig van degene(n) met het gezag over het kind.

Vluchtelingenpaspoort voor kinderen

Kinderen onder de achttien jaar hebben voor de aanvraag van een vluchtelingenpaspoort toestemming nodig van de gezaghouder(s). Dit is/zijn meestal de ouder(s). Zijn er twee gezaghouders? Dan moeten beide gezaghouders toestemming geven. Toestemming geven kan op twee manieren:

 • Door bij de aanvraag aanwezig te zijn met een geldig identiteitsbewijs;
 • Door het toestemmingsformulier (ook verkrijgbaar bij Burgerzaken) in te vullen en dit samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te geven.
  Let op: de handtekening op het toestemmingsformulier moet overeenkomen met de handtekening op (de kopie van) het identiteitsbewijs.

Kinderen moeten bij de aanvraag en het afhalen aanwezig zijn. Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat bij het afhalen een gezaghouder aanwezig moet zijn.

Meenemen

Neem bij het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort het volgende mee:

 • een geldige verblijfsvergunning type III of IV;
 • al uw huidige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart), zowel geldige als verlopen documenten;
 • een goedgelijkende, recente pasfoto (niet ouder dan 6 maanden) die voldoet aan de wettelijke eisen.

De kosten van het vluchtelingenpaspoort dient u bij de aanvraag te betalen.

Vluchtelingenpaspoort kwijt of gestolen

Bent u uw vluchtelingenpaspoort kwijtgeraakt of is deze gestolen? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven zodat wij de vermissing voor u kunnen registreren. U voorkomt hiermee dat er fraude met uw document wordt gepleegd. Dit kunt u online doorgeven met uw DigiD. U hoeft hiervoor niet meer naar de politie.

Spoedprocedure

Heeft u uw vluchtelingenpaspoort snel nodig? Dan kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure. Als u het paspoort vóór 13.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen (onder voorbehoud). Houd hierbij rekening met de openingstijden van Burgerzaken. Voor een spoeddocument betaalt u extra kosten. 

Tarief vluchtelingenpaspoort
Product Kosten
Vluchtelingenpaspoort € 56,55
Toeslag spoedprocedure € 50,90
Wat vindt u van onze website?