Persoonsgegevens

Persoonsgegevens wijzigen

Kijk of uw persoonsgegevens kloppen. Dit kan met uw DigiD op mijnoverheid.nl.

Als u twijfelt of de gegevens juist zijn, bel dan 14 036. Wij geven u graag meer informatie.

Is één van uw persoonsgegevens gewijzigd? Bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, geboortedatum of geslacht? Vraag dan een nieuw identiteitsbewijs aan. Kijk bij paspoort, identiteitskaart of rijbewijs naar de mogelijkheden.

Het is alleen mogelijk om adresgegevens te laten wijzigen als de gemeente of een andere instantie een fout heeft gemaakt. Meld daarom uw verhuizing op tijd. Kijk voor meer informatie bij Verhuizen.

Verzoek aanpassing persoonsgegevens

Staan uw gegevens niet goed in de Basisregistratie Personen (BRP)? Vraag ons dan schriftelijk om uw gegevens aan te passen. U moet wel aantonen dat de huidige gegevens niet juist zijn. 

Bij uw verzoek heeft u nodig:

  • een beschrijving van de wijziging;
  • het document waaruit de juist gegevens blijken (bijvoorbeeld uw geboorteakte);
  • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart).

Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Almere
T.a.v. Burgerzaken – Team BRP
Postbus 200
1300 AE Almere

Buitenlandse document moeten voldoen aan legalisatie-eisen. Alleen documenten in de Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse taal hoeven geen vertaling door een beëdigd vertaler te hebben.

Staan uw gegevens inderdaad onjuist geregistreerd dan krijgt u een brief hierover van ons.

Geslachtswijziging registreren

U kunt ons vragen uw geslacht op uw geboorteakte te wijzigen. Deze aanvraag kunt u alleen zelf doen in de gemeente waar u geboren bent. Maak hiervoor een afspraak en bel hiervoor 14 036.

Voorwaarden

  • u doet de aanvraag voor uzelf;
  • u bent in Almere geboren;
  • u bent 16 jaar of ouder;
  • u heeft de Nederlandse nationaliteit of u woont minstens 1 jaar in Nederland met een geldige verblijfstitel.

Meenemen naar uw afspraak

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • een deskundigenverklaring (niet ouder dan 6 maanden). De specialist die de verklaring geeft, staat als 'deskundige transgender' in het BIG-register. De specialist mag ook werken bij het LUMC (Leiden), UMCG (Groningen) of VUmc (Amsterdam).