Skip to content

Rijbewijs

Heeft u uw (brommer)rijbewijs of categorie-uitbreiding gehaald, wilt u uw rijbewijs vernieuwen of omwisselen? U kunt hiervoor bij Burgerzaken in het stadhuis terecht. Maak hiervoor een afspraak.

Komt u met meerdere personen naar de afdeling Burgerzaken op één afspraak? Vul dan in het afspraakformulier de gegevens van een van u in. Maakt u een afspraak voor uw kind(eren) waarbij u aanwezig bent, dan mag u ook uw eigen gegevens invullen.

U kunt uw rijbewijs vijf werkdagen na de aanvraag ophalen. Hier heeft u geen afspraak voor nodig.

Voorwaarden

U kunt een rijbewijs aanvragen als u EU-onderdaan bent en 185 dagen in Nederland woonachtig zijn. Bent u geen EU-onderdaan? Dan moet u beschikken over een geldige verblijfstitel.

Meenemen

Neem bij het aanvragen van een rijbewijs het volgende mee.
Bij de eerste aanvraag:

 • een goedgelijkende pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen;
 • een geldig identiteitsbewijs.

Bij vernieuwing van uw rijbewijs:

 • een goedgelijkende pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen;
 • uw huidige rijbewijs

De kosten van het rijbewijs dient u bij de aanvraag te betalen.

In de volgende gevallen moet u medisch goedgekeurd zijn door het CBR voordat u een rijbewijs aanvraagt:

 • als u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig heeft;
 • als u een medische beperking heeft;
 • als uw rijbewijs verloopt op of na uw vijfenzeventigste verjaardag.

Hiervoor heeft u een gezondheidsverklaring nodig deze kunt u bij het CBR aanvragen.

Spoedprocedure

Heeft u uw rijbewijs sneller nodig dan na vijf werkdagen? Dan kunt u gebruikmaken van de spoedprocedure. Hier zijn extra kosten aan verbonden. U kunt uw rijbewijs dan binnen twee werkdagen afhalen. Als u het rijbewijs vóór 13.00 uur aanvraagt, kunt u deze al de volgende werkdag na 10.00 uur afhalen (onder voorbehoud). Houd hierbij rekening met de openingstijden van Burgerzaken

Geldigheid rijbewijs

Het Nederlandse rijbewijs is standaard tien jaar geldig. In een aantal gevallen is dit korter. Kijk voor meer informatie over de geldigheidsduur van de verschillende soorten rijbewijzen op de website: RDW.

Rijbewijs kwijt of gestolen

Bent u uw rijbewijs kwijtgeraakt of is deze gestolen? Dan moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met de gemeente online een afspraak maken of contact opnemen via telefoonnummer 14 036. Wij plannen vervolgens een afspraak bij Burgerzaken met u in, zodat u uw vermissing kunt laten registreren. Hiermee voorkomt u dat er fraude met uw document wordt gepleegd. 

Teruggevonden rijbewijs

U ontvangt een brief om uw teruggevonden rijbewijs op te halen wanneer:

 • U ingeschreven staat in Almere
 • Uw rijbewijs is afgegeven bij Burgerzaken
 • Uw rijbewijs nog niet als vermist geregistreerd staat bij de RDW

Woont u in een andere gemeente? Dan wordt uw teruggevonden rijbewijs opgestuurd naar de RDW (de uitgevende instantie in Nederland van rijbewijzen).

Tarieven rijbewijs
Product Kosten
Rijbewijs € 39,75
Extra kosten spoedprocedure € 34,10
Veelgestelde vragen rijbewijs
Hoe zit het met de geldigheid van mijn rijbewijs als ik tussen de 65 en de 75 ben?

Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt, dit is op de dag dat u naar de gemeente gaat, tussen de 65 en 70 jaar? Dan is uw vernieuwde rijbewijs geldig tot uw 75e.

Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt tussen de 70 en 75 jaar en verloopt uw rijbewijs voor uw 75e? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.

Bent u op het moment dat u uw rijbewijs aanvraagt ouder dan 75 jaar? Dan moet u medisch gekeurd worden en is uw rijbewijs daarna maximaal 5 jaar geldig. 

Mag ik mijn oude rijbewijs houden?

Nee, als u het rijbewijs komt vernieuwen, mogen wij u het oude rijbewijs niet teruggeven. 

Kan ik telefonisch antwoord krijgen of mijn rijbewijs al klaar ligt?

Nee, telefonisch wordt hier geen informatie over verstrekt. 

Kan ik mijn rijbewijs aanvragen op de dag van mijn examen?

We raden je aan de dag na je examen een afspraak te plannen om je rijbewijs aan te vragen. Dan is het zeker dat alle gegevens geregistreerd staan.

Mag ik met een verlopen rijbewijs rijden?

Nee, met een verlopen rijbewijs mag u niet rijden.

Wat is code 95?

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs dat achter een voertuigcategorie is geplaatst. Deze code is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E) noodzakelijk is. Met de code 95 toont u aan dat u vakbekwaam bent. De code is vijf jaar geldig.

Als u de nascholingsuren voor code 95 heeft afgerond, verstuurt het CBR automatisch een Verklaring van nascholing (VVN) naar de RDW. U ontvangt hiervan per e-mail bericht, zodat u een nieuw rijbewijs met code 95 aan kunt vragen.

Kijk voor meer informatie op de website van het CBR.

Waar kan ik code 95 op mijn rijbewijs laten plaatsen?

Heeft u een Verklaring van Vakbekwaamheid (code 95) behaald en wilt u een rijbewijs met code 95? Dan kunt u dat persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak. 

Kies bij het maken van de online afspraak voor de categorie ‘rijbewijs’. 

Waar vind ik meer informatie over de Verklaring van Vakbekwaamheid?

Meer informatie over de Verklaring van Vakbekwaamheid vindt u op www.rijbewijs.nl

Welke Gezondheidsverklaringen (voorheen Eigen Verklaringen) zijn er?

Er bestaan drie soorten Gezondheidsverklaringen (voorheen Eigen Verklaringen): 

 • Enkele Gezondheidsverklaring
  Deze verklaring is nodig bij de eerste afgifte van een rijbewijs A, B, of BE als u jonger bent dan 75 jaar. Ook is deze verklaring nodig bij de afgifte van een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur vanwege een medische indicatie of als u vrijwillig een tussentijds onderzoek naar uw geschiktheid wenst. In sommige gevallen is de enkele verklaring nodig voor de omwisseling van een buitenlands rijbewijs;
 • Dubbele Gezondheidsverklaring
  Deze verklaring is nodig voor afgifte/vernieuwing van een rijbewijs als u 75 jaar of ouder bent. Voor de enkele en dubbele verklaring geldt: als keuring door een arts nodig is, kunt u naar uw eigen huisarts gaan. Deze zal u echter meestal doorverwijzen naar een andere arts;
 • Gezondheidsverklaring C/D/E
  Deze verklaring is nodig bij een eerste aanvraag of vernieuwing voor de categorieën C, CE, D of DE. Een Arbo-arts moet de keuring doen.

Op de website van het CBR vindt u meer informatie over de Gezondheidsverklaring.

Hoe kan ik mijn Nederlandse rijbewijs vernieuwen als ik in het buitenland woon?

Neem hiervoor contact op met de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

Wat is 2toDrive?

2toDrive is een experiment waarbij jongeren onder begeleiding van een coach rijervaring opdoen. Jongeren en beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij ongelukken dan ervaren bestuurders. 2toDrive zorgt ervoor dat jongeren gedurende een langere periode onder relatief veilige omstandigheden rijervaring kunnen opdoen.

Voor meer informatie kijkt u op www.2todrive.nl.

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn rijbewijs aanvragen?

Jongeren kunnen vanaf hun zeventiende hun rijbewijs halen. Als 17-jarigen slagen voor het examen, kunnen zij een rijbewijs aanvragen. Tot hun achttiende mogen zij alleen autorijden met een coach naast zich en een begeleiderspas bij zich. Vanaf hun achttiende mogen ze zelfstandig de weg op. Het rijbewijs is pas geldig in het buitenland als de jongere de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

Voor meer informatie kijkt u op www.2todrive.nl.

Wat heb ik als 17-jarige nodig om mijn rijbewijs aan te vragen?

Neem bij het aanvragen van een rijbewijs het volgende mee: 

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • indien van toepassing: rijbewijs AM (bromfietsrijbewijs);
 • een recente pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen;
 • een begeleiderspas;
 • een Eigen Verklaring met Geneeskundig verslag (als u medisch gekeurd bent).

Als de begeleiderspas nog niet binnen is, moet u de schriftelijke toekenning van de RDW meenemen naar de aanvraag.

Heeft u een geregistreerde Verklaring van geschiktheid? Dan moet u het rijbewijs binnen één jaar aanvragen. De verklaring van rijvaardigheid blijft drie jaar geldig. Dit zijn dezelfde eisen als voor iedereen die vanaf 18 jaar een rijbewijs aanvraagt.

U hebt geen toestemming nodig om het rijbewijs aan te vragen.

Wat is een rijbewijs met beperkende bepalingen?

Een beperkende bepaling is bijvoorbeeld dat u niet elk voertuig mag besturen of dat u alleen in een aangepast voertuig mag rijden. 

Uw rijbevoegdheid kan door verschillende redenen worden ingeperkt, bijvoorbeeld door een ongeval of een ziekte.

U moet dan een nieuw rijbewijs aanvragen waar de inperking in is verwerkt.

Wat vindt u van onze website?