Skip to content

Trouwen/partnerschap registreren

Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u dit minimaal twee weken tot maximaal een jaar voor de geplande datum melden (voorheen: ondertrouw). Dit is verplicht. U kunt zich melden bij de gemeente waarin u woont of waar u wilt trouwen/partnerschap wilt registeren.  

Let op, de trouwzaal wordt in het najaar van 2019 verbouwd. Helaas is de exacte datum nog niet bekend. We verwachten dat de verbouwing ongeveer drie maanden duurt. Tot die tijd kunt u gewoon gebruik maken van de huidige trouwzaal. 

Wilt u trouwen/uw partnerschap laten registreren in de gemeente Almere? U kunt online een afspraak maken of via 14 036.

De afspraak

 • controleert een ambtenaar van de Burgerlijke Stand of u het huwelijk of het geregistreerd partnerschap mag aangaan;
 • bespreekt u wie als getuigen aanwezig zijn;
 • maakt u samen afspraken over de ceremonie (locatie, datum, tijdstip en hoe de ceremonie eruit komt te zien). 

Meenemen

 • van beiden een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs);
 • van de getuigen een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs).

NB. Als u in het buitenland geboren, getrouwd of gescheiden bent, of een buitenlandse nationaliteit heeft, neemt u dan eerst contact op met burgerzaken.  Het kan zijn dat er nog aanvullende documenten nodig zijn en dat een interview in verband met de Verklaring Schijnhuwelijk  Art. 2.9 nodig is.

Inschrijving van een buitenlands huwelijk

Bent u getrouwd in het buitenland en heeft uw partner een niet-Europese nationaliteit, neemt u dan eerst contact op met burgerzaken. Het kan zijn dat er nog aanvullende documenten nodig zijn en dat een interview in verband met de Verklaring Schijnhuwelijk  Art. 2.9 nodig is.

Bent u getrouwd in het buitenland en heeft uw partner een Europese nationaliteit, dan kunt u een afspraak maken bij burgerzaken.

Neem bij de registratie van uw huwelijk het volgende mee:

 • kopieën van geldige legitimatiebewijzen van u beiden.
 • de originele huwelijksakte, voorzien van de juiste legalisaties. Deze informatie kunt u vinden bij de autoriteiten van het land waar u getrouwd bent. 
 • indien u getrouwd bent in het buitenland en uw partner een niet- Europese nationaliteit heeft: door beide ingevulde Verklaring Schijnhuwelijk Art. 2.9, klik hier voor het formulier

Kosten

Het melden van uw voorgenomen huwelijk of uw geregistreerd partnerschap is gratis. U dient tijdens deze afspraak wel direct de kosten voor de ceremonie te betalen. De datum voor uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt pas gereserveerd als u betaald heeft. De kosten zijn afhankelijk van de locatie en de gekozen dag en tijd. Als u een trouwboekje of een afschrift van de trouwakte wilt, dient u hier ook voor te betalen. 

Alle kosten rondom trouwen kunt u vinden op de  tarievenpagina.

Bijzondere data in 2019

2019 is een jaar met veel mooie data (bijvoorbeeld 09-09-2019 of 19-09-2019). Wilt u op zo'n datum trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Maak uw voornemen dan zo vroeg mogelijk kenbaar om teleurstelling te voorkomen. De ervaring leert dat deze bijzondere dagen snel vol zijn.

Voorbeeld: Wilt u op 09-09-2019 trouwen? Maak dan een afspraak minimaal twee weken en maximaal een jaar voor de huwelijksdatum. Pas zodra beide data bekend zijn, kunnen wij een optie in de huwelijksagenda plaatsen.

Veelgestelde vragen trouwen/geregistreerd partnerschapVeelgestelde vragen trouwlocaties
Kan ik in Almere trouwen als ik in het buitenland woon?

Wonen u en uw partner in het buitenland? En wilt u in Almere trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet u dit eerst aangeven bij de gemeente Den Haag.

Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

Hoe kan ik van gemeente veranderen, voor ons trouwen?

Maak opnieuw een melding voorgenomen huwelijk (ondertrouw). Zodat u toch in een andere gemeente kan trouwen. 

Kan ik de trouwzaal van te voren bezichtigen en de muziek testen?

Ja, dat kan. De trouwzaal is te bezichtigen op woensdagavond van 19.00 - 19.30 uur. U kunt zich melden in de centrale hal van het stadhuis. Tijdens de bezichtiging kunt u uw muziek testen (op de door u meegebrachte usb-stick).

Zijn er kosten verbonden aan het annuleren of wijzigen van een huwelijk?

Ja, er zijn kosten aan verbonden. Zie onderstaande tabel:

 

Moment van wijzigingVerschuldige leges
Één maand voor de huwelijksdatum   25% van de verschuldigde leges
Tot één week voor de huwelijksdatum     50% van de verschuldigde leges
Eén week voor, in de week voor of op de huwelijksdatum zelf 100 % van de verschuldigde leges
Kan ik de reeds doorgegeven getuigen wijzigen?

Ja, u kunt wisselen van getuigen. U stuurt daarvoor een mail naar Burgerzaken via burgerzakenhc@almere.nl met de gegevens van de reeds aangemelde getuigen en nieuwe getuigen. Van de nieuwe getuigen moet tevens een kopie van het legitimatiebewijs worden meegestuurd.

Is het gratis huwelijk alleen voor inwoners van Almere?

Nee, u hoeft niet in Almere te wonen om gebruik te maken van het gratis huwelijk.

Wanneer mag ik trouwen/een geregistreerd partnerschap afsluiten?

U kunt een huwelijk/geregistreerd partnerschap afsluiten als:

 • u niet met iemand anders bent getrouwd;
 • u geen geregistreerd partnerschap met iemand anders heeft;
 • u 18 jaar of ouder bent; 
 • u en uw partner geen directe familie van elkaar zijn 
  Ouders mogen niet met hun kinderen trouwen en grootouders niet met hun kleinkinderen. Ook broers en zussen mogen dit niet, ook niet als ze elkaars halfbroer en halfzus zijn. Huwelijken tussen personen met een derde- of vierdegraads bloedverwantschap zijn onder bepaalde voorwaarden wel mogelijk;
 • uw getuigen 18 jaar of ouder zijn;
 • één van de twee partners Nederlander is of in Nederland woont 
  Heeft u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit? Is één van u beiden in het buitenland geboren en/of woont een van u beiden in het buitenland? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 036 voor uitleg over de procedure en benodigdheden.
Wat is het verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap?

Een partnerschapsregistratie is bijna gelijk aan het huwelijk. De rechten en plichten die wettelijk voortvloeien uit een huwelijk gelden nagenoeg ook voor een geregistreerd partnerschap.

Er zijn een aantal verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Ja-woord
  Als u trouwt, moet u elkaar het 'ja-woord' geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Beëindigen huwelijk of partnerschap
  Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Voorwaarde is wel dat u en uw partner het met elkaar eens zijn en u geen minderjarige kinderen heeft. Verder kent het geregistreerd partnerschap geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
Kunnen wij ons geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk?

Ja, dat kan. Lees hierover meer op de pagina 'Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk'.

Trouwen wij in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld. Aanstaande echtgenoten/partners kunnen meer informatie nalezen op de site van de overheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/vraag-en-antwoord/waar-heb-ik-recht-op-als-ik-trouw-in-gemeenschap-van-goederen.

In de beperkte gemeenschap van goederen valt kort gezegd alleen het vermogen (bezittingen en schulden) dat de echtgenoten vanaf de huwelijksdatum opbouwen en het vermogen dat de echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk al samen hadden. Bij een scheiding wordt het vermogen dat behoort tot de beperkte gemeenschap van goederen fiftyfifty gedeeld. Erfrechtelijke verkrijgingen en giften blijven voortaan automatisch buiten de beperkte gemeenschap van goederen; dus ook als er geen uitsluitingsclausule is vastgelegd. Al het voorhuwelijkse vermogen dat op naam van één echtgenoot staat, blijft eveneens buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen, giften en voorhuwelijks eigen vermogen hoeven dus vanaf 1 januari 2018 niet meer te worden gedeeld bij een scheiding.

Partners die vanaf 1 januari 2018 trouwen (of partnerschap laten registreren) en geen huwelijkse voorwaarden vastleggen, trouwen automatisch in  de beperkte gemeenschap van goederen. Voor het vastleggen van huwelijkse voorwaarden kunt u contact opnemen met een notaris.

Kunnen wij voor de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap ook online een afspraak maken, wijzigen of annuleren?

Voor het kenbaar maken van uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap kunt u online een afspraak maken. U kunt ook bellen met het telefoonnummer 14 036.

Wilt u het huwelijk annuleren, dan kan dat alleen persoonlijk doorgegeven worden aan de balie van Burgerzaken. 

Moeten wij ons huwelijk kenbaar maken bij de gemeente als wij in het buitenland gaan trouwen?

Nee. U kunt het beste de buitenlandse ambtenaar die het huwelijk voltrekt vragen of u het voorgenomen huwelijk van tevoren kenbaar moet maken en wat de overige voorwaarden zijn. 

Hoeveel getuigen mogen wij hebben?

Minimaal twee en maximaal vier per bruidspaar.

Mijn a.s. echtgenoot/echtgenote is gedetineerd. Wat moet ik doen?

U heeft eerst toestemming van de penitentiaire inrichting nodig. Daarna moet u een afspraak maken en daarbij kiezen voor 'Burgerlijke Stand / Naturalisatie Optie' en dan voor 'Informatiegesprek huwelijk' zodat het verder geregeld kan worden.   

Hoe oud moeten onze getuigen zijn?

Uw getuigen dienen 18 jaar of ouder te zijn tijdens de ceremonie. 

Wij weten nog niet wie onze getuigen zijn. Wanneer moeten wij dit uiterlijk doorgeven?

Als u tijdens het kenbaar maken van uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap al weet wie uw getuigen zijn tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap, kunt u dit doorgeven. Wij ontvangen graag kopieën van de geldige identiteitsbewijzen. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd als legitimatiebewijs.

U kunt de identiteitsbewijzen ook later inleveren op afspraak. Dit kan uiterlijk twee weken voordat het huwelijk/geregistreerd partnerschap plaatsvindt.

Welke nationaliteit mogen onze getuigen hebben?

Getuigen mogen iedere nationaliteit hebben. 

Kunnen wij getuigen van de gemeente krijgen?

Het heeft de voorkeur om zelf getuigen mee te nemen. U dient dit bij het kenbaar maken van uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap aan te geven. Hier zijn kosten aan verbonden.

Kan een ambtenaar van de Burgerlijke Stand van een andere gemeente ons huwelijk in Almere sluiten?

Dit is meestal mogelijk. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Doe hiervoor een verzoek bij de gemeente. Zet in het verzoek: 

 • uw naam;
 • uw adres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres.

Geef aan wie u gevraagd heeft als ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Geef de volgende informatie: 

 • geboortedatum;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • benoemingsbesluit van de andere gemeente;
 • beëdiging van de rechtbank.
Kan een bekende, bijvoorbeeld een vriend of familielid, ons trouwen?

Ja, dat is mogelijk. Uw bekende wordt dan voor één dag beëdigd als buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 

Hier zijn wel extra kosten en een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet deze persoon meerderjarig zijn en de Nederlandse taal goed spreken en verstaan.

Als u voor een bekende als buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand kiest, moet u een formeel verzoek doen bij de gemeente waar u gaat trouwen. U kunt dit verzoek al doen tijdens de melding van voorgenomen huwelijk. Het is dan belangrijk dat u een kopie van het paspoort van de bekende meeneemt en een schriftelijke instemming van diegene. Is de melding reeds gedaan, dan dient u telefonisch contact op te nemen met de gemeente om te vragen of het nog mogelijk is.

Bij het formele verzoek dient u de volgende informatie te geven: 

 • uw naam;
 • uw adres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres.

Ook moet u informatie geven over de persoon die u gevraagd heeft als buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand: 

 • de geboortedatum;
 • het adres;
 • het telefoonnummer;
 • het e-mailadres.

We maken op tijd een afspraak met u en de buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Wanneer belt de trouwambtenaar ons?

Als u tijdens de aangifte heeft aangegeven een toespraak op prijs te stellen, neemt de trouwambtenaar (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) die uw ceremonie leidt ongeveer een week tot enkele dagen voor de ceremonie telefonisch contact met u op. Samen stelt u het draaiboek voor de ceremonie vast. Denk van tevoren alvast na over hoe de ceremonie er volgens u uit moet komen te zien.

Heeft u gekozen voor een ceremonie zonder toespraak? Dan neemt de trouwambtenaar geen contact met u op. 

Wanneer kunnen wij gratis trouwen in Almere?

Kosteloos trouwen is mogelijk op maandagochtend om 9.00 uur of om 9.30 uur.
Er is wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Er mogen maximaal zes personen, inclusief het bruidspaar en getuigen, aanwezig zijn;
 • De ceremonie vindt niet in de trouwzaal plaats, maar in een ruimte bij Burgerzaken;
 • Er is geen bode aanwezig tijdens de ceremonie;
 • Het is niet mogelijk muziek te draaien voor, tijdens of na de ceremonie;
 • Er wordt geen toespraak gehouden door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, alleen het wettelijk verplichte gedeelte. 
Welke naam kan ik nu gebruiken?

Meer informatie over uw naam na aangaan van een huwelijk/geregistreerd partnerschap vindt u op de pagina 'Naamgebruik wijzigen'.

Hoe zit het ouderlijk gezag bij geregistreerd partnerschap?

Geregistreerd partners krijgen, net als gehuwde ouders, allebei automatisch het ouderlijk gezag. Ook als het kind eerst erkend is en er later een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

U vindt meer informatie over dit onderwerpen op de website van de Rijksoverheid.

Kunnen wij de achternaam van ons kind nog aanpassen als we trouwen/een geregistreerd partnerschap aangaan?

Ja, sinds 1 maart 2009 is het voor ouders mogelijk om ter gelegenheid van hun huwelijk of geregistreerd partnerschap terug te komen op de achternaam die u eerder bij de erkenning van uw kind(eren) gekozen heeft.

Geef dit door bij uw melding van uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Gaat u in een andere gemeente trouwen/uw partnerschap registreren? Maak dan vóór de huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap een afspraak om dit te regelen. Kies voor de afspraak 'Informatie over naamswijziging'.

Let op: 

 • Het is niet mogelijk om de achternaam van uw kind aan te passen als u in het buitenland trouwt.
 • Het is niet mogelijk op de achternaam terug te komen als u een geregistreerd partnerschap omzet in een huwelijk.
Hoe annuleren wij een huwelijk of optie tot huwelijk?

Eén van de twee partners moet hiervoor bij Burgerzaken in het stadhuis langskomen. Het is niet verplicht om samen te komen. Maak hiervoor een afspraak en neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Hoe kunnen wij onze partnerschapsregistratie beëindigen?

U kunt uw partnerschap op de volgende wijzen beëindigen:

 1. Door uw partnerschap om te zetten in een huwelijk;
 2. Door uw partnerschap met wederzijds goedvinden te beëindigen zonder tussenkomst van de rechtbank;
 3. Door uw partnerschap te beëindigen via de rechtbank.

Het laatste komt voor bij partnerschappen waarbij er minderjarige kinderen zijn waarover beide partners het gezag hebben.

Voor de melding van de echtscheiding is nodig:

 • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de Burgerlijke Stand;
 • een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank;
 • de akten van berusting, dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat.
Wij zijn ons trouwboekje kwijt. Kunnen wij een nieuwe krijgen?

Ja, u kunt in de gemeente waarin u bent getrouwd tegen betaling een nieuw trouwboekje aanvragen. 

Bent u getrouwd in de gemeente Almere? Maak dan een afspraak en kies voor de optie 'informatie huwelijk/geregistreerd partnerschap'. Tijdens de afspraak maken we het boekje direct en kunt u ook meteen betalen.

Mag ik mijn kind(eren) in mijn trouwboekje bijschrijven?

Ja, u mag zelf uw kinderen bijschrijven in het trouwboekje. De vermelding van kinderen heeft namelijk geen wettige status.

Een ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan uw kind(eren) ook bijschrijven en zet er een stempel van de gemeente bij.

Ik heb een internationale huwelijksakte nodig. Hoe vraag ik dit aan?

U kunt een afschrift/uittreksel van een internationale huwelijksakte tijdens het gesprek dat u met de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft aanvragen. U dient de kosten van het afschrift/uittreksel tijdens de afspraak te betalen.

U krijgt het afschrift/uittreksel op de huwelijksdag mee naar huis. 

U kunt het afschrift/uittreksel binnen een week na het huwelijk ook zelf aanvragen.

Hoeveel gasten passen er in de trouwzaal van het stadhuis?

De trouwzaal van het stadhuis heeft zeventig zitplaatsen. Daarnaast is er ruimte voor twintig tot dertig personen om te staan.

Verwacht u meer dan honderd gasten tijdens de ceremonie? Dan kunnen we de Raadzaal voor u reserveren.

Hoeveel gasten zijn er bij een gratis huwelijk op maandagochtend toegestaan?

Bij de gratis huwelijken op maandagochtend zijn maximaal zes personen toegestaan. Dit is inclusief het bruidspaar en de getuigen. Het gratis huwelijk vindt niet in de trouwzaal plaats, maar in een ruimte bij Burgerzaken.

 

 

Valt de trouwzaal in het stadhuis te bezichtigen?

Ja, dat is mogelijk. De trouwzaal is iedere woensdagavond om 19:00 uur te bezichtigen, mits er geen huwelijk op dat tijdstip is gepland.

U kunt zich hiervoor om 18:50 uur bij de medewerkers in de centrale hal van het stadhuis melden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Tijdens de bezichtiging kan ook uw muziek getest worden.

Mag ik zelf muziek meenemen naar de trouwzaal in het stadhuis?

U mag uw eigen muziek meenemen bij een betaald huwelijk/geregistreerd partnerschap (dus niet bij de twee gratis huwelijken op maandagochtend).

Bij uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap ontvangt u een USB-stick, waarop u drie nummers mag zetten:

 • Het eerste nummer wordt gedraaid bij binnenkomst in de trouwzaal;
 • Het tweede nummer wordt gedraaid bij het ondertekenen van de huwelijks- of partnerschapsakte;
 • Het derde nummer wordt gedraaid bij het verlaten van de zaal.

Plaats de nummers als losse nummers en in de juiste volgorde op de USB-stick. Laat de muziek op de USB-stick altijd testen. Dit kan tijdens de rondleiding (bezichtiging van de trouwzaal) op woensdagavond tussen 19.00 en 19.30 uur.

Let op! U neemt zelf de USB-stick met muziek mee op uw trouwdag.

Waar kunnen wij de trouwauto parkeren als wij in de trouwzaal van het stadhuis trouwen?

Bij de betaling van uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap ontvangt u twee parkeerkaarten. U kunt hiermee met maximaal twee auto's gratis voor de trouwingang van het stadhuis parkeren. Leg de parkeerkaarten zichtbaar op de dashboards. Het adres is Landdroststraat 1.

Meer auto's kunnen worden geparkeerd op de parkeerterreinen rond het stadhuis. Hiervoor moet wel worden betaald.

Bij een gratis huwelijk ontvangt u geen parkeerkaarten. Het is daardoor bij gratis huwelijken niet mogelijk voor de trouwingang van het stadhuis te parkeren.

Waar bevindt de trouwzaal in het stadhuis zich?

De ingang van de trouwzaal bevindt zich aan de zijkant van het stadhuis. Het adres is Landdroststraat 1.

Als u komt aanrijden vanaf de Cinemadreef, kunt u de bordjes 'Stadhuisgarage' volgen. Aan het einde van de Cinemadreef ziet u aan de linkerkant een rood gekleurd gebouw. Direct na het gebouw slaat u linksaf de Landdroststraat in.

Vrijwel direct ziet u aan uw rechterhand een parkeervak waar u twee auto's met parkeerkaart kunt parkeren. Overige auto's kunnen geparkeerd worden in de Stadhuisgarage. Deze parkeergarage vindt u 50 meter verder aan uw rechterhand. Voor het parkeren in de parkeergarage moet u betalen.

Hoe laat moet ik aanwezig zijn bij de trouwlocatie?

U moet tien minuten van tevoren aanwezig zijn bij de trouwlocatie.

Hoe kan ik mijn bedrijf aanmelden als trouwlocatie?

Heel Almere is in principe aangewezen als trouwlocatie. Bij twijfel over de geschiktheid van de locatie volgt er een bezoek ter plekke door een van de huwelijkscoördinatoren om te beoordelen of bijvoorbeeld de veiligheid in orde is, de locatie niet in strijd is met de openbare orde, etc. Hieraan zijn kosten verbonden.

 

Wat vindt u van onze website?