Skip to content

Naamgebruik wijzigen

Als u getrouwd bent (geweest) of een geregistreerd partnerschap heeft (gehad), kunt u de geslachtsnaam (achternaam) van uw echtgenoot/geregistreerd partner gebruiken. Dit heet naamgebruik. U kunt zelf aangeven met welke achternaam u door de overheid aangeschreven wil worden. U heeft hierbij vier mogelijkheden:

 • Alleen met uw eigen naam;
 • Alleen met de naam van uw echtgenote/echtgenoot/geregistreerde partner;
 • Met de naam van uw echtgenote/echtgenote/geregistreerde partner, gevolgd door uw eigen naam;
 • Met uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw echtgenote/echtgenoot/geregistreerde partner.

Voor alle duidelijkheid: uw eigen achternaam die in de Basisregistratie Personen (BRP) is opgenomen, verandert niet. Op officiële documenten als paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam.

Bij beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u ervoor kiezen weer (alleen) uw eigen achternaam te gebruiken.

Regelen

Een week na het sluiten van uw huwelijk/partnerschap ontvangt u het formulier 'Verklaring van naamgebruik'. Vul deze verklaring in en stuur het terug naar de gemeente. Het naamgebruik kan altijd tussentijds online gewijzigd worden (DigiD verplicht).

Naamgebruik wijzigen

Uw naamkeuze wordt geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Zodra uw naamkeuze is verwerkt, ontvangt u hier bericht van.

Alle (overheids)instanties die aangesloten zijn op het landelijke BRP-netwerk, zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank, ontvangen automatisch bericht als uw naamkeuze verwerkt is in de BRP van de gemeente. Commerciële organisaties zoals banken ontvangen geen bericht van uw naamkeuze. Dit moet u zelf doorgeven.

Naamgebruik wijzigen
Heeft de naamkeuze invloed op de vermelding van mijn naam in het trouwboekje/partnerschapsboekje?

Nee, de keuze heeft geen invloed op de vermelding van uw naam in het trouwboekje/partnerschapsboekje, omdat de Nederlandse man of vrouw nooit zijn/haar eigen achternaam verliest na huwelijk/partnerschap.

Na een huwelijk/partnerschap mogen de echtgenoten/partners elkaars achternaam gebruiken, maar u neemt die naam niet aan. Vandaar dat in het trouwboekje/partnerschapsboekje bij beide (Nederlandse) echtgenoten alleen de eigen achternaam staat vermeld.

Kan ik de naam van mijn echtgenote/echtgenoot/geregistreerde partner laten vermelden op mijn reisdocument/rijbewijs?

Ja, u kunt op nieuw aangevraagde reisdocumenten of rijbewijzen de naam van de echtgenote/echtgenoot/geregistreerde partner laten vermelden. Het komt dan op de volgende manier in het document te staan:

 • Bij echtgenoten:
  Jansen e/v Pietersen
  (e/v staat voor echtgenote/echtgenoot van)
 • Bij geregistreerde partners:
  Jansen p/v Pietersen
  (p/v staat voor partner van)
Wat vindt u van onze website?