Skip to content

Trouwen op een andere locatie

Wilt u liever ergens anders trouwen of uw partnerschap registreren dan in het stadhuis van de gemeente Almere? Dan kunt u kiezen voor een andere trouwlocatie in Almere. U betaalt hier meer voor, omdat de trouwambtenaar naar de locatie toe moet komen (zie: tarieven). Ook betaalt u voor het gebruik van de locatie. Deze kosten variëren per locatie en zijn afhankelijk van uw wensen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatie zelf. De locatie moet in ieder geval voldoen aan de volgende eisen:

 • De locatie moet binnen de gemeentegrenzen liggen;
 • Het adres van de locatie moet kadestraal geregistreerd staan;
 • De locatie moet openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk zijn;
 • De locatie mag niet in strijd met openbare orde en goede zeden zijn;
 • De rechthebbende van de locatie dient vooraf schriftelijk toestemming te geven;
 • De veiligheid van de trouwambtenaar moet gewaarborgd zijn;
 • In geval van een horecagelegenheid: een verklaring van de brandweer of een recent controlerapport/vergunning voor brandveiligheidseisen dient overlegd te worden;
 • In geval van een gebedshuis: het burgerlijk huwelijk dient vooraf te gaan aan het religieus huwelijk. Het is niet toegestaan deze te combineren in één ceremonie;
 • De locatie moet over een overdekte en omsloten ruimte beschikken.

U kunt zelfs thuis trouwen. Hiervoor gelden de volgende extra eisen:

 • de locatie moet brandveilig zijn;
 • de eigenaren en het toekomstige paar zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en zorgen ervoor dat de thuislocatie voor iedereen toegankelijk is;
 • bij meer dan vijftig gasten dient het toekomstige paar een melding te doen/een evenementenvergunning aan te vragen.
Wat vindt u van onze website?