Skip to content

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Wilt u als Nederlander buiten Nederland in het huwelijk treden? Dan kunt u een meertalige verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen. De verklaring van huwelijksbevoegdheid is zes maanden geldig. U vraagt de verklaring van huwelijksbevoegdheid persoonlijk aan bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak. Kies hiervoor voor de afspraak 'Informatie huwelijk/geregistreerd partnerschap'.

Voorwaarden

U kunt een verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen als:

  • u de Nederlandse nationaliteit heeft;
  • u ingeschreven staat in de gemeente Almere of woonachtig bent in het buitenland en Almere uw laatste woonplaats in Nederland is geweest.

Voordat een verklaring van huwelijksbevoegdheid kan worden afgegeven, controleert de ambtenaar van de Burgerlijke Stand of u het huwelijk mag aangaan. U moet voldoen aan alle huwelijksvoorwaarden, die ook zouden gelden als het huwelijk in Nederland zou worden gesloten. 

Meenemen

Neem bij de aanvraag van de verklaring van huwelijksbevoegdheid alle vereiste documenten (eventueel gelegaliseerd) van u en uw partner mee. De documenten zijn voor iedereen verschillend. Neem contact op via telefoonnummer 14 036 om te horen welke documenten u nodig heeft voor de aanvraag.

Omdat een verklaring van huwelijksbevoegdheid voor beide partners geldt, kan de verklaring alleen afgegeven worden als u ook de documenten van uw buitenlandse partner kunt overleggen. Lukt dit niet? Bijvoorbeeld als uw partner uit een land komt waar geen documenten worden afgegeven aan partijen zelf (bijvoorbeeld Roemenië), dan kunnen wij de verklaring niet afgeven. Het is niet mogelijk de verklaring van huwelijksbevoegdheid enkelvoudig (voor één persoon) af te geven. U kunt dan het beste een internationaal uittreksel uit de BRP aanvragen met de vermelding van de Burgerlijke Staat. 

Tarief verklaring huwelijksbevoegdheid
Product Kosten
Verklaring huwelijksbevoegdheid € 24,30
Wat vindt u van onze website?