Skip to content

Uittreksel en afschrift

LET OP: Heeft u een uittreksel nodig t.b.v. de NS?

Indien u voor het aanvragen van een Individuele Tegemoetkoming slachtoffers WOII Transporten NS een uittreksel nodig heeft, kunt u dat via de Balie Burgerzaken doen. Maak daarvoor hier een afspraak.

Uittreksel Basisregistratie Personen

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een bewijs dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Het uittreksel kunt u online aanvragen. Dat is goedkoper dan aan de balie en u hoeft niet naar het stadhuis te komen. 

Uittreksel voor het gezin

U kunt ook een uittreksel aanvragen waarop u als ouder(s) en kind(eren) staan. Voorwaarde is dat u allen op één adres woonachtig bent. Voor meerderjarige kinderen geldt dat zij toestemming moeten geven en een kopie van hun geldig legitimatiebewijs dienen mee te geven bij de aanvraag van het uittreksel.

Afschrift/uittreksel akte Burgerlijke Stand

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven (geboorte, huwelijk, partnerschapsregistratie, echtscheiding, beëindiging partnerschapsregistratie, overlijden) worden akten opgemaakt. Deze akten worden bewaard in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de akten zijn opgemaakt. U kunt in Almere daarom alleen een afschrift/uittreksel aanvragen van een gebeurtenis die in Almere heeft plaatsgevonden. Ook een afschrift/uittreksel van een akte van de Burgerlijke Stand kunt u online aanvragen.

Goed te weten

  • U krijgt geen geld te­rug als u de akte in Almere aan­vraagt en Almere de akte niet heeft. Er zijn dan wel kos­ten ge­maakt om uw ge­ge­vens op te zoe­ken.
  • De akte wordt na ongeveer vijf werkdagen opgestuurd. Daarna kan de post er drie dagen over doen.
  • Bent u in een andere gemeente in het huwelijk getreden, maar gescheiden in Almere en wilt u een afschrift van de echtscheidingsakte opvragen? Deze akte vraagt u aan bij de gemeente waar het huwelijk voltrokken is. Achter de huwelijksakte is een latere vermelding van echtscheiding toegevoegd.
  • Wilt u een uittreksel aanvragen in het kader van de compensatieregeling van de NS? Dan kunt u dit aan de balie van Burgerzaken doen.

Afschrift/uittreksel akte Burgerlijke Stand

Wat vindt u van onze website?