Uittreksel en afschrift

Uittreksel Basisregistratie Personen

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een bewijs dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Het uittreksel kunt u online aanvragen. Dat is goedkoper dan aan de balie en u hoeft niet naar het stadhuis te komen.

Afschrift/uittreksel akte Burgerlijke Stand

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven (geboorte, huwelijk, partnerschapsregistratie, echtscheiding, beĆ«indiging partnerschapsregistratie, overlijden) worden akten opgemaakt. Deze akten worden bewaard in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de akten zijn opgemaakt. U kunt in Almere daarom alleen een afschrift/uittreksel aanvragen van een gebeurtenis die in Almere heeft plaatsgevonden. Ook een afschrift/uittreksel van een akte van de Burgerlijke Stand kunt u online aanvragen. 

Let op: bent u in een andere gemeente in het huwelijk getreden, maar gescheiden in Almere en wilt u een afschrift van de echtscheidingsakte opvragen? Deze akte vraagt u aan bij de gemeente waar het huwelijk voltrokken is. Achter de huwelijksakte is een latere vermelding van echtscheiding toegevoegd. 

Wat vindt u van onze website?