Skip to content

Uittreksel en afschrift

Uittreksel Basisregistratie Personen

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een bewijs dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Het uittreksel kunt u online aanvragen. Dat is goedkoper dan aan de balie en u hoeft niet naar het stadhuis te komen.

 

Uittreksel voor het gezin

U kunt ook een uittreksel aanvragen waarop u als ouder(s) en kind(eren) staan. Voorwaarde is dat u allen op één adres woonachtig bent. Voor meerderjarige kinderen geldt dat zij toestemming moeten geven en een kopie van hun geldig legitimatiebewijs dienen mee te geven bij de aanvraag van het uittreksel.

Afschrift/uittreksel akte Burgerlijke Stand

Van een aantal belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven (geboorte, huwelijk, partnerschapsregistratie, echtscheiding, beëindiging partnerschapsregistratie, overlijden) worden akten opgemaakt. Deze akten worden bewaard in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de akten zijn opgemaakt. U kunt in Almere daarom alleen een afschrift/uittreksel aanvragen van een gebeurtenis die in Almere heeft plaatsgevonden. Ook een afschrift/uittreksel van een akte van de Burgerlijke Stand kunt u online aanvragen. 

Let op: bent u in een andere gemeente in het huwelijk getreden, maar gescheiden in Almere en wilt u een afschrift van de echtscheidingsakte opvragen? Deze akte vraagt u aan bij de gemeente waar het huwelijk voltrokken is. Achter de huwelijksakte is een latere vermelding van echtscheiding toegevoegd. 

Wat vindt u van onze website?