Skip to content

Uittreksel en afschrift

Uittreksel Basisregistratie Personen

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een bewijs dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Het uittreksel kunt u online aanvragen. Dat is goedkoper dan aan de balie en u hoeft niet naar het stadhuis te komen. 

Uittreksel voor het gezin

U kunt een uittreksel voor uw gezin aanvragen als u op hetzelfde adres woont. In sommige gevallen is er een machtiging nodig van meerderjarige kinderen. Zij moeten dan toestemming geven via een machtigingsformulier en een kopie van hun geldig legitimatiebewijs mee geven bij de aanvraag van het uittreksel.

Afschrift/uittreksel akte Burgerlijke Stand

Wilt u een afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand aanvragen (geboorte, huwelijk, partnerschapsregistratie, echtscheiding, beëindiging partnerschapsregistratie, overlijden)? Omdat aktes worden bewaard in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, kunt u in Almere alleen afschriften van aktes aanvragen die ook in Almere zijn opgemaakt. Dit kunt u zowel bij de balie Burgerzaken (op afspraak) als online doen. 

Goed te weten

  • U krijgt geen geld te­rug als u de akte in Almere aan­vraagt en Almere de akte niet heeft. Er zijn dan wel kos­ten ge­maakt om uw ge­ge­vens op te zoe­ken.
  • De akte wordt na ongeveer vijf werkdagen opgestuurd. Daarna kan de post er drie dagen over doen.
  • Bent u in een andere gemeente in het huwelijk getreden, maar gescheiden in Almere en wilt u een afschrift van de echtscheidingsakte opvragen? Deze akte vraagt u aan bij de gemeente waar het huwelijk voltrokken is. Achter de huwelijksakte is een latere vermelding van echtscheiding toegevoegd.

Heeft u een uittreksel nodig t.b.v. de NS?

Indien u voor het aanvragen van een Individuele Tegemoetkoming slachtoffers WOII Transporten NS een uittreksel nodig heeft, kunt u dat via de Balie Burgerzaken doen. Maak daarvoor een afspraak.

Wat vindt u van onze website?