Skip to content

Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita

Dit is een verklaring dat de aanvrager volgens de Basisregistratie personen (BRP) in leven is. Dit kan gebruikt worden voor een uitkering van het Nederlands pensioenfonds of de Nederlandse verzekeringsmaatschappij.

Hierop staan de volgende gegevens:

 • Uw geslachtsnaam
 • Uw voorna(a)m(en)
 • Uw geboortedatum en -plaats
 • Uw burgerlijke staat
 • Uw huidige adres
 • De datum van afgifte
 • Ondertekening door ambtenaar

Aanvraag voor uitkering van buitenlands pensioenfonds of buitenlands verzekeringsmaatschappij

 • De attestatie de vita wordt ondertekend door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in het buitenland. Deze versie kunt u alleen aan de balie aanvragen.

Direct een uittreksel aanvragen

Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs krijgt u het bewijs van in leven zijn direct mee. U kunt contant of met PIN betalen.

Voorwaarden

 • U kunt een bewijs van in leven zijn alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. 
 • U kunt in Almere een afschrift van een akte aanvragen voor een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden in Almere. Gebeurde dit in een andere gemeente, vraagt u dan daar afschrift van de akte aan.
 • U kunt ook alleen gegevens uit de BRP op een uittreksel aanvragen als u in Almere ingeschreven staat.

Let op: U krijgt geen geld terug als u een afschrift van een akte in Almere aanvraagt en wij deze akte niet hebben of als u een onjuist afschrift heeft aangevraagd. Dit geldt ook voor de uittreksels uit de Basisregistratie Personen. In alle gevallen moeten diverse handelingen worden verricht en hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.  

Iemand machtigen

U kunt iemand anders machtigen om het bewijs van in leven zijn bij Burgerzaken aan te vragen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier. De gemachtigde moet bij de aanvraag meenemen: 

 • het ingevulde machtigingsformulier;
 • een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • zijn/haar eigen identiteitsbewijs.
Tarief Bewijs van in leven zijn
Product Kosten bij aanvraag via website Kosten bij aanvraag aan de balie
Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita € 11,70 € 13,90 / gratis*

* Een Bewijs van in leven zijn is gratis als u kunt aantonen dat deze voor een pensioenuitkering is. Dit moet u aantonen met een brief die verwijst naar artikel 93 van de Pensioenwet. Als de brief van het pensioenfonds in het Duits, Engels of Frans is, hoeft de brief niet vertaald te worden. Is de brief in een andere taal? Dan moet de brief door een beëdigd vertaler in Nederland naar het Nederlands vertaald worden. Het gratis bewijs van in leven zijn kunt u alleen aan de balie afhalen. Maak hiervoor een afspraak.

Wat vindt u van onze website?