Skip to content

Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

Er zijn twee soorten bewijs van in leven zijn:

 • Aanvraag voor uitkering van Nederlands pensioenfonds of Nederlands verzekeringsmaatschappij
  Het bewijs van in leven zijn in de vorm van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is alleen voor gebruik in Nederland. Deze versie kunt u online of aan de balie aanvragen. Als u het bewijs van in leven zijn online aanvraagt, betaalt u minder dan aan de balie en wordt het binnen vijf werkdagen per post thuisgestuurd. 

  Bewijs van in leven zijn online aanvragen

 • Aanvraag voor uitkering van buitenlands pensioenfonds of buitenlands verzekeringsmaatschappij
  De attestatie de vita die ondertekend is door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze is voor gebruik in het buitenland. Deze versie kunt u alleen aan de balie aanvragen.

U kunt een bewijs van in leven zijn persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak (kies voor de optie uittreksel).

Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs krijgt u het bewijs van in leven zijn direct mee. U kunt contant of met PIN betalen.

Voorwaarden

U kunt een bewijs van in leven zijn alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. 

Iemand machtigen

U kunt iemand anders machtigen om het bewijs van in leven zijn bij Burgerzaken aan te vragen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier. De gemachtigde moet bij de aanvraag meenemen: 

 • het ingevulde machtigingsformulier;
 • een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • zijn/haar eigen identiteitsbewijs.
Tarief Bewijs van in leven zijn
Product Kosten bij aanvraag via website Kosten bij aanvraag aan de balie
Bewijs van in leven zijn € 11,40 € 13,60 / gratis*
Attestatie de vita n.v.t. 13,60/gratis*

* Een Bewijs van in leven zijn is gratis als u kunt aantonen dat deze voor een pensioenuitkering is. Dit kunt u aantonen met een brief die verwijst naar artikel 93 van de Pensioenwet. Als de brief van het pensioenfonds in het Duits, Engels of Frans is, hoeft de brief niet vertaald te worden. Is de brief in een andere taal? Dan moet de brief door een beëdigd vertaler in Nederland naar het Nederlands vertaald worden. Het gratis bewijs van in leven zijn kunt u alleen aan de balie afhalen. Maak hiervoor een afspraak.

Wat vindt u van onze website?