Skip to content

Bewijs van Nederlanderschap

Er zijn momenten waarop u aan moet tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als: 

  • u naar het buitenland verhuist;
  • u gaat trouwen;
  • u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur. 

U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. Dit vraagt u aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Voorwaarden 

  • U kunt een bewijs van Nederlanderschap alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven;
  • U moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. 

Online aanvragen

U kunt het bewijs van Nederlanderschap direct online aanvragen (DigiD verplicht)Als u het bewijs van Nederlanderschap online aanvraagt, betaalt u minder dan aan de balie. Het bewijs van Nederlanderschap wordt binnen vijf werkdagen per post thuisgestuurd.

Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

Mondeling aanvragen

U kunt het bewijs van Nederlanderschap ook persoonlijk aanvragen bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit gebeurt op afspraak (kies voor de optie uittreksel). Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs krijgt u het bewijs van Nederlanderschap direct mee. U kunt contant of met PIN betalen.

Tarief Bewijs van Nederlanderschap
Product Kosten bij aanvraag via website Kosten bij aanvraag aan de balie
Bewijs van Nederlanderschap € 11,40 € 13,60

Geldigheidsduur bewijs van Nederlanderschap

Hoe lang uw bewijs van Nederlanderschap geldig blijft, is niet wettelijk vastgelegd. De organisatie die het bewijs van u nodig heeft, mag zelf de geldigheidsduur ervan bepalen.

Nederlandse nationaliteit door naturalisatie of optieverklaring

Heeft u door naturalisatie of optieverklaring de Nederlandse nationaliteit verkregen en moet u aantonen wanneer u Nederlander bent geworden? Dan kunt u daarvoor het Koninklijk Besluit gebruiken. Bent u lang geleden genaturaliseerd en bent u niet meer in het bezit van het Koninklijk Besluit? Neem dan contact op met de Immigratie- en naturalisatiedienst.

Wat vindt u van onze website?