Skip to content

Buitenlandse akte Burgerlijke Stand

Als u een afschrift of uittreksel van een geboorte-, overlijdens-, huwelijks- of echtscheidingsakte in het buitenland heeft laten opmaken, moet deze verwerkt worden in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont. Dit gebeurt op afspraak.

Kies bij het maken van een afspraak voor de optie 'BRP (Basis registratie personen)' en vervolgens voor de optie 'Buitenlandse documenten inschrijven (register foreign documents)'.

Voorwaarden 

  • U dient altijd het originele afschrift of uittreksel van de akte te overleggen bij de afdeling Burgerzaken;
  • U dient zelf aanwezig te zijn bij het inschrijven, u kunt dus niet iemand anders voor u sturen;
  • Is het afschrift of uittreksel van de akte in een andere taal opgesteld dan in het Engels, Frans of Duits? Dan moet deze in het Nederlands vertaald worden door een beëdigd vertaler in Nederland.

Buitenlandse akte registreren

Heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u uw afschrift of uittreksel van de buitenlandse akte laten registreren bij de gemeente Den Haag, afdeling landelijke taken. Mocht u in de toekomst een gewaarmerkt afschrift van de akte nodig hebben, dan kunt u deze in Den Haag aanvragen.

Gehuwd in het buitenland en gescheiden in Nederland

Bent u gehuwd in het buitenland en is de echtscheiding door een Nederlandse rechtbank behandeld? Dan wordt de echtscheidingsbeschikking in de gemeente Den Haag ingeschreven. De gemeente Den Haag stuurt een kennisgeving van inschrijving naar uw woongemeente toe.

Akte op laten maken in het buitenland

Wilt u een afschrift of uittreksel van een akte van de Burgerlijke Stand laten opmaken in het buitenland? De vereiste stempels, apostilles en legalisaties zijn voor elk land verschillend. Neem hierover daarom eerst contact op met de gemeente.

Veelgestelde vragen verhuizen vanuit het buitenland
Ik wil me opnieuw vestigen in Almere maar heb geen legitimatiebewijs, wat moet ik doen?

Wij verzoeken u de volgende stukken mee te nemen, waar uw naam op staat;

  • Bus/trein abonnement
  • Bankpasjes
  • Bibliotheekpas
  • En geadresseerde post op eigen naam
Hoe lang het duurt voordat ik ingeschreven sta?

Binnen uiterlijk 4 weken staat u ingeschreven in de gemeente Almere. Blijft en werkt u korter dan vier weken in Nederland, dan hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente.

Ben ik verplicht om alle afschriften of uittreksels van buitenlandse akten direct bij het doorgeven van mijn verhuizing van het buitenland naar Almere te laten verwerken in de BRP?

Nee, deze afschriften of uittreksels van buitenlandse akten zijn niet verplicht wanneer u uw verhuizing vanuit het buitenland naar Almere meldt bij de gemeente. Wij kunnen de akten ook op een later tijdstip verwerken in de BRP. Maak hiervoor een afspraak.

Heeft een afschrift of uittreksel van een buitenlandse akte een maximale geldigheidsduur?

Nee, een afschrift of uittreksel van een buitenlandse akte van geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding of overleiden heeft geen maximale geldigheidsduur.

De instantie die het afschrift of uittreksel van de akte nodig heeft, kan hier wel een maximale termijn voor stellen.

Of een akte voor de gemeente voldoet, bepalen we tijdens uw afspraak bij Burgerzaken. 

Wat vindt u van onze website?