Skip to content

Adresinformatie

U kunt bij de gemeente Almere adressen opvragen van personen die in Almere in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan. 

Voorwaarden 

Uw belang om adresinformatie te krijgen, moet persoonlijk en niet-commercieel zijn.

Schriftelijk verzoek

Dien uw verzoek schriftelijk in, met vermelding van de reden. Voeg bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs toe. 

U kunt uw verzoek sturen naar:

Gemeente Almere
t.a.v. Burgerzaken Adresinformatie
Postbus 200
1300 AE  Almere

Afhandeling

We nemen naar aanleiding van uw verzoek contact op met de gezochte persoon. Deze persoon beslist vervolgens zelf of we de adresinformatie aan u mogen verstrekken. Als de gezochte persoon geen bezwaar heeft tegen de verstrekking, ontvangt u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen met de adresgegevens. 

Kosten

De kosten voor het verstrekken van adresinformatie zijn gelijk aan de kosten voor een uittreksel uit de Basisregistratie Personen. De kosten vindt u bij Tarieven BurgerzakenHeeft de gezochte persoon bezwaar tegen de verstrekking? Dan verstrekken we geen uittreksel en hoeft u niets te betalen.

Eigen adres opvragen

U kunt op www.mijnoverheid.nl uw adresgegevens inzien. Log hiervoor in met uw DigiD.

Ook bij de gemeente kunnen we nagaan of en op welk adres u ingeschreven staat. Kom hiervoor persoonlijk langs met een geldig identiteitsbewijs. De informatie mag telefonisch niet versterkt worden. U kunt hiervoor terecht bij de gastvrouwen en -heren in de centrale hal van het stadhuis. 

Handige links

Wat vindt u van onze website?