Skip to content

Verhuizen uit het buitenland

Als u vanuit het buitenland in Almere komt wonen of als u niet meer ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente en in Almere komt wonen, moet u dit binnen vijf werkdagen doorgeven aan de gemeente Almere. 

U kunt hiervoor bij de balie Burgerzaken in het stadhuis terecht, bel voor een afspraak met 14 036 (u kunt NIET online een afspraak maken hiervoor). U kunt de afspraak uiterlijk 24 uur van de voren wijzigen of afzeggen. Dat kan alleen telefonisch via 14 036.

Verhuist u met meerdere personen vanuit het buitenland naar Almere? Dan moet iedereen persoonlijk langskomen bij Burgerzaken.

Meenemen

Neem bij het melden van uw verhuizing vanuit het buitenland het volgende mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt. Dit geldt voor alle identiteitsbewijzen (ook uit andere landen).
 • Een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract (bij een particulier huurcontract ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar).
 • Het eigendomsbewijs of de verklaring van de hoofdbewoner van het pand en een (kopie van) een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner. De toestemming is per persoon noodzakelijk.
 • Als u in het buitenland geboren bent: een origineel afschrift van uw geboorteakte voorzien van legalisaties of apostille (niet bij hervestiging); plus een beëdigde vertaling in het Nederlands, Duits, Engels of Frans. Deze akten mogen niet zijn gelamineerd/geplastificeerd.
 • Als u een vreemde nationaliteit hebt van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.
 • Als u uit Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht.
 • Eventueel de volgende akten (voorzien van legalisatie of apostille en beëdigd vertaald in het Nederlands, Duits, Engels of Frans)
  - een huwelijks- of echtscheidingsakte
  - een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  - geboorteakte(n) van kind(eren).

Meer informatie en antwoord op vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid

Veelgestelde vragen verhuizen vanuit het buitenland
Ik wil me opnieuw vestigen in Almere maar heb geen legitimatiebewijs, wat moet ik doen?

Wij verzoeken u de volgende stukken mee te nemen, waar uw naam op staat;

 • Bus/trein abonnement
 • Bankpasjes
 • Bibliotheekpas
 • En geadresseerde post op eigen naam
Hoe lang het duurt voordat ik ingeschreven sta?

Binnen uiterlijk 4 weken staat u ingeschreven in de gemeente Almere. Blijft en werkt u korter dan vier weken in Nederland, dan hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente.

Ben ik verplicht om alle afschriften of uittreksels van buitenlandse akten direct bij het doorgeven van mijn verhuizing van het buitenland naar Almere te laten verwerken in de BRP?

Nee, deze afschriften of uittreksels van buitenlandse akten zijn niet verplicht wanneer u uw verhuizing vanuit het buitenland naar Almere meldt bij de gemeente. Wij kunnen de akten ook op een later tijdstip verwerken in de BRP. Maak hiervoor een afspraak.

Heeft een afschrift of uittreksel van een buitenlandse akte een maximale geldigheidsduur?

Nee, een afschrift of uittreksel van een buitenlandse akte van geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding of overleiden heeft geen maximale geldigheidsduur.

De instantie die het afschrift of uittreksel van de akte nodig heeft, kan hier wel een maximale termijn voor stellen.

Of een akte voor de gemeente voldoet, bepalen we tijdens uw afspraak bij Burgerzaken. 

Wat vindt u van onze website?