Direct naar paginainhoud
menu

Verplichting tot zelfbewoning kan opgenomen zijn in het eigendomsbewijs. Daar kunt u mee te maken krijgen als u uw nieuwbouwwoning of bouwkavel wilt verkopen, voordat u tenminste twee jaar in de woning gewoond heeft.

Voorwaarden

Bij verkoop van de woning binnen de genoemde periode, is dan een boete verschuldigd aan de gemeente, tenzij er voorafgaand aan de overdracht ontheffing verleend wordt. U kunt een aanvraag(verzoek) tot ontheffing indienen bij de gemeente in de volgende uitzonderingen:

  • Verandering van werkkring van de koper of van diens partner op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden;
  • Overlijden van koper of één van zijn gezinsleden;
  • Ontbinding van het huwelijk van koper door echtscheiding, of ontbinding van het samenlevingsverband, dan wel geregistreerd partnerschap;
  • Verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van koper of een van zijn gezinsleden;
Wat vindt u van onze website?